Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Svákov u Soběslavi

• Rozsáhlé hradiště, posvátný pramen, energetické body •

Vydáme-li se ze Soběslavi po žluté turistické značce, napojíme se na starou kupeckou cestu, která vedla z Rakous podél řeky Lužnice. Lipová alej plná „pamětnic" a „pamětníků" nás přímo dovede k našemu cíli. Na ostrožně řeky, v nadmořské výšce cca. 450m se nachází prastaré ukázkové hradiště ve tvaru ledviny, s rozlohou cca. 3,8 ha, se zachovalými, až osm metrů vysokými valy. Když roku 1905 zde na svahu Svákova místní hospodář vyoral sadu patnácti bronzových hřiven, odstartoval tím řadu archeologických výzkumů. Bylo prokázáno již osídlení min. 1 500 př. n. l. v době bronzové, v mladší době halštatské zde žili Keltové (cca. 4. stol. př. n. l.). Někdy kolem 6. - 7. stol. osídlil hradiště slovanský kmen Doudlebů, který zde vydržel až do 10. stol., kdy došlo k mohutnému požáru a zániku hradiště, což ale dalo základ vzniku města Soběslavi na úpatí posvátného kopce, který byl ještě ve 13. stol. využíván jako úkryt při napadení města. Místo je to „neskutečné" a je připraveno uspokojit všechny, jak archeology, esoteriky, tak i ty, co hledají trochu klidu a nádherné přírody.

Ještě než se vydáme na průzkum rozsáhlého hradiště, zastavme se u pramene posvátné dobré léčivé vody. Vodu z lesní studánky považují místní lidé již odpradávna za zázračnou a léčivou. Je mírně radioaktivní a vztahuje se k ní řada legend o zázračném uzdravení. Voda léčí oči, pomáhá při trávení, společně s místem se silnými mimozemskými energiemi smývá bolesti a útrapy světského života. Je zasvěcena Panně Marii. Roku 1763 zde nechal velitel rakouského dělostřeleckého pluku Jan Theodor Rouvroy postavit dřevěnou kapli zasvěcenou Panně Marii Bolestné, jako poděkování za „zázračné" vyléčení své dlouhodobě a těžce nemocné ženy. V roce 1865 nahradil kapli zděný kostelík. Toto místo a jeho energie nám dávají jasnou zprávu o laskavosti srdce, stačí ji jen zachytit, ukotvit v našem srdci a aplikovat v tom zdánlivě „krušném" životě. Této vody nemáte nikdy dost, jakmile se napijete, máte neustálou potřebu ji pít, osvěžuje vás, ale na patře a jazyku přináší další žízeň, další poznání.  

Zajímavým zastavením je pak altán nad řekou. Místo se silnou kosmickou energií, škoda jen, že výhled na město je oproti původnímu záměru již zarostlý. Stáčí však vyběhnout po strmém svahu trochu výše nad altán, ta trocha námahy za to stojí. Východní energetická linie vede přímo z hradiště na kostel v Soběslavi. Dle slov Pavla Kozáka je lokalita známa světelnými jevy v atmosféře, které se v poslední době opakovaly a byly zkoumány jako UFO. K tomu se opravdu nedaleko nachází Černice - místo s legendou o  výskytu modrého kamene a tajných výzkumů ruské armády s létajícími talíři. No není to skvělý důvod na tomto místě přenocovat?

Hradiště je učebnicové, včetně orientace. Jaksi intuitivně jsme tábor rozbili a oheň založili na jihu. Vlaďka kolem našeho „spaní" utvořila ochranný kruh. I tak jsme si to v noci hezky užili. I díky Flešovi, který nevěděl, zda má více „hlídat" to co se dělo nahoře, nebo to co se dělo dole. Co jsme již nenašli večer, čekalo nás druhý den ráno. Místo kultu Matky Země, místo osmi směrů. Uprostřed přibližně sedmimetrového ochranného kruhu nalézáme velký křemen a vůbec si nelámeme hlavu, kde se tady vzal..., vypadá jak mozek..., jako zanechané informace všech těch kultur.  

Z přírodního skaliska nad meandrem Lužnice, nad jejími jezy, se, ač velice neradi, loučíme s tímto místem... A slibujeme...

S láskou

Petr a Vlaďka

Hradiště Svákov - altán
Stará kupecká cesta
Posvátný pramen P. M.
Detail
Dobrá a léčivá voda
Kaple Panny Marie Bolestné
Automat. kresba pramene
Automat. kresba kaple
Výhled nad altánem
Hradiště je rozsáhlé
S ukázkovými valy
Centrum zemské svatyně
A její strážkyně
Kresba a stráž
Magie krajiny
Zase nová šance
Časoprostorová brána z rána...otevřena
Loučení a poděkování
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart