Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Hradiště, Klášter I. a okolí Landštejna

Při našich toulkách nás vítr Putujících zavál do Jižních Čech, do oblasti mezi Novou Bystřicí, obcí Klášter a Landštejnem s jeho kdysi královským, pomezním, strážním hradem.

Zdánlivě jednotlivá místa, byť v blízkém okolí mají mnoho společného - solitérní žulové balvany v krajině a spojnice energií. Obec Hradiště (jak mnohoznačný název!) se nachází severně cca 3 km od Nové Bystřice. Místní říkají této lokalitě Dračí skály. Nahodile se jevící uspořádání žulových bloků při bližším zkoumání a pobytu na místě vydává svá tajemství.

Innocent

Lze zde najít mnoho stop o tom, že se tady kdysi pracovalo s energiemi. Vidíme zdánlivě opuštěný kámen, který v mnoha směrech připomíná viklan, vodní misky a úžasné sedátko. Místo samotné svou polohou na kopci přímo vybízí k přenosu energií a kultovnímu významu.

Po opuštění dračích skal na Hradišti se vydáváme východním směrem od Nové Bystřice do obce Klášter I. V obci se nachází klášter pavlánů s kostelem Nejsvětější Trojice. Dle pověsti byl založen na místě, kde se nacházely 3 prameny a 3 stromy. Na tomto místě stojí klášter dodnes, ale stromy jsme tam našli již jenom dva. Před vchodem stojí jeden a druhý je ze strany kláštera. Všechny tři prameny se stékají pod oltářem (proto je netradičně orientovaný na západ) a vytékají v jednom prameni přímo vybízejícímu k osvěžení před kostelem.

Kiss Osvěženi pramenem dále pokračujeme do Landštejna. Po návštěvě hradu jdeme jihovýchodním směrem přes silnici po pěšině do lesů. Nachází se tu hned několik žulových bloků a z pěšiny jsou velice dobře přístupné. Na některých z nich jsou misky s vodou a na jednom takovém velikánovi je krásné sedátko. Krásné, ale trochu nebezpečné. Je přímo nad lesním svahem a nepozornému sedícímu tak hrozí pád z výšky několika metrů.

Innocent 

Co dodat na závěr? Naši předkové měli mnohem lepší cítění a souznění s krajinou, než jakou máme my dnes. Dokázali využívat její informační a léčebné možnosti daleko lépe, než my. 

Věříme, že cesta do těchto míst bude obohacením i pro vás.

Putující   

 

více foto na  www.putujici.rajce.idnes.cz

Klášter I. -  řád nejmenších bratří
Venkovní vyústění tří pramenů
Vodní miska - Hradiště u N.B.
Hradiště u Nové Bystřice
Kamenné sedátko - Hradiště
Jedna ze tří lip - Klášter I.
Kamenné sedátko nad Landštejnem
Vodní miska nad Landštejnem
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart