Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Svatobor (845 m n.m.)

Pokud míříte na Šumavu, neměli byste tento kopec u Sušice vynechat. Už kvůli jeho jménu, které je jedním z mála dochovaných stop o posvátných hájích. Podle legend býval Svatobor posvátným hájem prastarých dubů a tato tradice se pravděpodobně udržovala po několik tisíciletí. Byl místem léčivým i posvátným i soudným.  Nejstarší doloženou památkou z tohoto místa jsou stopy po polozahloubené chatě ze střední doby kamenné (10 000 let př. n. l.), jejíž model je možno vidět v sušickém muzeu. Dole v Sušici bylo archeologicky doloženo rozsáhlé pohřebiště, které svědčí o hustém osídlení krajiny kolem Otavy.

Vodolenka

Hlavní středisko posvátného háje bylo pravděpodobně situováno kolem silného pramene na severní straně kopce. Pramen byl vždy považován za léčivý, a vztahují se k němu velmi zajímavé a detailní pověsti. Místo se dnes nalézá u silničky na Svatobor v místě velikého dětského tábora. U pramene stojí i kaple a v okolí krásné lípy. V době, kdy v táboře nejsou děti, lze se ke kapli snadno dostat, ale bohužel, pramen je zachycen do vodovodu a můžeme si pouze poslechnout jeho smutný hlas ve vodosběrné jímce. Vodu tady neochutnáme. Místo se nazývá Vodolenka a vztahuje se k němu řada pověstí. Asi první zmínka o prameni pochází od pátera Chanowského z roku 1659. V díle Bohuslava Balbína z roku 1679 je také zmínka o existenci zázračného pramene na Svatoboru a o uctívání tohoto místa. K původu jména uvádí:

"Jedna pamětihodná panna nemocná byla k smrti, vyhledala tedy své přátele, aby po její smrti její tělo na vůz naloženo bylo a dva bílí voli zapřaženi, kteří i s vozem bez průvodčího na místo dojeli, a ona tam pohřbena a kde do dnešních dnů jako znamení jejího hrobu, pramen vytryskl. Tento pramen se nazývá Wodolenka."

Hrob byl údajně udržován až do 18 století, kdy byl záměrně zničen při stavbě kaple Panny Marie Pomocné. Pak tady vznikly i lázně, ale příliš neprosperovaly a dnes z nich zůstala pouze zanedbaná budova bývalého hostince, začleněná mezi táborové stavby.

Zajímavý je i spisek zbynického faráře Františka Hrušky (z roku 1776), který byl náhodou "objeven" v sušickém muzeu (!) v roce 2003. Je v něm velmi podrobně vylíčena pověst o dívce Wodolence, která měla žít v dobách knížete Nezamysla. Asi nejzajímavější je vylíčení rodokmenu Wodolenky a citace  praslovanských jmen jako Lopota, Tuchonec, Klatowka, Esymislaw, Klattowesan, Wostrodic. Wodolenka pak byla pro svou pohanskou víru v bohyni Klywynu(?) nucena uprchnout a založila nové sídlo na Svatoboru, kde po její smrti vytryskl u jejího hrobu pramen. Pokud by byl spisek historicky pravdivý, byl by to skvělý doklad o tom, že konflikt křesťanství a pohanství byl aktuální už v době mýtických Přemyslovců, tedy že pronikání křesťanství do Čech nepřišlo až s Bořivojem. Této hypotéze napovídá i záhadný křest českých "knížat" v Regensburgu, což je jeden z mála doložených, ale nevysvětlených faktů z doby před Bořivojem...  

Vrchol

Podobně jako pod Blaníkem, také pod Svatoborem dříme vojsko, které se probudí, až bude lidem nejhůř. A také je údajně pod Svatoborem veliké jezero, které se protrhne, aby utopilo všechny nepřátele. Koncem 19. století se stal Svatobor oblíbeným cílem obrozenců a turistů. V roce 1868 vybral dr. Gabriel kámen ze Svatoboru jako jeden ze základních kamenů Národního divadla. Na vrcholu dnes stojí turistická chata s rozhlednou. Energetické místo je bohužel překryto touto stavbou, a tak nejlepší napojení je dnes na plácku před stavbou. Ovšem na nějaké veliké meditace to tady není, místo je plné návštěvníků a klid tu je jen mimo turistickou sezónu. Přesto je Svatobor i dnes důležitým místem. Vedou odtud energetické linie a to i dálkové. Zajímavé polohy se najdou na svahu směrem k Sušici, například v místě dávné turistické útulny, dnes startovacího místa paraglaidistů.

Jiří Škaloud

Svatobor
Svatobor
Vodolenka
Vodolenka
Vodolenka
Vodolenka - ukrytý pramen
Vodolenka, bývalý hostinec
Vrchol, turistická chata, rozhledna
Pohled na Sušici
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart