Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Viklan ve Vindiši     (Krásná hora nad Vltavou)

Tenhle viklan je už poněkud stranou oblasti Českého Meránu, ale určitě patří do jeho energetického systému. Naleznete ho u Krásné hory nad Vltavou. Je vyznačen i na mapě KČT. Č.39 Střední Povltaví. Z městečka sledujte žlutou turistickou značku a asi po kilometru nepřehlédněte zarostlou ceduli „Viklan". U ní je třeba zabočit z cesty vlevo do křoví. Za ním se objeví kameny a po chvilce pátrání snadno objevíte i viklan. V lese je i jakási řada, která mohla ohraničovat „posvátný" okrsek, nicméně na mnoha kamenech v oblasti jsou stopy po rozsáhlé staré těžbě kamenů, a tedy úpravy povrchu terénu mohou být daleko mladší. Taktéž cesta pro příjezd vozů vedla místy jinudy než dnes. I samotný viklan je z poloviny odtěžen - na lomové straně jsou patrné stopy štípání klíny.  Tohle je bohužel častý jev, mnoho kamenů padlo za oběť stavitelům ve středověku i později. Volně ležící balvany byly snadnou kořistí - z viklanů a převisů se kamenné bloky odštipovaly snáze, protože kámen nedržela skalní stěna. Ze stejných důvodů je často odštípnuta jen část viklanu - po odtěžení části bloku se další štípání stalo kvůli pohybům kamene příliš nebezpečné a zbytek viklanu byl ponechán osudu, nebo odvážnějším lamačům.    

Petr: Krásná ukázka toho co mají lidé za humny a nevědí o tom, byť si tam třeba jako děti chodili hrát. Toto mi běželo v únoru hlavou, když jsem se na toto místo prodíral ve sněhu v polobotkách a tesilkách a nikdo z místních mi nebyl schopen říci, kde že je......je úžasný a byl mi velkou odměnou. Vypadá jak velryba či spíše plejtvák obrovský. Dostal jsem zde jisté v tu dobu pro mne "bláznivé" informace, kterak mám přivést na toto místo Putující a "vystřelit" z tohoto "směrového energetického děla". Došlo mi, že původní orientace tohoto viklanu byla S-J, nyní bez pár stupňů V-Z a na tyto světové strany "vystřelit" (poslat) lásku, aby již konečně ustaly neustálé spory, tahanice a boje mezi východem a západem. Že se to opravdu stalo, a to již v červenci, bylo víc než úsměvné. Viklan ve Vindiši je jeden velký akumulátor, k tomu se při naší práci otevřela Země a veškerá její energie šla do "velrybky". Na výzvu Libora jsem opravdu musel fyzicky k viklanu přistoupit a "vystřelit". Spoušť si musíte najít sami, ale není to tak těžké. Jedenáct salv lásky a světla pro Západ a Východ. Jako každé takovéto místo, má i toto, svůj vlastní záložní zdroj. S pomocí Martiny a jejího automatického písma pak přišlo sdělení, že se nám ještě ukážou další souvislosti a že se budeme k tomuto místu ještě vracet. Děkujeme.

Jiřina: Viklan - okouzlující svou mohutností, co se pevně dokáže držet tak malou plochou doteku na zemi. Když jsem se chtěla spojit s jeho vnitřním vědomím jako živou bytostí, našla jsem si pro tento kontakt místo u jeho boční strany orientované k rybníku. Cítila jsem, že mi ukazuje silné jádro - jako zářivá kulička plná stlačené a velmi silné energie. Při společné meditaci s ostatními, zaměřené na uvolnění jeho energie, jsem tam vnímala, že se jedná také o sdělení pro nás, že i my potřebujeme se naučit v sobě nastřádat, naakumulovat energii, abychom ji mohli v pravý čas použít. Dostáváme každý něco, co bude třeba v následujícím dnu. Podařilo se také tímto propojením naší skupiny s viklanem to, co Martina zaznamenala v písmu a energie z kamene díky schopnosti Petra - vypálit - vyzářit do okolní krajiny. Jak se potom zjistilo, je tu pulzující energie místa - vortex. Zřejmě došlo i touto meditací k navýšení otáček. Všimli jsme si toho totiž až po meditaci.

Martina (záznam automatického písma): „Tento kámen je plný energie, kterou je potřeba probudit. I když byl oslaben (rozlomen), energie v něm zůstala nakumulována. Je to důležitý prvek v krajině, klíč k dalším pokladům. Později další informace."

Po společné meditaci: „Ano, proces proběhl tak, jak bylo určeno před dávnými věky, vše v pořádku. Ještě se k tomuto kameni, k této energii, budete vracet, amen."

Libor: Kdysi jsme si toto místo vybrali a energeticky připravili. Pak jsme si ho zase zakonzervovali a teprve nyní znovu otevřeli. Vypadá to, jako kdybychom měli energii vystřelovat na jednotlivá místa v okolí.

Jirka: (při samostatné návštěvě):  Prostor viklanu je stále chráněn proti nezvaným návštěvníkům - místo samovolně odklání kroky poutníků, maže vzpomínky v lidských pamětech a chce zůstat skryto. Zveřejnění popisu tohoto místa nám bylo povoleno, toto povolení je velkou odměnou a závazkem!

Kámen je poškozen těžbou, při které byla odsekána severozápadní polovina kamene. Viklan tím změnil původní severojižní orientaci hlavní osy a i jeho těžiště se změnilo, vychýlil se prudce dolů k jihu. Ztráta severozápadní části snížila stabilitu kamene i z hlediska energetických výronů, protože chybějící část tvořila „brzdu", pojistku, uzemnění.  Paradoxně se tím zvýšila možnost uvolňovat z kamene naakumulovanou energii. Kámen jaksi ztratil „pojistku." Je odjištěn, paralela se „střílením", neboli energetickými pulzy je následkem toho velmi správná. Nicméně spojení „kanón lásky" vyjadřuje rozpolcenost místa a podivné spojení protikladů bez rovnováhy. Taková místa potřebují silné a dobře informované „střelce." Opatrně tedy... Původní určení místa bylo jiné - viklan se nachází na malém návrší v údolí, z jedné strany býval pramen, z druhé teče potok. Původní SJ orientace je napříč údolím. Viklan býval jakýmsi příčníkem „kříže" postaveným z kamene na okolní vodní energii a sloužil jako bariéra a ochranná zeď proti průniku údolím. Z toho pozůstatkem je „matoucí kouzlo" místa :-) Ztráta (hlavně) západní části tuto funkci přeměnila na „neřízenou střelu."  Zajímavé by bylo zjistit osudy lamačů kamene. Myslím, že minimálně jeden život těchto „nechtěných" střelců tady skončil tragicky.    

účastníci zájezdu 

08.11.2010

Viklan ve Vindiši
Odštíplá strana
Zkoumáme zdáli,..
i z blízka.
Ranní střelba.
Nabíjení...
Mapka místa.
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart