Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Automatická kresba a automatické písmo

O automatické kresbě a automatickém písmu bylo již napsáno mnoho knih. Tento článek píši na základě mé několikaleté zkušenosti a chtěla bych upozornit, že popisuje mé vlastní poznání, které získávám při individuálních konzultacích s klienty, na seminářích, kde techniky automatické kresby a písma učím, a při práci sama na sobě.

Automatická kresba

Automatická kresba a stejně tak i automatické písmo, či mluvené slovo jsou různé formy channelingu. Co je channeling? Channeling je anglický výraz, česky se také někdy používá překlad „kanálování". Channeling je proces, kdy se člověk ve stavu transu spojí se svým duchovním průvodcem, nebo vyšší moudrostí v sobě, a stane se tak „kanálem" pro sdělení informace, případně pro průchod energie z jiných sfér existence. Díky channelingu můžeme mít přístup ke všem myšlenkám, vědění a moudrosti, které kdy byly a budou poznány. Jinými slovy - je to způsob, kdy se prostřednictvím transu vědomě spojíme buď s naším Vyšším Já, nebo s bytostmi Světla či Mistry učiteli z jiných sfér existence, kteří jsou podobně založeni jako my.  Spojení se děje vždy v lásce, moudrosti a laskavosti při zachování naší integrity. Psaní, kreslení i mluvené slovo je ovlivněno kvalitou našeho „příjmu". Ten odvisí od mnoha aspektů - míře zralosti a vyspělosti naší osobnosti, „čistotě" srdce a laskavosti, také ho ovlivňují naše životní zkušenosti, znalosti, záliby a směrování naší cesty životem, kterou chceme jít a žít ji.

Automatická kresba je tedy způsob přijímání informací či zpráv prostřednictvím kresby. Kdo z nás nezná situaci, kdy například při telefonování, či sezení na schůzi vezmeme do ruky tužku a začneme bezmyšlenkovitě kreslit, necháváme ruku, aby samovolně vedla tužku po papíře. U toho vznikají zajímavá dílka, protože se tady začíná projevovat naše intuice, či podvědomí. To je začátek. Pokud chceme pokročit dál, tak začneme usilovat o vědomé spojení. Každý, kdo automatickou kresbu využívá, má svůj osobitý styl. Je třeba se tedy připravit například na situaci, že i v jednu chvíli mají dva lidé vizuálně naprosto odlišné kresby na stejně zadané téma. To není nic mimořádného. Ale jiné je to z pohledu energií, kterými obrazce působí. Tady by měla být v případě čistých „kanálů" daleko větší shoda. Trénink a učení automatické kresby mimo jiné spočívá právě v tom, naučit se rozlišovat, pročistit a prohloubit vlastní styl kresby. Důležité je říct, že touto schopností „kanálovat" a přijímat informace jsme obdařeni všichni. Jinak řečeno, bude-li chtít, může se tuto techniku naučit kdokoliv. Může se stát a stává se, že u některých jedinců dochází ke spontánnímu otevření a projevení této schopnosti, ale obecně řečeno, je dnes daleko častější, že tuto schopnost nabýváme a trénujeme na různých kurzech a seminářích. Tak jak to vidím já, je lepší zvolit variantu seminářů, protože se učení této techniky děje v bezpečném a chráněném prostředí. Navrch dostanete podporu a můžete získat odpovědi na bezprostřední otázky spojené s vlastním kanálováním. 

Léčení pomocí automatické kresby

Automatická kresba se mimo jiné dá využít i jako léčebná technika. Tady je nutno zdůraznit, že to je poněkud složitější a náročnější využití této metody. Namísto získávání informací sám pro sebe, kanálujeme informace potřebné pro klienta. To je jistě o dost složitější, než vlastní intuitivní projev. K takovémuto využití automatické kresby bychom měli přistupovat až tehdy, kdy nám je jasný princip našeho individuálního přenosu informací. A hlavně je tady třeba velká pokora i potlačení vlastních názorů, je třeba i jistá odevzdanost vlastní vůle do rukou toho, kdo (nebo co) nás při kresbě vede. Jen tak je možné zprostředkovat automatickou kresbu pro jiného člověka. V takovém případě jsou vznikající obrazy opravdu určené přesně pro daného klienta.

V kresbách plní své role celá řada faktorů. Ať už je to barva, či kombinace barev, jejich sytost, tvary obrazců, i například intenzita, s jakou je kreslení prováděno, to vše ovlivňuje proces působení v přímém kontaktu při práci s klientem. Obrázek může být použit jako zdroj informací o stavu klienta, jeho psychickém či fyzickém zdraví, může upozornit na případné bloky nebo stagnace energie. Takové informace můžeme získat i o místě na Zemi. Kresbu můžeme využít při rozhodování a otázkách ve vztazích jak v partnerství, (např. jak se k sobě hodíme, jak probíhá láska, jakou má vztah potencialitu), tak mezi rodiči a dětmi, nebo v pracovních vztazích. Dalším využitím jsou náhledy, nakolik jsou rozvinuty mužská a ženská složka v nás. Můžeme se podívat na energetický stav čaker, popř. jejich bloky (viz obr.č 1) a následně pomocí kresby čakry zharmonizovat. Pomocí kresby lze též rozpoznat přivtělené duše, nebo lze určit energetickou potencialitu duše v tomto životě, tzn. jak je zralá v okamžiku zrození, atd. Lze nakreslit podpůrné či ochranné obrázky k danému stavu klientů.

Další možnosti využití

Ovšem automatickou kresbu je možné využívat v mnoha dalších případech. Můžeme například tvořit kresby k určitým situacím (např. ochranný a podpůrný obrázek pro Regenu na r. 2011 viz. obr. č.2), nebo i ke konkrétním místům na Zemi (pro uvolnění energií,či harmonizace místa, navýšení energie,atd.). Dají se tvořit energetické obrazce pro naše byty, pro lepší soustředění, podporu paměti, či podporu funkcí tělesných orgánů, nebo třeba obrázky pro harmonizaci geomantických bodů, a tak podobně. Je nad možnosti tohoto článku hovořit detailně o všech aplikacích. Stále mi přicházejí další možnosti, jak tuto zajímavou schopnost rozšiřovat a využívat.

Mé zkušenosti a mé vedení upozorňují, že pokud takovýto obrázek nakreslíme, je nezbytné, abychom se ho snažili přijmout tak, jak je nakreslen a nežádat výklad. Obrázky totiž působí na vícero úrovních - dimenzích našeho bytí, a pokud se ho snažíme popsat slovy a vysvětlovat, naše psychika a duše se zaměří „pouze" na tyto informace a ostatní už nepřijímá. Tím pádem se snižuje působnost obrázku. 

Automatické písmo.

Zmíním se ještě krátce o automatickém písmu, jelikož se stává, že kresbu doprovází i psaná zpráva. Automatické písmo je způsob, kdy prostřednictvím psaného písma dostáváme na své otázky odpovědi. Otázky mohou být jakékoli povahy, ale doporučuje se, aby byly co nejpřesněji formulované. Jasnost a přesnost otázek podporují jasnost a přesnost odpovědí.  Při tom je důležité sledovat, jak jsou při odpovědi slova vyslovena. Jsou-li laskavá, soucitná, nemanipulující, pak pravděpodobně je to zpráva ze správného světelného zdroje. Jsou-li však direktivní, manipulující a tvrdá, pak zřejmě je kanál něčím narušen, někdy to může být i manifestace ega toho, kdo píše. A někdy se stane, že odpověď vůbec nedostaneme. Je zřejmě vícero důvodů, proč se tak děje, ale zkušenost mi říká, že většinou je to proto, že ještě nejsme připraveni tuto odpověď přijmout.

Závěrem bych chtěla připomenout, že při přijímání informací, ať už kresbou, písmem, nebo mluveným slovem, si buďme vědomi, že žádná odpověď není jediná správná, či špatná.  I za předpokladu, že máme „dokonalý" přenos, položíme-li stejnou otázku několika průvodcům, můžeme dostat, a také pravděpodobně dostaneme, několik různorodých odpovědí. Všechny mohou být přínosné.  Vždy jsou totiž různé pohledy a možnosti, jak dané věci chápat a řešit.

Dana Ottová (www.ottovadana.cz)

         

Článek vyšel v REGENĚ č.3/2011
Zlatý anděl (autor: Jana Ottová)
Kresba na podporu REGENY
Ukázka harmonizace čaker
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart