Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Sedmihoří

Sedmihoří je opomíjený a zastrčený kout západních Čech. Naleznete ho kdesi mezi Domažlicemi a Tachovem, nejbližší větší osada poblíž jsou Mezholezy. Přes honosný název nejsou místní "hory" nikterak vysoké, dosahují někam k šesti stům metrů nad mořem. Ani turisticky není toto území příliš významné, hlavně asi pro svou odlehlost a odříznutost od jiných míst. Nejbližší turistický cíl je hrad Přimda. K ubytování se nabízí známý autocamping Sycherák u rybníka Chobot. Přes Sedmihoří vede jen pár značených cest a většinou tu nikoho nepotkáte. Obejít celé pohoří v jednom dni je docela náročná túra, na většinu vrcholů nevede ani značka, je třeba se řídit mapou a odhadem. Nám k průzkumu celého Sedmihoří nestačily ani tři dny. Některé lokality jsou docela těžké a náročné na množství energie, kterou vám odeberou, nebo odebrat budou chtít. Nebo jinak řečeno - řada míst tu je silných, poněkud bezohledných a zvláštních, přestože se skrývají pod maskou fádnosti... Na to je třeba si dávat pozor.  

Podíváte-li se na plastickou mapu, vyvstane před vámi zvláštní útvar podkovy, připomínající protržený kráter. Přestože to geologové nepotvrzují, vypadá Sedmihoří jako zbytek kráteru po dopadu kosmického tělesa. Vrcholy i svahy kopců jsou pokryté stovkami úžasných žulových kamenů, které jsou jedním z hlavních důvodů, proč sem jezdit. Pokud rozlišíte aktility a menhiry od "normálních" neživých kamenů, najdete tady nepřeberné pole ke zkoumání. A jak jsem už řekl, některé kameny, případně jejich obyvatelé jsou pěkně vyhladovělí, úplně na vás budou volat a lákat vás k sobě. Snaží se vás upoutat, někdy s přátelským úmyslem, někdy s cílem svést vás z přímé a správné cesty, někdy s cílem získat vaší energii. Řada vrcholů je chráněna energetickými bariérami, jakýmisi ochrannými poli, a řady kamenů slouží jako strážci a nositelé těchto pavučinových ochran. A stejně jako pavučinu můžete protrhnout nebo obejít a nezničit, i tady je třeba postupovat uvážlivě a nepodléhat svodům a počátečnímu nadšení. Ochrany je třeba otevřít, cestu najít, strážce přesvědčit, nikoliv ošidit a prorazit. Ani když přicházíte s pouhou (a samozřejmou!) pokorou, nemusí to tady stačit. Očekává se vaše splnění jakýchsi testů, či zkoušek. Musíte projevit a předvést své schopnosti! Při nevědomém, nebo dokonce násilném vstupu se cíle nemusí objevit, i když na vrchol vystoupíte snadno. A večer pak třeba můžete padat únavou, přestože jste toho moc nenachodili.

Ve skutečnosti je vrcholků více než sedm, spolu s podvrcholy tvoří obvod podkovy asi třináct kopců, další minimálně dva jsou v údolí uvnitř podkovy. Dovoluji si tvrdit, že těch, kteří navštívili všechny zdejší kopce, nebude mnoho. Vrchy jsou si zdánlivě velmi podobné a rozdíly nejsou patrné a vnímatelné jinak, než esotericky. Pokud tedy nemáte tento důvod, nestojí za námahu se na jednotlivé kopce škrábat. Tolik varování předem..

Každý z vrcholů je jiný, nese jinou energii a má jiné poslání. A je vhodný pro jinou práci a komunikaci. Každý vrchol stojí za samostatnou návštěvu. Ale pochopit a rozklíčovat celé Sedmihoří je těžký úkol. Rozhodně netvrdím, že se nám to vše podařilo, a že vše je jen tak, jak píši dále. Některá místa vyžadují spolupráci více osob, případně pravděpodobné spouštění na dálku. Celé Sedmihoří nám připadalo jaksi vypnuté, "nahodit ho" je práce pro velkou a koordinovanou skupinu. Přesto jsme získali řadu poznatků z jednotlivých míst. Někde více, jinde méně jasných.

Zkusme nyní pouze stručně napovědět. Budeme-li vystupovat na Sedmihoří od severu, od Darmyšle, je prvním na řadě severní krajní vrch Šiška, dnes zvaný Nad Myslivnou. Je nejnižším, ale snad nejhezčím vrcholem. Borovicový les plný vysoké trávy, spousta skalisek, která přímo vybízí k meditacím. Dají se tady rozpoznat jednotlivé skalky a kameny, které tvoří rozsáhlejší svatyni. Energeticky je tento vrch hodně spojen se Zemí, má nejpříjemnější mateřské energie z celého Sedmihoří. Z něj pak hřebenovou neznačenou cestou pokračujeme k západu na vrch Chlum. Tady stávalo pravěké hradiště, tedy vrch je ovlivněn energiemi osídlení. Úpravy člověkem jsou znát, místo je takové komplexní, hodně důležité a ovládající celý prostor Sedmihoří. 

Dále pokračujeme po vrcholcích podkovy a stáčíme se k jihu, abychom přelezli dva bezejmenné (nikoliv ovšem nevýznamné) vrcholy a posléze stanuli na Racovském vrchu, nejvyšším vrcholu Sedmihoří. Racovský vrch je dost nepřístupný, strmé srázy odrazují od návštěvy. Ale vytrvalým se nabízí odměna - krásná vrcholová plošinka, plná květin, trávy a laskavosti. Energeticky je Racovský vrchol spojen s živlem vody a ženskou energií plodnosti. Krásné místo! Postupujeme dále k jihu po západní straně podkovy. Čeká nás Vidický vrch neboli Tříslovec. Vidický vrch tvoří dvojvrchol, (nalezněte si správné místo). Je to trochu smutný kopec, k západu se z něj hledí k minulosti, k tomu co už není, a na co vzpomínáme s láskou a smutkem. Na západě je tragická minulost, z východu sem ale přichází nadějná budoucnost. Zmíněné pocity tady budou pravděpodobně mít pouze současné reinkarnace příslušníků lidu Danu. Také na tomto kopci bylo neolitické sídliště.

Západní vrcholy sleduje žlutá značka, a tedy putování je tu snadné. Čeká nás Rozsocha. Rozsocha je energeticky nejsilnějším vrcholem, plná dominance a předělu mezi mužským a ženským světem. Jsou tu cítit značné polarity. Živel vody tu ztrácí sílu ve prospěch jižního ohně. V dešti je tu příjemně, v polední výhni slunce k nevydržení :-)

K dalším vrcholům se musíme ze značky opět odklonit. Čekají jižní vrcholy, nejdřív předvrchol Rozsochy, později Písečný, pak další bezejmenný a další pak Rybniční vrch. Jižní kopce jsou vskutku ohnivé, vyprahlé, dominantní. V množství skal, kamenů, aktilitů i menhirů se můžete skutečně ztratit.

Přes přístupové sedlo u Ručiček můžete navštívit jihovýchodní závěr podkovy - Křakovský a Malý křakovský vrch. Křakovský vrch je záludný otevírač. Pokud tady začnete s prohlídkou Sedmihoří, postupujte hodně uvážlivě. Vrch má velmi silné ochrany a dominantní menhiry. Vyžaduje správný postup a projevení schopností. Silné místo nabízí silné zážitky pro silné povahy :-).

Zajímavá místa se nabízí i uvnitř podkovy. Intuitivně cítíme, že energetické extrémy vrcholů se spojují do harmonie kdesi uvnitř podkovy. Kde místo hledat? Nabízí se turistický kámen U ručiček. No zkuste si to sami. Asi lepším místem je Jedlový vrch, případně vodní partie kolem pramenů Mezholezského potoka. A pochopitelně i na Stinném vrchu, kde se efektně blyští i několik kamenných misek, i v parném létě plných vody.

Tolik povšechný průlet Sedmihořím. Je to prvotřídní esoterická destinace. Turisticky nepříliš zajímavá, ale o to zajímavější pro skutečné vidění světa. Ještě se sem několikrát (i v následujících článcích) vrátíme.  

Jiří Škaloud

léto 2012      

Sedmihoří - pohled na severní hřbet
Symbol Sedmihoří, na Stinném vrchu
Šiška
Šiška
Šiška
Šiška
Chlum
Chlum
Chlum
Racovský vrch
Racovský vrch
Vidický vrch
Vidický vrch
Rozsocha
Rozsocha
Rozsocha, předvrchol
Křakovský vrch
Křakovský vrch
Křakovský vrch
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart