Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Popice a Heiliger Stein

(Možný) začátek energetické cesty z Jižní Moravy, přes N. Bystřici pokračující  dále Šumavou

Tímto volně navazujeme na Hradiště, Klášter I. a okolí Landštejna. Při našich toulkách na jih od Znojma, v okolí obce Šatov, nás naše kroky zavedly do zánikové vesničky Popice, odkud v roce 1945 byli všichni její obyvatelé odsunuti. Vesnička po dobu ČSSR živořila s pár přistěhovalými obyvateli a až nyní se život pomalu opět navrací do Popic. Důkazem jsou opravené fasády domů, domy nové a čilý ruch na náměstíčku před kostelem. Z historicko-architektonického hlediska je vesnice unikátní, protože nebyla od roku 1945 stavebně upravována a ani jiné stavební zásahy zde v posledních desetiletích neprobíhaly. Výsledkem je zachovalá vesnická architektura předválečné doby.

Za obcí Popice je mírné stoupaní na kopeček, na kterém stojí kaple P. Marie Bolestné. Kaple a s ní celý kopeček se nachází v přírodní rezervaci Havranické vřesoviště. Tak jak už to bývá, máme zde všechny tři atributy - kámen, vodu i strom. Při bližší prohlídce místa, zejména volně ležících kamenů, se vyloženě sama nabízí hypotéza, že díky odsunu a „zapomnění" na celé místo, vše zůstalo tak, jako kdysi. Kameny připomínající menhiry jsou zřejmě vyvráceny, leč možná ponechány volně ležící blízko svých původních míst. Zdá se, že zde bylo ponecháno vše tak, jako kdysi - stojící (ležící) kameny (menhiry), strom a pramen. Kaplička do celé scenérie byla pouze dosazena, aby dodala církevní punc celému místu. Citlivé ruce vše umístily tak, aby harmonie byla zachována. A že byla, mohu potvrdit, neb celé místo skýtá úžasnou, klidnou a odpočinkovou atmosféru.

Pojďme se nyní podívat do Rakouska, asi čtyři a půl kilometru vzdušnou čarou jižně na místo zvané Heiliger Stein. Místo mezi vinicemi, sotva by ho tam někdo hledal. Příchozí putující do poslední chvíle neví, co a kde se před ním objeví. A hle! Základy kostela, kaplička, kameny do spirály, lavičky, další kameny a kříž. Vše je citlivě zakomponované v jeden celek. Když to jde tady, proč by to nešlo v Popicích? Vždyť tady po mnoho generacích žili stejní lidé a hranice jsou výsledkem doby teprve nedávné.

Zajímavé pro nás je i to, že z Heiliger Steinu vidíme směrem na kopeček, kde je kaplička P. Marie Bolestné a hlavně, směry kamenů jak u kapličky, tak u Heiliger Steinu jsou orientovány stejně S - J. Tady začíná naše bádání. Jak víme z okolí Landštejna a N. Bystřice na naší straně a z Kraftareny, Kamenů škorpióna a Blockheide z Rakouska, jsou na naší jižní hranici kamenné systémy. O pokračování na Šumavu ani nemluvě, ta je generátorem sama o sobě.

Vše se jeví tak, jako kdyby to byly dva pásy, vždy po jednom na každé straně hranic (byť ty tady neexistovaly) a navzájem se doplňovaly a podporovaly. Dalo by se s trochou nadsázky říct, že to byly první telegrafní dráty natažené ve směru Z - V. Ještě než někdo vstoupil do Hercynského lesa, už o jeho existenci letěla hláška napříč naší přírodní jižní hranicí. Ne nadarmo se tady stavěly královské hrady a úděly a celá oblast se nazývala Královská hvozd. Pouze zde využívali a přebrali již existující systém včetně starých kupeckých cest, které tudy vedly.

Skutečnost nebo fikce? Kdo ví. Pro nás to je mnoho shod najednou a mnoho podobných kamenných systémů v jednom pásu, „náhodou" se táhnoucí podél naší jižní přirozené hranice. A to už vůbec nespekulujeme o tom, zdali tyto systémy nebyly schopné generovat statickou elektřinu a posílat ji dál. Ať si to je tak nebo onak, rozhodně tato místa stojí za návštěvu. Přitahují svojí krásou zdejších energií, nádhernou přírodní scenérií a svým klidem vybízejícím k odpočinku od každodenních starostí a strastí.

 

KissInnocentKissInnocent

Putující Libor Domas

 

více foto na: www.putujici.rajce.idnes.cz

Popice-kaple P.Marie Bolestné
Atribut vody za kaplí
Strom a kámen (ležící menhir?)
Linie na Heiliger Stein J-S
Heiliger Stein
Kříž mezi kameny,křesťan mezi pohany
Na obzoru kaplička nad Popicemi
Linie na Popice S-J
V Rakousku to jde
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart