Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Kněz u Hrazan.

Navazujeme na předchozí díl o Burkováku a pokračujeme dále do oblasti Petrovicka, severně od Milevska. Vydáme se do obce Hrazany. Kněz u Hrazan a okolní kamenné moře je přírodní rezervací a je velmi dobře dostupné, jenom na začátku cesty jsme nečekaně projevili hrdinství a prošli kravínem a pastvinami s telátky. Obě strany to zvládly na výbornou.

Jedná se o rozsáhlou lokalitu pastvin a lesíků, do které je celá scenérie žulových balvanů zasazena. Velikáni to jsou skutečně úctyhodní. Každý z nás se rozeběhl obdivovat ty svoje kousky, či se těšit s úlovky jiných. Areál to je tak rozsáhlý, že jsme jeden o druhém ani nevěděli. Stromy se proplétají mezi žulovými velikány a na jiných místech snad rostou přímo z kamenů. Atmosféra místa je úžasná a bázeň se vás zmocňuje při pohledech na tu úchvatnou scenérii. Nevíte, kam se podívat dřív, k jakému krasavci se vydat jako k prvnímu. U samotného Kněze jsme našli kamennou misku zapadanou listím. Po chvilce čištění vodní hladiny nám byl odměnou krásný odraz lesa v hladině.

Živě jsme si představovali celé místo bez stromů (většina tam není déle než 60 - 80 let), jak úchvatná scenérie to musela být a jakou silou asi vyzařovala. Co cítili dávní obyvatelé tohoto kraje a jak kraj, včetně žulových velikánů využívali ke svému životu? To se můžeme pouze domnívat a usuzovat dle polohy přírodních balvanů, a místy i podle jejich citlivého rozmístění do přírody.

O tom, že jsme si místo zamilovali, svědčí dvě skutečnosti. Nafotili jsme opravdu velké množství fotografií a to jsme se ještě drželi na uzdě, a ani jsme nestačili probádat celé okolí kamenného moře. Na to navazuje druhá skutečnost - rozhodli jsme se, že se sem vrátíme na delší dobu k důkladnějšímu zkoumání. Snad nám budou karty ve foťácích stačit! Věřte, je tady toho hodně. Nejen k focení, ale hlavně k prozkoumání. K uvědomění si vztahu krajina - člověk - krajina. Kdo koho ovlivňuje a jak. Vyjde z tohoto porovnání člověk s čistým štítem? Zatím jsme celou oblast jenom naťukli.

Zde předkládáme pouze pár snímků, větší výběr jsme zveřejnili na rajčeti. Připojíte se příště k našemu opětovnému putování po tomto kraji?

Hezké putování

Libor Domas

více foto na http://www.putujici.rajce.idnes.cz/

dobrá společnost..
Strážce s nádechem do modra.
Vzájemná očista.
Kamenné moře.
Kněz v celé své kráse.
Kameny a stromy..
Stromy a kameny..
Buky hlídají a chrání.
Želva..
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart