Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Obrazy odjinud

vyšlo tiskem v časopise REGENA, publikujeme s laskavým svolením redakce.          

Automatická kresba je zvláštním případem arteterapie, neboli léčby výtvarnými prostředky. Výtvarný projev je přirozeným prostředkem lidské komunikace, je přímým vyjádřením pocitů a vlastního místa na světě. Pokud s odvahou resignujeme na naučená pravidla a představy o tom, jak má kresba vypadat, vznikají abstraktní díla bez hranic.

Arteterapie je uznávaná oficiální metoda psychologie i psychiatrie. Současně se ale používá i v alternativních léčitelských metodách, a to se všemi riziky, které vyplývají z amatérského, intuitivního, ale někdy také daleko účinnějšího přístupu léčitelů. Tady je na každém z nás, aby se rozhodl, nakolik důvěřuje té, či oné straně. Léčitelé ovšem nabízí něco, na co oficiální medicína nemá ani peníze, ani čas. Léčitelé naslouchají každému. I zdravý člověk, který se „jenom" pere se svými problémy, životem a vztahy, tedy takový, s kterým si doktor nemá moc o čem povídat, může hledat pomoc v široké nabídce léčitelů. A kresba, léčivé a harmonizační obrázky k tomu bezesporu patří. Tímto způsobem může zkusit arteterapii každý, kdo má chuť poznat víc sám sebe. I zdravý člověk přeci má dost toho, co u sebe může napravovat, má dost témat, kde ho jeho sebepoznání velice překvapí. Už jen to, že se objeví otazníky, nás provokuje k hledání odpovědí a tím i k posunu v našich názorech i chování. Takže si kupme pastelky a namalujme třeba sebe. Ovšem, co s takovým „dílem", které sami vytvoříme? Potřebujeme někoho, kdo nám ho pomůže vysvětlit. 

Pár čar a fleků...

Alternativní automatická kresba jde ještě o kousek dál. Pokud vytváří kresby či obrazy duchovně zralí a zdraví jedinci, můžou taková díla pomáhat i ostatním. V kombinacích tvarů, symbolů i barev se může skrývat obrovská síla, energie, ale i harmonie a klid. Obraz nese poselství, myšlenku, sdělení i přímé působení na duši. Tady už jsme v oblasti tvorby léčivých kreseb pro další osobu. V napojení na duši a stav klienta je možno vytvořit dílo, které mu pomůže. Automatická kresba v tomto pojetí je tedy způsobem přijímání a předávání informací, nebo dokonce přímo energie, či aspoň nálady, vůle a optimismu. Lze tvořit přímo obrazy pro dotyčného klienta, nebo případně použít sady obrazů, předem připravené tak, aby pokryly celé spektrum lidských potíží, od zdraví, přes vztahy až po filozofické otázky našeho žití. Jedním z těch, kdo se touto tématikou zabývá, je i Jiřina Lockerová. Absolventka vysoké školy uměleckoprůmyslové je původním povoláním úspěšná ilustrátorka. Možná, že i vy jste na její kresby kdysi narazili. A možná jste je i ožužlali prvními zuby. Ilustrovala totiž řadu dětských leporel a nutno říci, že její zvířátka jsou opravdu k "sežrání". Realistická kuřátka, žirafy a třeba lvi se na vás smějí z obrázků plných laskavosti. V pozdějším věku jste se zase mohli setkat s její kresbou v řadě odborných publikací. To budiž řečeno jako důkaz, že kreslit Jiřina opravdu umí. Přesto na realistickou kresbu časem resignovala a věnuje se především abstraktní tvorbě a alternativnímu způsobu léčení s pomocí svých kreseb, symbolů a mandal. Její obrazy jsou silné. Mají hluboký přesah z tohoto světa, jsou jakoby namalovány "jinde", a k nám do prostoru pouze částečně vyčnívají jako špička ledovce. Vjemy z jejích děl jsou vždy velmi působivé. Rozum moc nechápe, co vlastně vidí, obrazy jsou přímým propojením s naším nevědomím. Pokud jste vnímaví, můžete si připadat před jejím obrazem poněkud odhalení - ten obraz totiž promlouvá přímo k vaší duši. Malířka tvoří s velkou pokorou, často v pochybnostech, a přesto se silným nutkáním, které jí nedá pokoje, dokud dílo není splněno. Spokojenost pak přichází pozvolna a nesměle. Svoji roli vidí v tvorbě obrazů a symbolů, které pomáhají. Lidé se na ní pochopitelně obrací hlavně s osobními problémy a nemocemi těla i duše. Jiřina ovládá diagnostickou kresbu, kdy kolem schématu figurky vznikají intuitivně obrysy, barvy, pole i linky, které se postupem času naučila vyhodnocovat. Ovšem její obrazy umí víc, než jen "napravovat poškozená těla a duše". V tom autorka dokonce vidí jejich největší smysl - díla nabízí cestu k poznání, prozření a dalšímu duchovnímu rozvoji. Cestu k Jiřině by si tedy paradoxně měli hledat právě ti, co si říkají, že nic nepotřebují - jsou přeci zdraví, bohatí, úspěšní a spokojení! Nic je netlačí a nebolí... Nuže, to je nejlepší čas se pohnout! Proč čekat, až nás někdo, či něco přinutí? V tomto směru nabízí Jiřina semináře osobního rozvoje. Má vypracováno několik metod, či postupů, jak dosáhnout vnitřního poznání a pokroku. Individuální práci s klientem, kde používá své obrazy, karty a mandaly, nazvala Awengen.

Obrazové Karty

K léčení i práci na osobním rozvoji a poznání vytvořila Jiřina Lockerová obrazové karty, které také vyšly tiskem. Je jasné, že všelijakých karet je dnes na trhu tolik, že člověka až jímá závrať. V čem jsou karty Jiřiny Lockerové jiné? Hlavní odlišnost spočívá v jejich použití na cestě sebepoznání a duchovního rozvoje. Vážným zájemcům jsou k jednotlivým kartám nabízeny semináře. Ze souborů karet lze jen stručně jmenovat "Bachovu květovou terapii v symbolech" - sada, která nejčastěji slouží k objevení zažitého vzorce chování. K odblokování na energetické úrovni, formou cvičení vybraného symbolu, zase slouží karty "Elementární symboly". Soubor "Cesta ke grálu" jsou meditační karty, které slouží k uvědomění si konkrétní práce na duchovní cestě včetně odstranění překážek a nakonec karty "Sladění" pomáhají na energetické úrovni vyladit síly v nás s okolím. Soubor třiceti tří symbolů karet Sladění umožňuje široké spektrum používání pro objevení či potvrzení duchovní cesty jejich uživatele, nalezení směru a také jeho vlastní síly. Jednodenní seminář, či snad lépe řečeno proces sladění, nemá nic společného s cukrem, přestože jeho výsledek může být podobně slastný. Semináře probíhají v bezpečném prostředí atelieru a zájemci se tak dostanou přímo do místa, v kterém karty vznikaly. To obrázkům dodává neobyčejnou působivost. Malby jsou k dispozici i v podobě originálů, které jsou větší a ještě daleko působivější, než tiskové reprodukce. V Awengenu Jiřina postupně s klientem použije všechny sady karet. Je ale třeba zdůraznit, že bez upřímného hledání a poctivé práce samotné karty nikomu moc nepomohou. Karty jsou nástrojem - prostředníkem - zrcadlícím to, co máme pro sebe objevit a rozplést. Během seminářů je často využívána automatická kresba jako prostředek diagnostický a inspirativní.

Mandaly jsou opět jistým druhem symbolu. Podřizují se posvátné geometrii kruhu, který je do jisté míry omezuje, ale na druhou stranu jim dává ucelenost a uzavřenost. Zacyklení motivu, návaznost polí a barev, případně propojení linkou, vypovídá o komplexním zacelení tvaru. V hotové a uzavřené mandale se objevují další tvary a energie, které jakoby vystupují z hloubky, v jednotlivých výsečích je samostatně nenajdete. Mandala také ukazuje cestu ke středu a naznačuje vztah středu (tedy nás) k celku. Pro mandaly existují nejrůznější témata, od obecných lidských, léčivých až po konkrétní téma osobní mandaly. S mandalami se pracuje stejně jako u ostatních léčivých obrázků, můžete je nosit na krku zmenšené do podoby přívěsku, můžete u nich meditovat, nebo je můžeme použít jen jako dekoraci.

Nástěnná malba Je třeba zmínit ještě jednu zajímavou formu tvorby Jiřiny Lockerové.  Na základě unikátní nabídky měla možnost se věnovat i nástěnné malbě. Malba meditační místnosti přechází přes všechny stěny, motivy navazují na sebe tak, že perspektiva a pravidelnost mizí, prostor ožívá a rozplývá se, vnější prostředí se propojuje s duchovním prostorem a významně umocňuje meditační prožitek.

Jak vzniká automatická kresba?  Jak název sám říká - měla by vznikat automaticky - tj. bezmyšlenkovitě, bez záměru. Většina autorů kreslí a netuší, co se nakonec na papíře objeví. Funkčnost kresby pak závisí na kvalitě takzvaného "napojení" autora. Jde v podstatě o schopnost vcítění do pozice klienta, a současně nalezení tvaru, vzorce, barev a symbolů, které působí v jeho prospěch. Jde o nevědomou a neřízenou činnost. Jiřina Lockerová pracuje trochu jinak. Využívá svůj talent, či jak sama říká, dar. Jejím darem je schopnost vidět obraz téměř jakékoliv reálné či esoterní skutečnosti a převést ho do zobrazení na papíře. Na rozdíl od většiny autorů automatické kresby, u Jiřiny vzniká trojrozměrný obraz velice rychle kdesi v hlavě, její velikou výhodou je dokonalá vizuální představivost. Vnitřním zrakem přesně vidí tvary a křivky symbolů, vnímá proporce, barvy i detaily vzoru, který vzniká pro tu či onu situaci či problém. A coby profesionální malířka přesně chápe, co vidí a je posléze schopna to přenést na papír. Znalosti malířského řemesla a možností malby jsou obrovskou výhodou v tom, že jí pomáhají realizovat vizi bez zkreslení a nedokonalostí, kterých se snadno dopustí výtvarný amatér.

Kde tvorba Jiřiny Lockerové skončí? To neví nikdo. Zatím posledním stupněm jejího poznání je tzv. "kód duše". To je citlivá a hodně intimní záležitost. Jako bychom každý měli svůj osobní symbol, či kód, který nám otevírá pomyslné dveře k vlastní duši. Ale co se za těmito dveřmi všechno skrývá? Je třeba postupovat velmi opatrně, ne každý je připraven tyhle dveře otevírat. Spěch a zvědavost se tady může velmi nevyplatit. Stejně jako kukla, která se otevírá až ve chvíli, kdy je larva připravena k dokonalé přeměně, stejně tak i člověk nesmí otevírat některé dveře předčasně.  

Autoři textu: Ing Jiří Škaloud, Jiřina Lockerová                     

Fotografie: Jiřina Lockerová

Jiřina Lockerová
Jiřina Lockerová
Jiřina Lockerová
Jiřina Lockerová
Dětská leporela
Karta Bachových esencí
Karta Bachových esencí
Tvar, záměr a dílo
Symboly v prostoru
Karta grálu
Karta grálu
Karta sladění
Karta sladění
Karta sladění
Mandala
Mandala
Nástěnná malba
Nástěnná malba
Atelier J. L.
Tady to vzniká
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart