Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Karlštejn

Existují místa, která jsou notoricky známá jakožto vyhledávané turistické cíle. Karlštejn k nim bezesporu patří v první řadě. Taková přetížená místa bohužel trpí odlivem své přirozené energie, protože většinou sem lidé žádnou vlastní energii nepřináší. Není to u běžných turistů obvyklé, většinou ani netuší, že by měli cosi vracet. Jezdí za zábavou, či poznáním a za své peníze si odnáší zážitky. Stojí to vůbec za to, navštívit takové přetížené místo?

Krátce řečeno - stojí! Karlštejn je totiž velmi mimořádný. Karel IV. ho vystavěl na silném energetickém místě. Hrad byl (zcela jistě vědomě) vystavěn s logikou, cítěním a vědomím esoterické funkce stavby. Je postaven zcela podle původní křesťanské mystiky, nicméně s ohledem na silnou římskokatolickou církevní cenzuru je tento význam důmyslně skryt a zastřen. Hrad byl postaven záměrně tak, aby ladil i s tehdejšími oficiálními postoji církve, a také aby plnil vnější funkci pokladnice císařského pokladu a byl i reprezentačním sídlem císaře,  v neposlední řadě aby byl i důstojnou schránkou na svaté ostatky. Ale v dalším - už skrytém, ale asi hlavním plánu, byl Karlštejn vybudován i jako rytířský hrad svatého Grálu.

Uvědomme si, že středověké znalosti křesťanské víry, evangelií, jednotlivých významů, symboliky, znamení, i barev a motivů a jistě i alchymie a magie, byly neskonale hlubší, než jsou ty naše dnešní. Heretické i hermetické detaily výzdoby, polohy staveb i kaplí, vše ladí dohromady, a to vždy v několikeré podobě vysvětlení. Pod prvním a jasným významem se skrývá druhý plán, a pod ním snad i další, viditelný a jasný už jen těm, kdo dostanou příslušnou informaci a jsou zasvěceni. A pod ním tušíme možný další, už čtvrtý význam...  Nedělejme si iluze, že z fragmentů dochované výzdoby jsme schopni poznat, pochopit a dokonce snad i použít Karlštejn tak, jak bylo plánováno při jeho stavbě. 

Lze snad pouze konstatovat, že Karlštejn udržuje svou skrytou a esoterní vícevrstvou povahu dodnes. I dnes nabízí mnoho možností pro všechny úrovně rozumu a citu. Někomu nabídne první plán svého působivého vzhledu a výzdoby, někomu křesťanskou mystiku, dalšímu ještě cosi jiného... Pro každou úroveň naší existence, povahu i stupeň poznání nabízí odpovědi. V tom cítím unikátní mistrovství jeho tvůrců. Jakožto dílo člověka nabízí hrad velmi sofistikované odpovědi a vibrace těch nejvyšších energií. Ale určitě není snadné se k nim dostat. V labyrintu návnad, skrytých pokynů, poškozených maleb i nepůvodních přestaveb, se cíl mysteriózní cesty Karlštejnem stává prakticky nenalezitelným. A asi je to i dobře - protože zkratky a nápovědy, prozrazená tajemství a nepatřičné znalosti pro kohokoliv, nás vedou rychlejší a kratší, ale často nepochopenou, neprocítěnou a tedy nesprávnou cestou.

Esoterní povaha projevu křesťanského mystického místa se zvláštním způsobem propojuje i s geomantickou situací v okolí. Hrad stojí na zajímavém vápencovém kopci v sevřeném údolí obklopeném dalšími vrchy s řadou energetických míst. Samotná skála vápence Českého krasu velmi přispívá k propojení se zemskými energiemi, stavba samotná je pak propojením nahoru k Bohu, či Univerzu, chcete-li. Energetické linie z okolních kopců se protínají a spojují hlavně v Malé věži Karlštejna, linie vytváří síť i obrazce. Zejména linie Plešivec - Kněží Hora je pro stavbu hodně důležitá. O Karlštejnu se často hovoří jako o hradu svatého Grálu, a to byl jistě i záměr Karla IV., Anny Svídnické i mistra Theodorika. Grálové energie (ať už za ně považujete cokoliv) tu můžete hledat a nacházet i dnes.

Ovšem neustávající příval zahraničních i tuzemských turistů, permanentní jarmark stánků s turistickým šuntem i uměním, a nakonec i pořadníky a vysoké ceny vstupného, to vše od Karlštejnu dost odrazuje hledače skrytých energií. Protože jak tady najít chvilku klidu? Jak procítit a prožít takové místo, které je skoro stále přeplněné lidmi, pod časovým presem, popoháněním a dozorem průvodců a pod dohledem kamer? Jak najít energetické stopy mezi otisky tisíců lidí, procházejících místa, kam dříve směli jen vyvolení?  Nu, jedna zajímavá možnost se nabízí:

RNDr. Mgr. Hana Blochová pořádá v březnu a v listopadu semináře ( http://sar-blochova.cz/mysticky-odkaz-hradu-karlstejna/%20 ), v jejichž průběhu se nejen dozvíte neuvěřitelné množství informací o Karlštejně a středověkém umění a hlavně zpěvu, ale dostanete se i do všech kaplí hradu na delší dobu, než je v rámci běžných prohlídek možné.  Hana napsala o Karlštejnu i knihu (http://sar-blochova.cz/sekce/knihy//) , kterou stojí za to si předem přečíst.

Jiří Škaloud

Karlštejn
Karlštejn
Karlštejn
Karlštejn
Karlštejn
Karlštejn
Před kaplí sv. Kateřiny
Ostatkové scény
Asumpta
Na nebi i na zemi
Hana Blochová
Nejen v pokoře a úctě
Kaple Sv. Kříže
Ranní přivítání Na Javorce
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart