Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Přednáška Putujících v Českém Brodě

Dne 21. května 2014 se konala přednáška Putujících v obchůdku se zdravou výživou Karamela v Českém Brodě. Tématem bylo Silová krajinná místa Českobrodska I. Přednáška vznikla na základě samostatných výletů členů skupiny Putujících. Ze začátku jsme si ani neuvědomovali, kolik zajímavých míst a tipů k výletům tato lokalita nabízí. Je zde poměrně velké množství zajímavých cílů, ať už přírodních, nebo kostelů, mohyl, archeologických nalezišť, hrobů i hradišť. Na každém kroku nacházíte důkazy o tom, že naši předkové si již hluboko v historii toto místo oblíbili k životu. A není divu, příroda tady sama nabízí téměř ideální krajinu pro pobyt člověka.

Presentaci z přednášky si můžete prohlédnout pod odkazem dole.

 A ještě malý dodatek:

Důkazem, že se přednáška zdařila, byl následný výlet. Měli jsme v plánu návštěvu Chotouně a míst Klučov, Tatce a jejich okolí, kde najdeme řadu pohřebišť našich předků. Ještě u studánky sv. Prokopa v Chotouni jsme si říkali, že z toho mraku pršet nebude... ale přesto k mohyle popojedeme, ať případně nezmokneme. K mohyle jsme dojeli i došli a tím to končilo. Pak lilo a lilo, tak jsme zatroubili k ústupu do Českého Brodu do hospody. Tam se nečekaně rozproudila debata směrem, který byl náplní našeho výletu - o předcích, o smrti, o postoji k zesnulým. Každý z nás přidal svoji trošku do mlýna. Výměna názorů a zkušeností byla přínosná pro všechny.

Putující

Libor a Mojmír
21.5.2014 Český Brod

designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart