Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Chlístov

Chlístovské menhiry jsou v oblasti Votické vrchoviny na jihu od Sedlece - Prčice asi tím nejznámějším místem. Místo se dá nalézt poměrně snadno: po silnici č.121 směrem od Chyšek do Prčice minete vesnici Chlístov, pak se z kopce ostrými zatáčkami dostanete k malému mostku přes nepatrný potok. Za ním odbočuje lesní cesta doprava do kopce. Na další lesní křižovatce zanedbanou cestou doleva a po strmém výstupu kolem krásných buků po levé ruce uvidíte skupinu menhirů na malé plošině porostlé lesem. Místo není od silnice dál než 200-300 metrů vzdušnou čarou. (viz. též mapka) Menhiry jsou tam dnes tři - z toho jeden stojí v původní pozici, dva byly povalené a jsou znovu vztyčené a napojené díky úsilí pánů Bartla a Kozáka.

A ještě jednou pro ty, co nečetli úvodník: Komentáře účastníků společné meditace jsou uvedeny v jejich původním znění (bez titulků Smile)

Martina (záznam automatického písma):  „Tento menhirový háj vás vítá! Jediné, co se v této chvíli od vás chce je přijetí a ochrana tohoto místa. Je pravda, že do tohoto místa bylo vloženo mnoho myšlenkových programů. Jména kamenů:  Kmet, Správce a Čaroděj (Kouzelník). Toto místo hlídá v hlubinách země spící obr, zemská bytost, vše nechat na něm."

Jirka: První pocit: Kameny nejsou kompletní a jsou k sobě postaveny zády.  Původní menhir býval hlavní kámen - stál uprostřed a kolem by měl být kruh. Na severozápadní straně byly kameny shozeny dolů, je třeba je hledat ve stráni. Dnes je kamenům vnucena stejnoměrná role - mají být částí kruhu, který má střed na východní straně od původního středu. Kmet je z toho mírně zmaten -  protože je napojen na původní energii ústředního menhiru a starý program. Oba znovupostavené kameny v nových rolích jsou silné. Ale jako funkční celek jsou kameny slabé. Mám pocit, že všechny tři kameny jsou ke středu nového kruhu umístěny rubovou stranou, tj. tato část nekompletního kruhu podle mě tvoří ve svém středu nikoliv koncentrátor a dobíječ lidských(!) sil, ale naopak odebírá lidskou(!) energii ze středu a posílá jí mimo kruh. Tedy „středové místo" lze dobře použít k první fázi léčení, k očištění. Pro komunikaci s vyššími bytostmi a dobíjení bioenergie je poloha ve středu kruhu nevhodná a dlouhodobý pobyt může být „vysávající" a nebezpečný, pokud nejste dostatečně spojeni se zemí a nezvýšíte automaticky přísun zemských energií.  Momentálně je ale třeba zapomenout na pocit, že kameny stojí „špatně"! Kritika, případně snahy funkci přeprogramovat místu škodí! Kameny jsou zmatené, nevědí, co se po nich chce. Je třeba je podpořit, pochválit i stavitele - perfektní je, že kameny vůbec stojí. Je třeba si vytvořit silnou sympatii k místu - s láskou ho zapsat do srdce - tak se o něj dá starat a posílat mu energii i na dálku. Kameny se časem (cca 10 let) přizpůsobí novým polohám... Místo je obydleno poněkud nevšímavými elfy, skřítky a vílou - ta přišla z bukového lesa na východě, psi jí viděli. Místo je součástí většího posvátného celku, je otevřené k západu. Důležité místo je také směrem na východ od menhirů. Místo s menhiry je nejaktivnější při západu slunce. Ohňová linie k jihu - cesta, kudy vstupovali „normální" lidé s obětními energiemi a s přáními a pokyny. Magnetické pole místa (světové strany) vnímám výrazně pootočené (cca 40°) od údajů kompasu. Pole je otočeno ve směru hodinových ručiček, tedy převládá přísun kosmických energií.

Jiřina: Trojice menhirů, kde dva z nich jsou obnovené. Všichni prociťujeme každý kámen, hledáme jeho čelní stranu, a jak to celé působí. Začínám u menhiru uprostřed, toho, co tam jako jediný stále stál. Překvapivě, když jsem pootevřela oči v meditaci, jako bych na jeho povrchu viděla dvakrát a vždy na jiném místě kruh s bodem uprostřed. Později se dovídáme z popisu v knize, že má tři oči. Přišlo mi, že má silnější napojení k matce zemi, má také schopnost léčit. Dovídám se, že tam byla určitá sestava kamenů - a že se jejich působení dalo také propojit - zastávali jeden z elementů a existovalo k tomu čtvrté místo.

U druhého po levé ruce - je to mohutný kámen, k meditaci jdu zezadu a silně mě to přitahuje ke kameni - silné napojení na kosmickou energii má blízko k elementu vzduchu. A že zastává také kvalitu otce. U třetího - cítím pozici, která obě spojuje, pozici dítěte - vyrovnání, Element vody. Virgulí dohledávám čtvrté místo. Není u žádného kamene, je na ose toho středního menhiru a na této pozici - v elementu ohně člověk by dokázal s tím nějak pracovat - bylo by nutné zjistit jak.

Zjišťujeme z informace písma Martiny, že stačí, když toto místo přijmeme takové, jaké je a naším propojením s kameny může dojít k obnově a posílení jejich vzájemného propojení, zvláště u těch nově postavených - k vyzařování do okolní krajiny a energetických drah. Podařilo se. Cítili jsme se tam potom tak dobře, že se nám nechtělo jít pryč.

 Petr: Kmet, Správce a Čaroděj. Místo, které potřebuje ochranu a přijetí (a to byla naše práce zde). Menhirový a posvátný háj - strážcem a ochráncem tohoto místa je víla, pod kopcem pak spící obr. Při práci z posvátného háje víla přišla. Flash ji čtyřikrát pozdravil. Pro mne bylo osobně zajímavé toto sdělení: "Víla, jemnohmotná energie, se nyní stará o obra, neboli o hrubohmotnou energii. Přijde ale čas, kdy se obr probudí a bude se naopak starat o vílu...

Aleš: mám také pocit, že kameny stojí k sobě zády a nejsou kompletní. Na místě jsem si to potvrzoval kyvadlem. Myslím, že opravdu ve středu původně stával kámen Kmet (ten je na svém původním místě) a okolo něho byl kruh dalších menhirů. Mezi nimi byly původně 3 důležité menhiry - Správce ve směru na sever, Čaroděj ve směru na jih a ještě třetí nyní chybějící menhir, ke kterému se mi nabízí název Učeň nebo Pomocník(?), ve směru na západ. Jinak určitě po naší společné práci se nikomu nechtělo odejít - byla cítit změna energie, která byla velmi jemná, příjemná a alespoň pro mne „všeobjímající a uklidňující"... Ty mé údaje o světových stranách 3 menhirů - Správce, Čaroděj a Pomocník (Učeň) bych vztahoval k pootočenému vnímání magnetického pole místa vůči správnému severu. Tedy zhruba o těch 40° ve směru ručiček hodinových - tedy napsal-li jsem, že Správce stával na sever - správně je tedy téměř severovýchod, Čaroděj-jihozápad, snad Pomocník - severozápad.

Účastníci zájezdu

Poloha menhirů u Chlístova
V popředí Kmet, v pozadí Správce
A obráceně, v popředí Správce
Letní zastínění, vpravo Čaroděj
Pohled od Správce
Práce na místě
Psi pozorují lesní vílu
Kmet, vidíte ho?
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart