Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Mandala - Síla

Síla je složitá. Síla není energie - síla je projevem energie v čase. Naakumulovaná energie je schopnost konat práci, síla je tím prostředníkem, který práci koná po určitou dobu. Energie je statická, síla je dynamická - akční. Síla souvisí s časem. S časem souvisí i to, jak se s touto mandalou pracuje - je třeba udržovat mentální pozornost co nejdéle. Každá myšlenka spojená s touto mandalou koná práci, úměrnou době, kterou jí věnujeme a po kterou u ní udržíme pozornost a soustředěnost. Stejně tak „vlna síly" je projevem naší vůle dodat něčemu energii, neboli podpořit to. Čím delší čas tuto vůli (myšlenku) udržíme, tím více to funguje. Vlastností síly je to, že se vždy spojuje s jinými silami. Tj. v daném bodě se jakákoliv síla vždy vektorově spojuje s libovolnou jinou silou, která zde působí (více či méně, to záleží na směru a orientaci sil)

V téhle mandale se dá najít leccos. Nejdřív se podívejme na tvar (nevybarvená mandala): Existuje osm základních sil matky Země (hmoty) a stejně tak osm sil Univerza (informace). Každá ze sil je v mandale zobrazena jednou kardioidou (pozn.: kardioida je geometrická křivka, tzv. srdcovka, vznikající jako trajektorie bodu na kruhu při jeho odvalování po jiné kružnici.), přičemž dvě kardioidy jsou vždy v sobě (menší ve větší). Pro pochopení vize je třeba nastudovat, jak kardioida vypadá. :-)

Obě kardioidy jsou ve společném vztahu ke (zlatému) středu, ale liší se způsobem svého odvalování. Odvalování je v tomto případě výrazem dynamiky sil a jejich vztahu k subjektu (zlatý střed). Jedna osmička sil je vnější (8 sil hmoty) a přichází k nám prostřednictvím přesvědčení z vnějšího kruhu rozumu. Vnější síly se dotýkají středu špičkou (v prohlubni srdce). Druhá osmička jsou vnitřní síly, přicházející prostřednictvím vnitřního přesvědčení kruhu srdce. Tyto kardioidy mají vnitřní smyčku i uvnitř zlatého středu, tvořící tzv. duchovní srdce člověka. Na mandale nejsou vidět, ale jsou tam :-)   

 Protože všech 16 sil jsou síly univerzální, jsou v interakci každá s každou. Proto je barevných polí 64 (bez modré, což je časoprostor, a zlatého středu, což je subjekt, pracující s mandalou). 

Barvy: Barvy jdou přes tvary - tj. jsou projevem základních interakcí jednotlivých sil. Jak vidno, každá barva se týká vždy všech 16 sil, tj. vždy musí být projevem viditelným i v hmotném světě, ale současně vždy přesahují i do duchovního prostoru. Musí to tedy být vždy něco, co je kolem nás. Barev je 5 (když pominu modrou). Zlatá (střed i okraj) je evidentně tzv. pátým elementem, tj. tím, co propojuje. Ve zbývající čtveřici můžeme najít všechnu symboliku čtyř - tj. všechny předchozí mandaly pracující s tímto počtem, ale třeba i živly, aminokyseliny (DNA), celý čtyř-polární svět, atd... Zkrátka a jednoduše, tato mandala pracuje s veškerými silami světa, s těmi, které známe, ale i s těmi, které si zatím ani nedovedeme představit.   

Používá se tak, jak se používá síla. Ku prospěchu i opaku. Mandala umí konat práci, ale obsah a smysluplnost a prospěšnost práce řídit neumí. To musíme dodat sami.

Kresba: Jana Sikorová

Text: Jiří Škaloud

Mandala síly
Vzor
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart