Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Mandala nejvyšší harmonie

Jedná se o druhou úroveň harmonie, kterou jsme již poznali v její živlové podobě. (viz mandala živlové harmonie) Tam se jednalo o vyvažovací nástroj, obraz dokonalého stavu vyvážení zemských živlů. Tak se dala i používat - jako prosbu k silám Země o harmonii přírodních sil na planetě, nebo jako meditační nástroj k pochopení dračích sil a živlů.

Druhá úroveň harmonie má stejný tvar, ale jiné barvy. Principielně jde tedy o stejnou funkci s vyššími vibracemi a energiemi. Nazvali jsme jí "nejvyšší harmonií", ale s pokorou přiznáváme, že to určitě znamená "zatím nejvyšší". Jde o klasický obraz vývojové šroubovice. Dospěli jsme k témuž tvaru (poznání), ale o "závit výš". Ale že by nebyl další závit? A další a další? Všichni si uvědomujeme, že jde o vývoj a proces, jehož konec nevidíme... Stejný tvar, stejná harmonizační funkce, ale s jinými účastníky. Vše, co bylo řečeno o živlové rovnováze, platí víceméně i tady. I tako mandala je obrazem povrchu koule, které je zde projekcí jednoho bodu (středobod) na sféru vesmírné klenby. Nejvyšší harmonie je obrazem harmonie všeho se vším. Hmoty s informací, všech stavů, časů, dualit a polarit, které si umíme i neumíme představit.

Barvy nás přibližují k první mandale "Lásky". Není to náhoda, nejvyšší harmonie je s láskou vytvořená a současně jí tvoří v její absolutní podobě. Z kadlubu nejvyšší harmonie vychází další úroveň lásky. Snad té, které říkáme absolutní. S opětovným doplněním - absolutní pro nás, na našem stupni poznání... 

Co je to tahle "nejvyšší" harmonie? Rovnováha? Tolerance? Splynutí? Bůh? Všechno a tedy nic. Velká nula nekonečna. Středobod, ze kterého se vydělují stavy bytí, vždy za cenu vytvoření anihilačního protikladu. Hmota vyvážená antihmotou, energie opačnou energií, dobro zlem. Existence stavů bytí je možná pouze při toleranci protikladů. Mandala ukazuje hmotný bod před velkým třeskem. Nekonečné zhuštění v nekonečně malém bodě. Nepředstavitelno. Kde se ale bere energie téhle velké nuly? Vždyť energie je projevem, potřebuje nosič, "předvesmírný" zdroj ale nemá s naším vesmírem nic společného, neboť náš časoprostor ještě neexistuje. Velká nula je jako černá díra, uzavírá se sama do sebe, nevyzařuje energii, neboť pak by nebyla funkční a dokonalá, tedy nejvyšší. A tak se dostávám zpět na začátek - "nejvyšší harmonie" tedy není nejvyšší, protože ta není znázornitelná, není nic a je všechno. Ta "naše" je "o něco" skromnější - obsahuje jen harmonii našeho vesmíru, všeho kolem nás, nás v minulosti i budoucnosti, všeho co bylo, jest a bude. Je to málo nebo dost?

Ať je to jak chce, tahle mandala tlačí intuici i meditace k filozofickým otázkám o bytí, existenci stavů, dějů i jevů, zákonů i smyslů. Pro řadu běžných situací a konkrétních potíží se nehodí. Nenechme se zlákat její vysokou energií a dalekým dosahem. Nenabízí lehká a jasná konkrétní řešení, globalizuje, pomáhá hledat obecné pravdy. 

kresba: Jana Sikorová

text: Jiří Škaloud 

Mandala nejvyšší harmonie
Vzor
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart