Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

SEDM MOŘÍ

Den druhý

V kempu nad mapou jsme naplánovali druhý den. Vzhledem k stále vnímatelné „únavě" z prvního dne se šetříme, a volíme zkrácený vstup do Sedmohoří, od Vidic. Vstupujeme tedy ze západu a světe div se, celý den střídavě prší, živel vody omývá a čistí nejen nás, ale i okolní krajinu. Vše se paří, mlha a vlhkost ztěžuje dýchání, ale ulehčuje propojení...

Racovský vrch (619 m.n.m.) je dosti příkrý a pro hledání a dohledávání těch správných míst dost fyzicky náročný. Vlaďka zůstává kdesi pod vrcholem, dále pokračujeme s Jirkou a Fleš je naší spojkou. Nalézáme zde vyrovnanost, kopec hovoří o mužsko/ženském principu, a o jeho harmonii. Je to místo pro lásku i sex, ukazuje se zde energetická vlna plodnosti. Ideální místo pro přespání s vaším protějškem opačného pohlaví... Jo jo,  tak snad někdy příště :-).

Podle Pavla Kozáka se pod Racovským vrchem nalézá kamenná zasvěcovací jeskyně, významná pro určení původu národa, který sem vyslal svůj lid. Je srovnávána s posvátnou jeskyní na hoře Bentaiga na ostrově Grand Canaria. Týká se mužského a ženského principu a je obřadním místem kultu bohyně Danu (Gaia) - Atlanské kultury. Díky Vlaďce nalézáme, co hledali. Vstupujte (spíš vlézáme) s důvěrou a opravdovou pokorou. Malá jeskyňka pod zřícenými skalními bloky vám nejdříve vezme všechny vaše ochrany, odevzdejte se, aby mohlo dojít k přímému napojení. Je to zejména o důvěře, a počkejte na vrácení. Zajisté dostanete ještě přidáno. Ponaučením nechť potom je - "nezneužití síly a schopností", spojených především s jejich nárůstem. Neboli, srozumitelněji řečeno: se stoupajícími schopnostmi musí stoupat i uvážlivost a odpovědnost za jejich používání, či naopak nepoužívání. Často je mnohem těžší se užití síly zřeknout, než jí použít. V meditaci vidím trojúhelník a ptám se proč právě tady a zde... Ale pro tuto odpověď si sem prosím přijeďte sami. Po krátkém, ale vydatném deštíku, který jak přišel, tak odešel, nalézáme ještě dostatek sil pro zdolání Vidického vrchu (592 m.n.m.). A je to zas o něčem úplně jiném. Místo je to energeticky velmi pěkné, vyladěné, ale jakoby nepřítomné.  Vrchol v klidu čeká, i kameny jsou tu jaksi odsunuty, je to zde vyčištěné a k něčemu jaksi připravené. druhý den strávený v Sedmihoří byl dosti energeticky vydatný a tak to vše jedeme smýt, propojit a zharmonizovat. Závěrem dne pod převahou energie vody jsme tedy navštívili Milavče u Domažlic, kde se nalézá léčivý pramen Vojtěška. O tom již ale samostatně (viz.web) v rubrice Prameny.  

S láskou a úctou.

Petr + Vlaďka

P.S. „ Přešli jsme sedm moří, než zastavili v sedmi-hoří".

Pod Racovským vrchem
Pod Racovským vrchem
Pod Racovským vrchem
Výstup na vrchol
Racovský vrch
Hledané a hlídané místo
Odkud a kam jste šli (jdem)
Sdílení a otázky
Přes sedm moří
Automatická kresba místa
Vidický vrch
Vidický vrch
Vidický vrch
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart