Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Mandala - krása

Zapomeňme teď na všechno, co nás naučili, že je krásné. Zapomeňme na poučky a pravidla toho, co krásné je a co není. I přesto v sobě každý máme svoje syrové cítění krásy. Jednoduše řečeno - něco se nám líbí, něco nelíbí, a něco nás nechává lhostejnými. Nevíme proč, a ani to nemusíme nikomu zdůvodňovat, prostě to tak je. Někdo jiný to může mít jinak, ale ani to nevadí. Z tohoto pohledu je krása naším subjektivním vztahem „libosti" k danému pozorovanému objektu. Krása tedy vyjadřuje jakousi naší spřízněnost s pozorovaným objektem. To, že se nám zdá krásný, znamená, že je součástí našeho pozitivního vidění světa, má pro nás příbuznou a sladěnou energii. Krása je tedy pozitivní vazba (interakce) mezi vědomým pozorovatelem a pozorovaným objektem (ať už je to člověk, věc, nebo příroda). I opak krásy (třeba ošklivost, odpudivost) je stejnou interakcí, ale s opačným znaménkem. Co nám to napovídá? "Libost" či "nelibost", pozitivní i negativní vztah - to jsou projevy síly působící energie. A tedy opravdu je krása energií, projevující se tímto vztahem k nám. Samotná energie krásy způsobuje jakousi "vodivost" prostoru mezi námi a pozorovaným objektem. Se stoupající energií krásy vodivost prostoru stoupá, až nakonec přeskočí jiskra a vznikne propojení - začneme vnímat objekt jako krásný. Toto „uvědomění si" krásy, je výsledkem energetického propojení působením energie krásy.

Výslednicí působení energie krásy je vytvoření propojení - vazby (síly). I proto má mandala krásy tolik společného se silou. (podívejte se znovu na mandalu síly) Znovu se tady opakuje princip všech 8x8 kombinací základních sil. Barva mandaly je spíš monotónní, vytváří základní frekvence pro podporu tvaru. Jakožto pozorovatel sedíte uprostřed mandaly (kolečko uprostřed), kolem vás je vaše primární osmička interakcí s okolním světem. Není jasné, která primární osmice sil (z těch šedesáti čtyř) je ta vaše, ale jak vidno, všechny síly jsou na stejné úrovni, stejně důležité. Každá z primární síly vám zprostředkovává kontakt na zbývající příbuzenskou sedmičku sil. Symetrie a barevná jednota napovídá, že všechny síly jsou stejně důležité a v ideálním případě i vyvážené.

Mandala krásy nemusí nutně být pro pozorovatele „krásná". Neukazuje krásu jako takovou, ale je nástrojem k tomu, aby v nás probouzela tuto pozitivní vazbu na svět kolem. Jednoduše řečeno, vzbuzuje v nás schopnost vidět a uvědomit si krásu. Je to nástroj podporující naší vnitřní bytostnou estetiku, ale také morální kriteria, moudrost a vnímání krásy i v obyčejnosti. Jde o energetický nástroj, který vytváří „vodivost" či „cestu" k našemu „uvědomění si" krásy.

Kresba: Jana Sikorová 

text: Jiří Škaloud

Mandala krásy
Vzor
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart