Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Mandala: Láska

Láska v tomto pojetí je harmonický vztah a vzájemná přitažlivost. V ideálním případě jde o plynulý a hladký tok energie mezi čtyřmi stavy: Jsou jimi Duch (informace), Hmota (tělo), Mužská energie a Ženská energie. Láska se uskutečňuje na čtyřech úrovních - sex(biologie), srdce(cit), vědomí (rozum) a duch bytosti (integrita, id, ego). Toto platí v obou osách, tedy mezi Mužskou a Ženskou energií i přímo mezi Duchem a Hmotou. Provázanost lásky spočívá ve známé pravdě ("co je nahoře, je i dole"), tedy v  tom, že hmota má všechny úrovně ducha a duch všechny úrovně hmoty. Stejně tak muž obsahuje kompletní ženské energie a žena kompletní mužské energie. Rozdíl může být pouze v síle a preferenci jednotlivých složek. To je důvod, proč je hmota oduševnělá i bez přímého vztahu s Universem (Duchem). To je důvod, proč mohou lidé existovat bez opačného pohlaví (i bez lásky).

Jedno podmiňuje druhé: Láska Ducha a Hmoty je podmínkou vzniku životní formy. Čím je tahle láska kvalitnější, tím kvalitnější životní forma vzniká. Neharmonický vztah hmoty a ducha dává vzniknout nemocem hmoty (těla) i ducha (duševní poruchy). Neboli vztah Duch - Hmota vytváří životní podmínky a tvoří kvalitu životní formy. A opačně platí i to, že láska (vztah) muže a ženy přímo ovlivňuje kvalitu propojení Duch - Hmota. V tomto pohledu je kvalita propojení Duch - Hmota přímo závislá na kvalitě lásky Muž - Žena. Dokonalý vztah Muž - Žena vytvoří průchod pro vyšší formu energetického vztahu Duch - Hmota, což jsou grálové energie.

kresba: Jana Sikorová

text: Jiří Škaloud

Mandala lásky
Vzor
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart