Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Lípa na Hrádku u Jablunkova

Zlatoláska ●

Smutná aktualizace (2019):  někdy před zimou 2018-19 bohužel lípa podlehla větru a nepevnému podloží. Její tělo ještě leží v rokli, a v kořenech se jistě připravují výmladky pro obrodu bytosti stromu. Lípy neumírají, ale proměňují se. Staré odchází a dopřeje světlo novému. Posledním přáním starého stromu je posloužit potřebným svým dřevem. Truhlářům, řezbářům i broukům.... 

Lípa zemřela společně se svým propagátorem - Luďkem Munzarem.  A společně také žijí dál v televizním dokumentu o českých stromech. Pomíjivost života se přeměnila v pomíjivost Paměti stromů a pomíjivost paměťových medií...

Lekcí pro nás budiž tedy pomíjivost času. Šestisetleté trvání neznamená, že tady budu i zítra. Proto každé setkání, rozhovor i loučení dělejme tak, jako bychom se již nikdy neměli setkat. Ne smutně! Ale s vědomím, že naše vzájemné vztahy  i svědomí jsou čisté, nepoškozené záští a nevyřčenými kritikami, bez pozdních výčitek svědomí o tom, co jsem měl i neměl, a co už nikdy nenapravím...   

Lípa srdčitá v Hrádku nad Olší (řeka se ale historicky správně jmenuje Olza) patří mezi nejstarší lípy v okolí Jablunkova. S obvodem kmene stromu více než 6,5m, výškou 24 m, stářím cca 600 let patří mezi největší památné stromy Frýdecko - Místecka. Náleží také mezi rodové stromy, neboť patřila vždy k jedinému gruntu. Ale její život byl vždy spjat i se životy všech obyvatel z celého okolí. Opodál lípy pak najdeme studánku, jejíž voda nikdy nevyschla a bylo jí dost pro všechny. Nečekaným průvodcem na tomto místě se nám stal bývalý pan starosta, na jehož pozemku jsme náhodou zastavili. Jak je pro místní obyvatele příznačné, po počáteční odtažitosti a troše toho „naoko" hudrování na „Pražátka", nám otevřel své srdce a věnoval spoustu času a informací.

Tilia europia (lípa srdčitá) je křížencem lípy malolisté (T. cordata) a lípy velkolisté (T. platyphyllos). Lípám se říká též „včelí stromy", či „medová rosa", jsou štědrým zdrojem nektaru pro včely a čmeláky. Z archeologických nálezů ze švýcarského Lucernu je potvrzená tradice listové píce z lip již z neolitických časů (4 300 př. Kr.). O pozitivních účincích lípy v přírodním léčitelství napříč časem i prostorem asi nemusíme mnoho mluvit. Čaj z květů je blahodárný nápoj, který můžeme pít denně. Již od předkřesťanských časů byly „mužský" dub, či „ženská" lípa centrálními místy shromažďování, rozhodování a souzení, rodu, kmene či vesnice. Lípa je zasvěcena paní Zemi, Bohyni matce, patronce porodu a plodnosti. I v křesťanském období je spojována s Pannou Marií, Ježíšovou matkou. V řeckém bájesloví se vzdělaný kentaur Cherión (zplozený oceánem a Saturnem) promění v lípu. Do svého tajného vědění o léčivých silách přírody zasvětí prvního lékaře Asklepia, který se stane otcem medicíny a lípa její pramátí, stromem útěchy. A pravým uzdravovatelem, čili láskou a schopností „milovat". Asklepiova hůl se starým symbolem hada, strážcem života věčného draka, se pak stala symbolem veškerého lékařství.

Hrádecká lípa neunikla pozornosti ani panu Munzarovi při natáčení pořadu o stromech pro ČT. V meditaci se „představila"jako „ZLATOLÁSKA" a k tomu není asi co dodat. Kdo by přeci jen potřeboval vysvětlení, ať si to zkusí promeditovat. :-)

Několik kilometrů vzdušnou čarou od lípy na Hrádku se pak nachází „HRANIČÁŘ", jilm na Bukovci, a tak co neví on, ví ona a naopak, protože ti dva si k sobě už cestu dávno našli, na rozdíl od nás upjatých a zdánlivě svázaných lidí. I stromy se mohou potřebovat a doplňovat. Muž je cesta a žena směr. Pochopení, přijmutí, pokora, mír a klid, to je to, proč žijeme a co vlastně hledáme.

Ve studánce pod lípou plavali dva pstruzi, což nám přišlo velmi symbolické. Ačkoliv si je sem hodili místní kluci a pstruzi určitě nakonec moc dobře nedopadli, v době naší návštěvy vše bylo, jak má být.

S radostí a láskou

Petr + Vlaďka

podzim 2011

Hrádecká lípa a bývalý pan starosta
Cca 600 let stará
Zlatoláska a Zlatovláska
Lípa a studánka
Ledacos zvím
Loučení s místem
Putující v akci
Smutná aktualizace ze zimy 2019
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart