Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Medvědí pramínek
● Nouzov - Suchý mlýn ●


Pramenů a studánek, spojených jmény i přívlastky svatých a zbožných, nalezneme v ČR nespočet, ale těch „zvířecích" zas tak mnoho není. Šamanistická a totemová zvířata jsou přitom nejenom symboly a nositeli „specifických" a bazálních zemských energií a vlastností, ale jsou i našimi ochránci. Nejenom zde na zemi, ale i v hluboké podzemní říši.
Vydáme-li se z Nouzova (nedaleko Unhoště) po žluté turistické značce, po necelém kilometru dojdeme k místu, zvaném Suchý mlýn. Ke žluté se zde přidává i modře značená cesta. Pokračujeme dál, a dojdeme na další rozcestník obou značených cest, kde se slévají dva potoky. Ty tady vytvářejí úžasný meandr, kde Vlaďka probudila víly v kruhu. Přes moji počáteční nelibost s čekáním, jsem se musel smát a obrnit se trpělivostí, když jsem viděl, jak si to užívají. Po vílích tancích pokračujeme dále směrem po žluté, ale turistická cesta vede vlevo ve svahu nad lesní cestou. Lépe je jít po té lesní cestě, která sleduje jeden z potůčků. Asi po 700m, za druhou dřevěnou lávkou vpravo, necelý metr od potoka nalezneme nenápadné a silné místo „Medvědí pramínek".
Medvěd jako strážce snového světa, jeho kult představuje 200 000 let nepřetržité tradice, jedné z nejdelších v lidské historii. Posvátné zvíře se objevuje v mýtech všech národů a kultur, a známe i souhvězdí Velké a Malé Medvědice. V symbolice medvěd zastupuje sílu, neohroženost, sebepozorování i fantazii. Často byl spojován s rituály přechodu mezi různými úrovněmi skutečnosti. Pokud doprovázel „světce", představoval vzkříšení a nový život a odkaz „špatné končí, dobré začíná". Spojí-li se člověk s jeho energií, s prasílou Země, může poznávat tajemství smrti a znovuzrození, astrálně cestovat, či nabývat léčitelských schopností.
Není divu, že se zde Fleš choval jako doma, ulehl do koryta výtoku, hlavu naklonil přes ohraničující kámen vývěru, pohodlně pil a užíval si to. Na nás přišla řada asi po dvaceti minutách, neboť bylo příhodné celkově vyčistit samotné prameniště i odtok a počkat, až zakalená voda odteče. Voda je úžasná, ledová a jiskrná, s touhou neustále ji pít (tento hlubinný model již známe). Po napití jsem si připadal jak ten Ivánek z Mrazíka, jen ne za trest, ale za odměnu, stal jsem se na chvíli medvědem... a ochutnal trochu medvědí (zemské) síly. Je tady připravena pro nás všechny a klíčem jsou otevřená srdce. Místo je to plné klidu a něhy a tu naší lidskou také potřebuje, jako ten domácí mazlíček.
Takže se přicházejících medvědů nelekněte, nejdříve přichází bílý, stínem mu je bratr černý a po čase přijde i ten hnědý. Pro dobrá srdce jsou tuliví a mazliví. Zvláštní bylo, když mi po nějakém čase stráveném na místě, Vlaďka říká, že medvěd se jmenoval jinak. Nevěnoval jsem tomuto sdělení pozornost, ale večer mi to nedalo a koukal jsem do moudrých a chytrých knih... Pro slovanské kmeny, naše záhadné přímé předky, byl zvířetem tak mocným, že se jeho pravé jméno nesmělo vyslovit a bylo nahrazeno opisem - "ten, který jí med" - medojed - medvěd. Takže, jaké bylo jeho původní pravé jméno? I na tuto otázku může odpovědět místní voda, která zde s „medvědí" triádou nese poselství:
„Máme se zamyslet nad tím, zda dostatečně rozvíjíme svoji intuici, zda se dokážeme zklidnit a tiše se zamyslet sami nad sebou. V klidu, meditaci a rozjímání nalézt cestu k sobě, ke svým opravdovým přáním a cílům".
Ač neradi odjíždíme z tohoto místa, přesto si nějak radostně zpíváme:
„....brum..brum..brum..., tady to patří medvědům...."
Petr a Vlaďka

Medvědí pramínek
Vílý meandr
Cestou tam
Fleš ví své
 Medvědí pramínek - detail
Kontrola odtoku
Odkrytá tajemství
 Plynutí
Loučení
Uzavírka
 Cestou zpět
 Čekání
A kolem šla
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart