Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Automatic   kresba

Člověk si tak bezmyšlenkovitě čmárá, a ejhle! Objeví se obrazec. Kreslíme bez zapojení rozumu a necháváme tvořit intuici. Tady začíná intuitivní kresba. Chceme-li dojít k automatické kresbě, neboli k jednomu z projevů channelingu, pak je třeba ještě více - a to vědomé propojení se s Existencí, duchovními Mistry a učiteli Světla, či s Vyšším Já. Prostřednictvím této spolupráce se dostaneme do informačního pole, které pak zaznamenáváme. Dostáváme informace buď mluveným slovem, psaným písmem či kresbou. Někdy s kresbou přijde také informace, jak ji máme chápat, jaké poselství nese, někdy ale zůstává bez informací. Prostě existuje, je zaznamenána. Pak se to všichni začátečníci snaží pochopit rozumem, ti zkušenější už vědí, že to mají tak nechat být. Bez vysvětlování a teoretizování.

Při kreslení můžeme i beze slov vytvořit zprávu, pokyn, či energetický obrazec.  Každý symbol, tvar či barva nese energii. Tuhle schopnost máme od pradávna, ale nějak jsme na ni pozapomněli. Dnes se můžeme opět vracet k původnímu účelu tohoto zvláštního způsobu vyjádření. Tenhle potlačený smysl stále vyráží napovrch - ať už v naivním umění malířském, často také v abstraktní malbě a třeba i v úporné snaze sprejerů. Znovu je dobré zdůraznit, že automatická kresba i písmo je schopnost, kterou má každý. Ale je to stejné jako s každou darovanou schopností (např. schopností používat virguli) - je třeba jí trénovat, posilovat a hlavně jí začít důvěřovat. To vše zkvalitňuje náš příjem.  Nic to není, chce to jen začít. Tady se sluší poděkovat Daně Ottové, díky jejímž seminářům většina z nás svou schopnost objevila a rozvinula.

Nedostatek znalostí malířského řemesla je vlastně výhodou. Překračuje totiž hranice, které malíř překročit nedokáže, či nechce. Výsledek tomu odpovídá. Nekreslí rozum malíře, ale cosi jiného. V ideálním případě je naše ruka pouhým držákem tužky, s kterou hýbe něco jiného.

Každý má svůj systém, svojí metodu a svůj projev. Stejně jako v mluvě - když vám někdo popisuje nějaké místo, popisuje svůj pohled a používá svoje slova.  Někdo třeba má přesnou představu o tom, co namaluje, ale přesto se nakonec objeví něco jiného. Někomu tužka či propiska lítá po papíře jako zběsilá. Jiný s rozmyslem šahá po pastelkách, někdo kreslí barvou, kterou ruka náhodně vybrala.

Lze zaznamenávat informace o energii zeměpisného místa, či lidského díla, také auru člověka a jeho bloky v ní. Lze kreslit obrázky pro podporu na daná témata. Lze kreslit obrázky pro ochranu. Pokud se automatická kresba nevyužívá při práci s lidmi, je kresba především zprávou pro svého autora, ale v některých případech může být zajímavá i pro ostatní.  A tak nabízíme k prohlédnutí a zamyšlení obrázky různých autorů, které vznikaly na různých místech, či příležitostech.

Upozorňujeme, že díla jsou chráněna proti kopírování, a to nejen autorským zákonem. Jakékoliv použití bez souhlasu autora opravdu nedoporučujeme...

Putující

Obrazy odjinud
Jiřina Lockerová
Automatická kresba a automatické písmo
Článek vyšel v REGENĚ č.3/2011
Dana Ottová
 
Vladimíra Brzobohatá
 
Petr Brzobohatý
 
Jiří Škaloud
 
Zina Rajnochová
 

designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart