Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Mandaly  

Mandaly v našem pojetí jsou druhem automatické kresby. Můžete namítnout, že automatická kresba musí být volná, nesvázaná rozumem a pravidly. Naproti tomu mandala je dost přísně omezená pravidlem cykličnosti, kruhovým tvarem a do jisté míry i symetrií. Proč to tedy spojovat dohromady? A jak? 

Důvod je prostý - mandala svým omezením vydává jiné informace, než samotná kresba. Mandala pracuje s dvěma prvky - barvami a tvarem. Dají se z ní vyčíst vztahy mezi všemi možnými polaritami, podmínky a okolnosti harmonie, počty opakování, soulad či nesoulad. Mandaly jsou jistým projevem posvátné geometrie. Vesměs jsou mandaly harmonickým obrázkem dokonalého stavu - tedy nikoliv okamžitého stavu v nějakém místě či okamžiku, ale obrázkem stavu ideálního, který je žádoucí a hledaný. Mandaly jsou jakýmsi velmi kultivovaným a estetickým převodníkem mezi energií posvátné geometrie a naší schopností tuto energii (sdělení) rozpoznat, pochopit a přijmout. Proto jsou mandaly dokonalým prostředkem pro harmonizaci a meditaci na žádoucí stav. Dají se použít jako zářič, ale nejlépe jako koncentrační nástroj pro individuální meditaci.

Kromě výše zmíněných omezení nemáme žádné limity. Proto se naše mandaly velmi pravděpodobně odlišují od pravidel, podle kterých byly a jsou tvořeny klasické mandaly podle východních filozofií. 

Mandaly vznikají na základě jakési „zakázky", tedy námětu, který se snažíme zobrazit zcela tak, jak přichází ve vhledech autora. Stejně jako všechny automatické kresby, jsou i mandaly individuální a nejsou všespasitelné. Pokud se vám mandala v kombinaci s danou energií líbí, jde o důkaz, že její energie je v souladu s tou vaší. Pak můžete s mandalou pracovat. Pokud vás nechává v klidu, nebo se vám nelíbí, nechte jí být. Nebo třeba můžete použít černobílý vzor a vykreslit si vlastní. Anebo namalujte svou vlastní a můžete nám jí poslat!

K mandalám přikládáme i jakýsi vysvětlující text. Obraz mandaly vzniká vždy jako prvotní, bez plánu a pokusů o vysvětlení. Text vždy přichází až dodatečně a od jiného autora než kresba. Pro nás je zajímavé sledovat, nakolik se výklad sejde s kresbou. Stejně jako obraz mandaly je automatickou kresbou, jsou i texty záznamem intuitivních informací, které přicházely při meditaci s kresbou. Tedy opět žádná rozumová kalkulace a aplikace pravidel platných obecně pro mandaly.

Jiří Škaloud

Mandala nejvyšší harmonie
 
Mandala tvořivosti
 
Mandala tolerance
 
Mandala naděje
 
Mandala - víra
 
Mandala - krása
 
Mandala - impuls života
 
Mandala plodnosti
 
Mandala času
 
Mandala živlové harmonie
 
Mandala síly
 
Mandala zdraví
 
Mandala - čistota
 
Mandala skutečnosti
 
Láska
 

designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart