Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Mandala - čas

Tahle mandala pracuje s časem a hlavně se "sčasováním", neboli se synchronizací a synchronicitou. Tedy - pracuji s touto mandalou na harmonizaci mezi časem vnějším a vnitřním, a také na harmonizaci mých přání s tím, co se skutečně stane.

Pomineme-li Einsteinovy pravidla a mnoho dalších teorií o vlastnostech času a časových paradoxech, můžeme si snad říci, že vnější (fyzikální) čas běží (v pravidlech trojdimenzionálního světa) s konstantní rychlostí a pouze vpřed. Ovšem vnitřní čas se vnějším plynutím času neřídí. Máme uvnitř sebe cosi, co nazýváme "tělo času". Je to jakási součást naší osobnosti, či duše, která nepodléhá plynutí fyzikálního času. Naše "tělo času" se přesouvá v čase jinak, než fyzické, éterické a astrální tělo. Tělo času se mnou mé fyzické tělo v přítomném okamžiku "tady a teď" často nesdílí.

Vnitřní čas je tedy individuálním plynutím našeho těla času. Rychlost plynutí vnitřního času není konstantní a jeho synchronizace s tělem a jeho biorytmy je spíš výjimkou. Část naší duše může být kdesi v minulosti, nebo naopak už v budoucím čase, a může být dokonce i na jiném místě v tomto čase. Tělo času je neposedné a nepokojné. Zjednodušeně řečeno - pokud na něco vzpomínáme, naše tělo času je v té minulé chvíli, na kterou myslíme (a není tedy s námi), pokud plánujeme a představujeme si budoucnost, naše tělo času je kdesi v jedné z možných budoucností (a opět není s námi). Tělo času je jakýsi průzkumník - pohybuje se a krouží kolem nás, snaží se připravit cestu vpřed časem, mete a urovnává stopu časem za námi. U budoucnosti platí jednoduché pravidlo - naše tělo času je při našich představách o budoucnosti v té budoucí chvíli plně přítomno a ovlivňuje "tam" realitu svou přítomností. Pokud se tedy naše plány a představy vyplní, znamená to, že jsme si "tam" nějakým způsobem správně připravili půdu, neboli upravili realitu tak, aby se splnilo to, co chceme. Proto si můžeme předem připravovat cestu, plány, vize, vše svým vědomím ovlivňujeme...
Ovšem má to háček, nebo spíš hák - budoucnost je plná ostatních "těl času". Ostatní lidé (i všichni jiní myslící tvorové) dělají to samé, co my - upravují a tvoří vlastní budoucnost vlastními přáními. Výsledek je tedy sumou budoucností všech zúčastněných. Kompromisy, dohody i vražedné souboje, jak je známe z přítomnosti, se už teď odehrávají i v naší budoucnosti. A dokonce často velmi drsně a surově, protože v našich vizích často vidíme ty nejhorší možné varianty a připravujeme se na ně. Je nutno říci, že se bohužel skutečně dějí, v jedné z možných budoucností se všechny naše nejhorší vize  skutečně přihodí...
Aby se naše přání vyplnilo (nebo naopak nevyplnilo!), stačí jediné - uchopit (a pochopit a přijmout) princip synchronicity a tedy přát si právě to, co se stane. Nebo si nepřát nic - to je druhý extrém. Každé naše nevyplněné přání znamená selhání principu synchronicity, tedy neharmonické okamžité podoby mandaly našeho času.

Energeticky to znamená porušení rovnováhy energie skutečnosti. Čas s realitou velice souvisí, to je jasné. Všimněte si, že mandaly skutečnosti a času jsou si podobné, s tím, že časová mandala je absolutně dynamická, skutečnost naopak absolutně statická. Čas ukazuje trvalou proměnu, skutečnost je konstantní v jediném časovém okamžiku.

Mandala času rotuje střídavě doleva i doprava - to ukazuje střídání a možnost pohybu do minulosti i budoucnosti. Dosvědčuje to "nadčasovou" platnost mandaly. Dvě čtyřcípé "vrtule" označují vnitřní a vnější čas. Jejich vzájemná poloha je stálá. To je obrazem ideálního stavu, v praxi se točí vnitřní čas jinou rychlostí a na jiné strany než vnější čas. Pokud tedy při meditaci máte pocit, že se vám oba kříže (vrtule) točí každý jinak, snažte se je zastavit, spojit do jednoho celku. V té chvíli, (místě a čase) nastavujete svůj princip synchronicity. Meditace s touto mandalou je tedy výborným způsobem jak se do principu synchronicity uvést, a tedy všechna přání v takové meditaci provedená, mají větší (velkou) šanci na vyplnění.

Jiří Škaloud

Jana Sikorová

Mandala času
Vzor
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart