Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

 

Dolní Kolo - Horní Kolo

Křepenice u Sedlčan

Vydáme-li se po hlavní silnici vedoucí ze Sedlčan přes Nalžovice k řece Vltavě, nemůžeme po pravé straně cesty obec Křepenice minout. V roce 1584 zde nechal slavný rybníkář Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan zbudovat renesanční vodní tvrz po vzoru rožmberské Kratochvíle a nazval ji Nový hrádek Krčínov, nebo dnes též zvanou Tvrz Jakuba Krčína z Jelčan.

Vydejme se však z obce dále, směrem na Oboz k rekreační oblasti. Nad Vltavou zde leží dvě prehistorická kultovní místa: Dolní (nebo též Malé) Kolo a Horní (nebo též Velké Kolo), třetím místem do „party" pak bude nedaleký Stříbrný vrch. Obě Kola jsou hradiště ve tvaru kruhu, u Horního s průměrem cca 45 metrů. Byla původně výšinnými sídlišti chámské kultury v pozdní době kamenné. Později na obou místech vyrostly starověké tvrze, každá obehnána příkopem a valem.

Chamská kultura byla jednou z kultur střední Evropy v eneolitu (cca 3 200 - 2 800 př. n. l.) společně s řivnáčskou kulturou a kulturou kulovitých amfor. Na českém území jsou pro ni typická výšinná sídliště na skalách, stolových horách či ostrožnách, opevněná systémy příkopů a palisád s několika vchody. V Západních Čechách se jednalo pravděpodobně o velmi husté osídlení s předpokládanou vzdáleností sídel 3 - 5 km! (např.viz Sedmihoří IV ). Další lokality se pak nacházejí v Rakousku a Německu, kde i najdeme město Cham, (které dalo této kultuře jméno),  s nedalekým významným archeologickým nalezištěm Knőbling v části obce Schondorf. Dochovalo se však jen málo objektů, které by umožnily určit způsob a charakter vnitřní výstavby sídlišť. Výjimku na našem území snad tvoří půdorys domu kůlové konstrukce zachycený na Čelákovické hoře u Holýšova na Domažlicku.

Ale nyní zpět na Sedlčansko k našim dvěma kolům. Po vstoupení do této oblasti, jako by se nám zatočila hlava, tak trochu jak na Matějské pouti. Jako by se tři kruhy energií nás snažily zmást a tak jsme si nejdříve trochu v těch kruzích zabloudili a zatočili, než jsme se zorientovali, zharmonizovali a možná zas i trochu více pochopili, co že nás to všechny spojuje. A že to nebudou jen ty kruhy olympijské. Dolní Kolo je mužské rituální místo, napojené na Matku Zemi a je pravděpodobně starší než to druhé.  Sloužilo nejen jako strážní ostrožna vodní cesty, ale i k zasvěcení jinochů a jejich přeměnu v muže. Není tedy asi překvapení, že v energiích místa zde vychází mužská naděje, láska a restart. Ženám s nevyrovnanou polaritou vnitřního muže může být zde pobyt nepříjemný a je pouze na jejich vlastním zvážení. Při odchodu z tohoto nádherného a krásného místa vnímám stále i jeho dnešní sílu. Bunkry na stromech postavené místními chlapci asi za odborného dozoru jejich otců o tom jasně hovoří. V hlavě mi pak zní trochu pozměněný text písničky skupiny Katapult..."poznal si pak v okamžení, jak se chlapec v muže mění...".  

Horní Kolo je zas naopak ženské místo napojené nahoru na Otce Vesmír. Zdejší svatyně patřila pannám a jejich zasvěcení a přeměně v ženu. V energiích místa pak vychází nejvyšší harmonie, plodnost a krása, takže není co dodat. To co platí „dole" platí zde „nahoře" též, ale obráceně, jako by z jiného úhlu pohledu, ale v nečekané jednotě. K rituálním svatbám pak mohlo docházet na Stříbrném vrchu, ale to už jsou jen dohady, nebo taky ne...?! K tomu stříbru se pak dostanete po 25 letech, k nalezení té pravé perly prý pak stačí pouhých 30 let. Každopádně zdejší meandry Vltavy a přilehlá místa mají stále co nabídnout těm co vidí a slyší, těm, jejichž srdce bijí na správném místě. O nedalekém unikátním oppidu v Hrazanech, vyhlídce opata Zavorala, či zřícenině hradu a skalnatém výběžku Ostromeč si napíšeme snad někdy příště. Tak vzhůru do české krajiny, naší to maminy a podle toho se i chovejme, jdeme domů, ale i na návštěvu ☺

A přece se točí...

Petr a Vlaďka   

 

Bloudění - začínáme
Dolní Kolo
Už ho máme
Kultovní místo a hradiště
Energie muže stojícího na Zemi
Někomu to nedalo
Loučení
Točíme se dál
Valy a příkop Horního Kola
Vnitřní svatyně/kuchyně
 Otázky a odpovědi
Jedna z přístupových bran
Správná poloha
Najdi pesecku
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart