Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Mandala zdraví

Čistota a zdraví spolu souvisí - jak? Čistota je jako „mrtvá voda". Je jí třeba použít na zacelení ran, odstranění patologie z těla i duše. Až potom je třeba použít zdraví, coby „živou vodu". Vdechnout život do zaceleného a čistého těla i duše. Čistota vytváří primární prostor pro zdraví. Pokud použijete energii zdraví bez předchozího použití energie čistoty, zaděláváte si na problém. Zdraví totiž podporuje růst, bujení, rozmnožování, vitalitu, sílu. A to všeho, co se v jeho dosahu nachází. Pokud předem nevyčistíte prostor, energie zdraví podpoří v růstu vše, tedy i choroboplodné zárodky, zhoubné bujení, duchovní špínu, znásobí všechny odchylky. Zdraví sice velice podporuje rovnováhu, ale dělá to tím způsobem, že zvyšuje úroveň a sílu protikladů.  Rovnováha je na vyšší energetické úrovni, pokud jí posléze porušíte, padáte z vyšší výšky. Proto je zdraví vždy třeba posilovat na čistém těle i duši. Pak výrazně posouvá kvalitu života.   

Co je zdraví? Zdraví živého tvora je stav, kdy vše funguje správně a na optimální výši pro jeho existenci. Zdraví v krajině je stav ekologické rovnováhy, nic nevymírá, nic se nepřemnožilo. Živly se doplňují a krátkodobé odchylky se vrací k rovnováhám.  

Nejprve pohlédněme na tvar mandaly. Složitý tvar propletených linek vytváří funkcionalitu zdraví. Je obrazem pravidel fyziologických a ekologických procesů. V střední části se oko utápí v komplikacích a zjemňování tvarů, jakoby se propadá do stále hlubších a jemnějších vrstev pravidel. Tvar linek mandaly dodržuje symetrii a řád a sleduje základní osmičku sil v trojnásobném opakování binárního kódu naší existence.

Dodáme-li mandale barvy, dostává vyšší srozumitelnost. Načrtnutá louka rozkvete květy máků. Barva přináší život, dává tvaru energii. Všimněme si ale, že barvy se často vzpírají tvaru, dokonce vytváří vlastní tvary a struktury bez hraničních linek. Mužský princip tvaru zdraví tedy vytváří funkcionalitu, které se ale barva slepě nepodřizuje. Barva je v tomto případě opravdu velmi silnou ženskou energií, která oživuje pravidla zdravého žití. K fyziologii, biochemii, metabolismu a dalším "pravidlům", přidává oživení, život... doplňuje zákonitosti zdraví vlastními a silnějšími pravidly vdechnutí života. A kde se spojuje ženský a mužský princip? No přeci až v srdcích na obvodu, které jako bublinky vystupují nad jakousi hladinu kotlíku, kde se vaří zdraví. Tvar srdce se naplňuje červenou barvou, barva přijímá tvar, který je jediný správný. Zharmonizovaná a spojená energie opouští mandalu, v srdcích, kde se spojují i zdravé energie muže a ženy. 

kresba: Jana Sikorová    

text: Jiří Škaloud 

Mandala zdraví
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart