Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Sedm loků k poznání světa.

Radioaktivní prameny bývaly často považovány za léčivé už v době, kdy o radioaktivitě nikdo neměl ani zdání. To je důkazem, že léčivé účinky vody byly poznávány jinak, než vědeckými rozbory.  

Minule jsme si povídali o radioaktivních pramenech Krkonoš, ale ani Jihočeši nepřichází zkrátka. I tady se najde řada vývěrů, jejichž radioaktivita je poměrně vysoká. Ke třem snadno přístupným pramenům v okolí Strakonic se podíváme. Všechny tři se jmenují Dobrá voda. Snad se to zdá být nepříliš originální - pojmenovat dobrou pitnou vodu „Dobrou". Přesto je to asi ten nejvýstižnější název. Studánky a prameny už takové jsou - jednoduché, nepompézní, prostinké, ale upřímné až do poslední kapky. Zkrátka dobré. A tak, přestože nám název neřekne nic o poloze studánky, tak o to víc vypovídá o vodě, která nás tam čeká. Všechny tři Dobré vody pod Strakonicemi obsahují radioaktivní radon, a také chemické složení ostatních příměsí je velmi podobné. Přestože pramení každá v jiných podmínkách, zdá se, jakoby tekly z jednoho zdroje. Podobají se i účinky, které jsou jim připisovány. A podobají se i krásou - všechny jsou skvělým cílem výletu.

Jak jsem již uvedl minule, radon se z vody rychle uvolňuje a tak zapomeňte na „dobrou vodu" balenou v PET lahvích. Petka radon neudrží, odnést si radonovou vodu můžete pouze ve skleněné, vzduchotěsně uzavřené lahvi, kterou naplníte bez vzduchu až po okraj, a navíc nebudete s vodou cestou příliš třást a ohřívat jí. Zkrátka, pro skutečnou radioaktivní „dobrou vodu" si musíme doputovat sami a užít si jí pěkně v místě.  

Dobrá voda poprvé.

Pramen najdete v katastru města Strakonic, mezi Předními Ptákovicemi a Podsrpem. Téhle Dobré vodě se také říká Podsrpská studánka, či pramen na Podsrpu. Od vodojemu u hlavní silnice je to jen kousek pěšky do lesa ve stráni za chatami. Kaplička u studánky je zasvěcena panně Marii Lurdské. Historie tohoto místa je docela zajímavá. Někdy v roce 1748 přinesla rozvodněná Otava sošku panny Marie odkudsi z výše položených krajů. Nálezce jí „dle pokynů shůry ve snech seslaných" umístil k prameni na svých pozemcích, Zdá se, že nedobrovolná plavba se panence nelíbila ani za mák, a tak si pro jistotu jako svého nálezce vybrala rolníka s pozemky vysoko na kopci. K panence pak začali lidé chodit a modlit se a vodou studánky se uzdravovat... Církvi se to sice asi moc nelíbilo, ale v tomto případě byla prostá lidová víra silnější. A tak v roce 1772 byl založen chrám panny Marie Sedmibolestné na Podsrpu a slavné poutní místo bylo na světě. Zbytek vesnice vznikl až dodatečně kolem kostela, dnes je osada předměstím Strakonic. Zasvěcení studánky Panně Marii lurdské svědčí o významu, který byl přikládán léčivým a zázračným účinkům vody.

Voda je velmi měkká, bez bakteriologického znečistění a s velmi nízkým obsahem dusičnanů. Jednoduše - vynikající pitná voda. Z podzemí žulového skalního masivu vrchu Srpská vytéká pramenů několik, ale nejslavnější je právě Dobrá voda. Díky podloží je voda radioaktivní - indikuje se obsah kolem  420Bq/l a tedy v obsahu radonu přesahuje normu pro pitné vody (300Bq/l). Jak ale už víme, obsah radonu se dá velice snadno snížit vyčeřením nebo probubláváním vzduchem. Ovšem my vodu vybublávat nechceme, naopak! Radon je tím, co naše bříško zahřeje a tělu zdraví navrátí. Nevěříte? Věřte! Anebo si přečtěte o radonu více v předchozím čísle Regeny (10/2010). Bez obav poklekněme k prameni a napijme se čerstvě narozené vody plné radonu, zdraví a zázraků. U studánky na Podsrpu se kleká snadno i nevěřícím a odpůrcům mariánského kultu. Není přece žádná hanba kleknout na kámen před všedním zázrakem přírody. To vše pod dohledem mohutných stromů a neviditelných ochránců místa. Ohnout svůj hřbet k daru pramene. Země ani voda nezná malicherné lidské rozdíly a rozepře a přijme vás s jakoukoliv vírou. A pokud věříte, že žádnou víru nemáte, voda vás s laskavým úsměvem přijme i s tímto směšným paradoxem. I realisté, skeptici, materialisté a ateisté se jistě mohou v pokoře sklánět před silou a poselstvím dvou tisíc let staré křesťanské mystiky. Ať už jí berou jako živou víru, či jako minulost a historický přežitek.  

Podruhé...

Dobrá voda poblíž Milejovic je asi nejhonosnější poutní místo se studánkou v celém širém okolí. Nalezneme jí stranou osídlení, na půl cesty v lesích mezi Milejovicemi a Stříteží. Kromě dopravní obsluhy se sem po lesních cestách autem nikdo nedostane. Ať z Milejovic, či ze Stříteže, čeká nás dvoukilometrové pěší putování po žluté značce. Stezky současných poutníků jsou tady stejné jako těch předešlých. A pak se z tmavých smrků vyloupnou bílé zdi kostelíka Královny Nebeské Nejblahoslavenější Panny Marie a okolních čtrnácti kapliček křížové cesty. Oku všímavého poutníka - geomanta určitě neunikne jeden z příznaků silného energetického místa - barvy jsou až neuvěřitelně přezářené. Příjemně přesycené smysly nás tak trochu šálí. V pozdně odpoledním slunci je tráva neskutečně zelená a stavby jiskří bělobou proti azurově modré obloze. Ale kdepak je samotná studánka? No jistě - v náruči lip, kde jinde. Trochu stranou honosného kostelíka, skromná jako vždy, jakoby ani nebyla hlavní příčinou vzniku poutního místa. Ale abych lidem nekřivdil - i pramenu se dostalo kapličky, studánka je vzorně vyčištěná, s hrnečky a dokonce i naběračkou pro pohodlnější nabrání vody z hluboké studánky. Mírně radioaktivní voda je i tady společně s panenkou připravena vyslechnout naše prosby a vyplnit naše přání. Vždyť i stesky současných poutníků jsou stejné jako těch předešlých. Zlepšení stavu těla, ducha i kapsy, lidské prosby světské i světecké. Prosby oslyšené i vyslyšené, které z nich jsou pro nás lepší? Těžká otázka! Snad jen smutek v očích Panny Marie cosi naznačuje.

A potřetí...

V srdci šumavského Podlesí poblíž Nahořan lze nalézt třetí Dobrou vodu. Blízko je sem také od malebné osady Záhoříčko, kde se podle pověsti měl narodit Karel IV.  Studánka je vyhlášená v širém okolí svou léčivou vodou. Nalézt jí můžeme stranou od cyklostezky č.1231, mezi Nahořanami a Horosedly. Samota poblíž studánky se jmenuje opět lakonicky - „U Dobré vody". Nad samotou v zatáčce rozbité asfaltky odbočuje vlevo vyšlapaná pěšinka přímo k prameni. U této studánky žádná kaplička není, přestože se o ní v čkyňské farnosti v devatenáctém století uvažovalo, a dokonce sem snad byl navezen i materiál. Ovšem nakonec tu dnes stojí pouze prostý křížek, ozdobený kyticí lučních květů. Studánka je vydatná, zpod klenby přírodního kamene vytéká silný proud nádherné a ledové vody. Pár metrů po proudu od půvabné studánky je tok osazen novodobým měrným přepadem z betonu a oceli, který působí jako facka do tváře všem milovníkům přírody. S obtížemi chápu potřebu „sledovat vodní zdroj", je-li to podmíněno takto necitlivým zásahem do přírody. Jen malou omluvou je, že pod přepadem se voda přece jen lépe a hygieničtěji plní do nádob. Betonová nádrž přepadu se dá využít i pro léčivou koupel nohou. V ledové vodě vydržíte jen chviličku, ale prokrvení při následném běhání po jehličí a louce za to stojí.

Léčivý účinek se na estetiku příliš neohlíží. Složením se voda velice podobá té podsrpské, přestože mezi studánkami je patnáct kilometrů vzdušnou čarou. Radioaktivita dosahuje skoro 500Bq/l, obsah bakterií nula, voda je velmi měkká, s nepatrným obsahem dusičnanů a je slabě kyselá. Prostě vynikající pitná voda s velikou léčivou silou. Prvním lokem trnou zuby a sevře se hrdlo, druhým zatrne mozek, třetím se sevře srdce, se čtvrtým vlhnou oči. Vydržte sedm loků a poznáte vše důležité na světě. Voda studánky prý zaručuje svým uživatelům dlouhověkost a zbavuje bolestí kloubů. Spočinout ve stínu vysokých smrků je tady přímo slast zejména za horkých letních dnů. Chladný vzduch je plný vůně jehličí a bzukotu hmyzu. K nebi je odtud jen pár metrů a k lidským starostem tisíce světelných let. Tak nezapomeňte, sedm loků a poznáte svět! A ne-li, tak nezoufejte! Na záchod je v lese vždycky blízko. 

Jiří Škaloud

Souhlasíte, nebo máte jiný názor, či zkušenost? Budeme rádi, když nám to řeknete! 

Napište mejlík na info!  Díky (do předmětu pište název článku) 

leden 2011

REGENA 12/1
Studánka na Podsrpu
neboli u Předních Ptákovic
Dobrá voda Milejovice
Kaplička se studánkou
Voda oživující
Dobrá voda u Záhoříčka
K nebi je u studánek vždycky blízko
Stačí jen sedm loků...
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart