Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Holubí oko

Jílové u Prahy - Pohoří, studánka

Vydáme-li se z obce Pohoří nedaleko Jílového u Prahy po žluté a následně po modré turistické značce směrem na Kněží horu (488 m. n . m.) - pravděpodobné posvátné místo spojené s pradávnými keltskými rituály, nemůžeme ji minout. Nedaleko Jezdíkova lomu pramení skvělá voda nesoucí v sobě poselství lidské tolerance, přijmutí, smíření a pokání. Vznik této studánky je spojen s pověstí... 

         V obci Pohoří žil kdysi mladý chlapec, který měl rád přírodu. Jednou v neděli odpoledne, když se chystal odpočinout si cestou do lesa, napadlo ho si vzít otcovu pušku, což nikdy ještě neudělal. Protože otec nebyl doma, vzal si pušku a šel. Když došel až do těchto míst, uslyšel volání divokého holuba. Spatřil ptáka před sebou na větvi a bez rozmyšlení vystřelil. Mrtvý pták spadl na zem, chlapec zůstal ohromen a ochromen. Neměl v úmyslu ptáčka zabít. Když došel k nevinné oběti, spatřil v oku krásného holuba, jak z něj život mizí. Chlapec začal hořce a dlouho plakat, jako lidé pláčou nad ztrátou drahé bytosti... Místní dívka, která sem vedla kozy na pastvu, to vše slyšela a viděla. Mladík se jí dlouho líbil, ale nikdy nenašla odvahu ho oslovit, až dnes. Chlapec jí vyprávěl svůj smutný příběh a dívku napadla spásná myšlenka, že každý životní omyl se dá přece odčinit... Ať na tomto místě, pro usmíření s lesem a zvířaty vykope studánku, ze které budou zvířata i kameníci z blízkého lomu pít a všichni zde naleznou klid. Stalo se tak ještě téhož večera. Svatba byla do roka, v tichu lesa, tady u studánky, kterou pojmenovali „Holubí oko"...

A tak krása lidského ducha a dobra, nakonec vždy nahradí zlé skutky. Ta krása zde zůstala a zdejší voda nese toto poselství. Kéž se nás na těchto místech dotkne nadosmrti. Děkujme si, že k tomu tiše, jako ty stromy nad námi, svolíme.

(volně převzato z info tabule na místě)

Místo samotné nese energii impulsu života a krásy, a dlouho se vám odtud nebude chtít. Kněží hora je nedaleko a její průzkum jistě přinese další zážitky. Půjdeme-li ještě dále, narazíme na zajímavou přírodní oblast Vlčí rokli. Kamenné moře s žulovými balvany až několik metrů velkými s protékajícím potokem. I v této krajině je stále co objevovat, a my se sem jistě vrátíme. I díky volání nedalekého kopce, zvaného Grybla.           

Tak vrků vrků, nejen kluku...

Petr a Vlaďka                                                                                      

Holubí oko
Studánka
Do rukou a na kolena
Strážci
Loučení s místem
Výprava okolo Pohoří
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart