Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Holašovice

Novodobý kamenný kruh (kromlech) u Holašovic je populárním místem. Tuto vesnici a tedy i kromlech najdete asi 15 kilometrů od Českých Budějovic, na okraji Blanského lesa. Samotná ves Holašovice je chráněná coby památka UNESCO. Unikátně zachovalý komplex vesnických barokních budov s původními štíty i štukovými omítkami tvoří malebnou kulisu kolem rozlehlé obdélníkové návsi. Ovšem nejde o žádný mrtvý skanzen, v domech stále žijí lidé, a tak i vesnice je stále živá. To pro někoho může být nemilým překvapením. V očekávání jakési mimořádné atrakce může být pohled na "normální" obydlené domky, návesní rybník, hospodu, zaprášenou silnici a parkoviště snad i zklamáním. Památkové objekty (je jich 120) jsou na okrajích obce střídány pozdějšími dostavbami, žijící vesnice působí "obyčejně". I to je právě důvod k ochraně - nejde jen o mrtvé architektonické památky, ale o "genius loci et tempori", cosi neuchopitelného, a tak snadno zničitelného. Proto jsou ochrana i jistá opatrnost v konání i památková omezení na místě, jistě ovšem s vědomím, že i restrikce památkářů tohoto "ducha" přímo poškozují. Vytvoření "neobyčejnosti a unikátnosti" je pochopitelně v protikladu k původnosti a "normálnosti". Nejlepší by bylo, aby restrikce nebyly potřeba. Neničit původnost, ale ani netvořit umělost. Uvědomuji si ovšem, že to je velmi utopická a idealistická vize. 

Holašovický Stonehenge

Na okraji obce za zemědělským areálem, najdeme i druhou "atrakci" Holašovic - novodobý kamenný kruh, neboli kromlech. Kruh vzniknul z iniciativy a prací pana Václava Jílka při spolupráci s ing. Pavlem Kozákem. Kruh tvoří dvacet čtyři obvodových kamenů kolem jednoho centrálního. Opodál stojí i osamělý obrovský aktilit s důležitou funkcí. Komplex doplňuje řada dalších kamenů, včetně kamenů vymezujících okraje pozemků. Později zde byl postaven i velký dolmen. Množství aktivních kamenů, které jsou zde soustředěny, je úctyhodné, ale současně to přináší jistou potíž, o které se zmíním později. Energetické působení kamenného kruhu je velmi kvalitní a snad dostatečně silné, aby jeho působení poznaly i "hroší kůže". Pro návštěvníky je k dispozici i jakýsi návod k léčení, meditacím či postupy komunikace a duchovního růstu. V tomto smyslu plní místo dobře svůj účel a u laiků a zvědavců může dobře vzbudit zájem o megalitické památky i o energetické působení takových míst na člověka. V tomto směru není novodobý původ kruhu na závadu, ostatně některé historické kameny ani nedosahují síly tohoto moderního místa.  V areálu se platí vstupné, což mi vzhledem k nákladům na údržbu areálu připadá přiměřené.

 

Jak jsem již zmínil, považuji místo za dobře fungující. Energetické působení je opravdu působivé a snadno zjistitelné už na velikou vzdálenost. Přestože samotná zemská energie v prostoru pozemku je spíš podprůměrná, megality a jejich struktura jí významně posiluje a činí jí výjimečnou. Tady je pěkně vidět, že volba správného místa je jen jednou ze složek tvorby energie místa, ale nikoliv zásadní. Ovšemže - pokud je možné postavit aktivní kámen či strukturu na přirozeném místě silné zemské energie, je to vždy snazší, přirozenější a lepší. Ale je jasné, že volba místa podléhá reálným možnostem vlastnictví pozemků, a tady je kromlech v Holašovicích dobrým kompromisem možného. Energie jednotlivých kamenů se spojují do fungující struktury. Pro příchozí, kteří chtějí využít místo k léčení či meditaci nebo pro komunikaci, kromlech i vzdálená "skála" fungují dobře. Tady bych mohl skončit - místo dobře plní svou funkci, energie je opravdu mimořádně silná a její působení účinné.

Kdo léčí doktory?

To ovšem neznamená, že by kruh nemohl být ještě lepší. Dovolte malý příměr: je to jakési lékařské konsilium, které plní svou profesionální roli dobře. Postup léčení či operace je jasný, každý zná svůj úkol a funkci, kterou vykoná. Ale v okamžiku, kdy se podíváte na jednotlivé lékaře, objevují se individuality. Ten je silnější a schopnější, ten má výhrady k tomu, či onomu. Ten se dívá trochu jinam, ten je nesoustředěný nebo odtažitý, ten naopak dává příliš mnoho sám ze sebe. A bohužel - i vedoucí doktor se trochu potýká s nedostatkem autority a jistou bezradností v řízení. Trochu mu to přerůstá přes hlavu, jakoby nevěděl, jak ovládnout silné individuality? Každý kolektiv (a kameny nevyjímaje) má své vnitřní potíže, které ovšem profesionální výkon v tomto případě neovlivňují.

Další obtížně zvládnutelnou složitostí, která se v holašovickém areálu dá postřehnout, je v budování dalších megalitických struktur. Potíž (výhoda) aktilitů je, že se automaticky propojují se svým okolím. A dosah kromlechu je opravdu mimořádně velký a tak se další živé kameny v jeho dosahu zapojují do struktury. Tady už pro mě začíná být poněkud nečitelno a složito. Jak vylepšit dokonalou geometrii kruhu? Mění se propojení, mění se funkčnost a také poloha aktivních energetických rovnovážných bodů. Vybudovat na tak malém prostoru více nezávislých struktur je asi nemožné. Jde tedy o to, postřehnout a budovat další místa s logikou a s napojením na hlavní kromlech.  Budovat celek, nikoliv detaily. Tady cítím momentálně jistou disharmonii. Věřím, že jde o dočasný jev, vyplývající z procesu stavby, který bude časem napraven ke spokojenosti kamenů i hnidopichů jako jsem já :-)

 Jiří Škaloud

 

Holašovický kruh
Detail I.
Detail II.
Detail III.
Detail IV.
Jeden ze solitérů
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart