Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Mandala tvořivosti

Tuhle mandalu už jsme poznali v podobě "impulsu života", kde je spojená s "vdechnutím života". Jde o energie mimo naší racionální a vědomou vůli, přesto je můžeme načítat, přijímat a částečně i tvořit. Můžeme být inspirativní.

Tvořivost má (minimálně) dvě podoby. Dají se pojmenovat Jinak a Jinam.

„Jinak" je jednodušším a známějším projevem: Tvořivost nám umožňuje vidět danou skutečnost jinýma očima. Ukazuje realitu jinou, než jak jsme jí viděli doposud. Vytváří překvapivá řešení, je spojená s invencí, kreativitou, tak jak jí známe u umělců, vědců a vizionářů. Je jasné, že tato forma energie tvořivosti musí souviset s energií pravdy, skutečnosti. Zdánlivě jí mění, ovšem to nejde, protože energie skutečnosti je bytostně daná, úplná a jediná možná. Energie tvořivosti dělá něco jiného - v realitě hledá cestu, kterou se ubíráme k širšímu poznání obecnější skutečnosti. Souvisí tedy i s časem. V tomto pojetí je tvořivost vývojovým nástrojem. Posouvá naše vědění a odhaluje nám další a další souvislosti. A odstraňuje schémata, mění zdánlivě neměnná pravidla, mění paradigma, kodexy. Tvořivost je nástrojem ke změně zdánlivě neměnitelného. Podoba „Jinak" se vytrácí až s úplnou dokonalostí. Bůh už tuto tvořivost nezná. Nemůže vidět jinak, pokud vidí všechny podoby. Ale pro nás lidi je podoba energie „jinak" velice užitečná a opravdu tvůrčí. 

V mandale je úroveň „Jinak" viditelná. Žluto-oranžové mandorly se ve svém tvaru uprostřed náhle mění - jakoby nad nimi bylo jakési zvětšovací sklo, které umožňuje pohled zblízka. V tvaru i barvě „cípů" se objevují nové barvy i tvary, nové detaily celkové skutečnosti. Mění se náš pohled a schopnost vnímání a využití dané reality. 

Podívejte se na obrázek, kde energie skutečnosti je prolnutá s energií tvořivosti. Myslím si jen já, že prolnutí je opravdu velmi harmonické?

Druhá podoba energie tvořivosti „Jinam" 

To je složitější pohled. Umožňuje pohled do světa fantazie, kde neplatí žádná omezující pravidla. Proto i pravidla mandaly kolabují a hroutí se samy do sebe. Svět fantazie je souhrnem všech možností i nemožností, kde se nikdo neptá, zda je představa „možná" a realizovatelná. Zdánlivě bezbřehý svět fantazií, vizí, cílů a snů. Vše dovoleno, vše platné. Tvořivost tady neuznává žádná pravidla, logiku a omezení. Ale tenhle náš pohled, ať už se dívá kamkoliv, je omezen naší představivostí. Spoustu věcí si představit nedovedeme, a i když je vidíme, nedovedeme jim přiřadit obsah, význam a smysl. Jednoduše řečeno, naše fantazie je omezená naším vývojem, našimi poznatky a schopnostmi. Jeví se jako beztvará mlha, z které se obrysy jednotlivostí objevují jen pomalu a nezřetelně. Energie tvořivosti nám pomáhá zaostřit ty vize a možnosti, které jsou nám už viditelné v hranicích naší představivosti. Svět fantazie je tedy jen kousek před naší realitou. „Fantazii se evidentně meze kladou". Ten „kousek" může být ale docela hodně velký, a tahle mandala ho zvětšuje. Jaksi rozhrnuje záclonu 3D reality naší Sluneční soustavy a otevírá pohled do mlhy fantazie.  Mandala vytváří propojení mimo naší třídimenzionální realitu hmotného světa. Dokonce překračuje i čtvrtý rozměr a míří výš (hloub).

Mandala neukazuje energii tvořivosti, není jejím obrazem, ale nástrojem. Energií tvořivosti byla vytvořena, ale není jí. 

Pochopitelně, z toho vyplývá i její použití. Je kvalitním nástrojem k hledání vizí, elegantních a účinných řešení, nových možností. Podporuje fantazii, invenci, vhledy, schopnost myslet a vidět „jinak". Vnukne vám nové myšlenky, nápady a pomůže vám definovat touhy, zkonkrétní cíle. Otevírá schopnost načítat paralelní reality. Jen važte, jak daleko se skrze ni díváte. Hledejte blízké i vzdálené cíle. K dalekým cílům vede dlouhá cesta vizionářů a je prima se občas občerstvit splněním cílů menších a bližších.     

Kresba: Jana Sikorová 

Text: Jiří Škaloud

      

Mandala tvořivosti
Vzor
Propojení tvořivosti a skutečnosti
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart