Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Nabídka na společné toulky krajinou s průvodci Putujících.

Přednášky a články jsou sice dobrá inspirace, ale nevyrovnají se skutečné práci v realitě. Nabízíme tedy naše skromné síly lidem, kteří hledají své místo v krajině vnější i vnitřní, a kterým je naše vidění světa blízké a příjemné. Cítíme jako jistý úkol rozšiřovat, popisovat a snad i trochu naučit schopnosti vnímání krajiny a přijímání informací a energií. Je spravedlivé pokusit se tento dar předat i dál. Intuitivní vnímání je proces, který - je-li jednou nastartován - nikdy neskončí.  Proces, který přináší pomoc nám lidem i Zemi. Přináší i potíže, smutek a slzy, ale poskytuje i chvíle nezměrného štěstí, radosti a lásky. Stojí to za to...

A co tedy vlastně nabízíme?

 V případě vašeho zájmu společně navštívíme znovu místa, které popisujeme na našem webu, případně vás doprovodíme na místa, která máme v plánu, či přijdou intuitivně, anebo která navrhnete vy.  Ale nejedná se o exkurze, ani turistiku po zajímavostech. Zábava není naším hlavním cílem, i když smíchu a radosti se rozhodně neodříkáme.  Naopak - pohoda, vnitřní klid, nadhled, shovívavost a optimistická láska jsou podstatnými součástmi naší práce.  Jedná se nám ale hlavně o práci, pomoc a službu, kterou můžeme společně s vámi vykonat pro Zemi i nás všechny.

Organizace:

Podle velikosti skupiny s vámi pojedou dva nebo tři průvodci Putujících, abychom se všem stihli dostatečně věnovat. Akce budou většinou jednodenní, odjezd z Prahy, pokud nebude domluveno jinak. Cena za  průvodcovství Putujících dle dohody.

Těšíme se na vás.

Kontaktujte nás e-mailem.

 

Cesty putujících mohou být  pichlavé..
...ale čeká krásná odměna.
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart