Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Krudum (Chrudim)

Kopec Krudum nenalezneme u Chrudimi, ale na okraji Slavkovského lesa poblíž Horního Slavkova. Jméno se uvádí též někdy jako Chrudum, Krutum, či Chrudim, a jeho slovní základ pravděpodobně pochází až od Keltů. Ostatně - na vrcholu Krudumu měla kdysi stát keltská pevnost, hradiště či snad hrad Wallburg. Nedochovalo se nic.  Kopec sám kdysi býval rušným horním revírem, těžilo se tady stříbro i zlato a snad i ametyst... Krudum je poměrně málo známý turistický cíl, i když dnes jeho popularitu zvyšuje novodobá rozhledna na vrcholu, (na vysílací věži mobilních operátorů). Z rozhledny je opravdu úžasný pohled na Chebsko, Krušné i Doupovské hory. Krudum je i zajímavým silným energetickým místem, ležícím na hraniční linii oddělující Chebsko od vnitrozemí Čech. Tato ochranná linie přibližně sleduje dávnou hranici a přirozený okraj Slavkovského lesa, začíná na Dyleni v Českém lese a vede na horu Meluzínu, těsně vedle Klínovce. Částečně je tvořena přirozeně geologickým zlomem a částečně byla posílena uměle. Spolu s dalšími geomantickými energetickými obrazci sloužila (a stále slouží) k oddělení českého prostoru před vlivem bavorského celku Smrčiny. Tento prostor je mimochodem moc zajímavým celkem, víceméně určeným povodím horní Ohře od pramene v Německu, na Chebsku i Ašsku, v Německu ohraničeným pásem Smrčiny s hlavním energetickým bodem na hoře Shneeberg, či lépe na Rudolfsteinu. 

Ale vraťme se na Krudum, či lépe řečeno nejdřív pod něj. Při cestě k vrcholu po žluté turistické značce, případně od samot Třídomí, vás jistě zaujme pozvánka k vykopaným a zakonzervovaným zbytkům kostela sv. Mikuláše. Zajímavé je, že existence tohoto kostela byla dlouho popírána coby pouhá pověst. Lidové pověsti o něm hovořily, ale oficiální archeologie vyhodnocovala pozůstatky zdí jakožto malou pevnůstku, či jinou profánní stavbu. Existence tak velikého kostela uprostřed lesů se zdála nesmyslnou. Až po důkladných výzkumech byla stavba opravdu identifikována jakožto kostel. Jeho základy byly částečně zrekonstruovány. Zůstává otázkou, proč zde na začátku gotiky byla takto veliká stavba postavena a nabízí se možnost existence větší osady někde v okolí. Či snad opravdu stával někde v okolí na Krudumu hrad? Pověsti o propadání staveb na Krudumu jsou pochopitelně pouhé pověsti...

Přestože se tady podle legendy scházejí duše zemřelých horníků ke mším, za denního světla je kostel sv. Mikuláše kouzelným místem plným slunce, nikomu se odtud nechtělo, ale výhled na dva vrcholky Krudumu lákal a zapadající slunce vyzývalo k další cestě. Vrcholy Krudumu jsou vlastně tři, s výškami 838, 836 a 831 m. Tahle triáda vrcholů na první pohled musí zaujmout každého znalce keltské mytologie. Rozhledna, kam vede i značka, stojí na prostředním z nich. Ale hlavním cílem a energetickým bodem je nejvyšší vrchol, kam značená cesta naopak nevede. Musíme si jí dohledat sami, a věřte, že svahy porostlé mladou smrčinou jsou pěkně neprůchodné. Přesto k vrcholu vedou "tajné" lesní stezky. Na vrcholu se otevírá planinka s dokonalým pohledem na Doupovské hory, zejména na hory Pustý Zámek a Hradiště. Kromě výše zmíněné ochranné linie (směr Klínovec) vedou další linie právě tam. Názvy těchto kopců hovoří samy za sebe, škoda, že jsou nepřístupně uzavřené ve vojenském prostoru Doupovské hory. Nejvyšší vrchol Krudumu bezpečně poznáme podle tzv. Francouzského kamene, což je opracovaný patník s nápisy z let 1808. Podle posledních teorií kámen nemá s Francouzy nic společného, zkratka Fr. je označením císaře Františka I. a kámen sloužil coby základní mezník trigonometrické geodetické sítě. Energetický bod leží nedaleko, ale jeho hledáním není třeba se vzrušovat. Kdekoliv vám bude milo a příjemno, je možno spočinout v meditaci. Otevřeným myslím se nabízejí informace (a hlavně energie místa) kdekoliv. Na jednu stranu se otevírá pohled na energetický systém Česka, na druhou na oblast Smrčin. Dívejte se střídavě na jednu i na druhou stranu: co tomu chybí, co dodat? Věřím, že na to přijdete sami...

Jiří Škaloud

Kostel sv. Mikuláše
Rozhledna
Kameny na vrcholu I.
Rozhledna
Pohled zezhora na kostel sv. Mikuláše
Francouzský kámen
Krudum a Fleš
Jeden z mnoha
Linie a výhledy
Kostel sv. Mikuláše
Umění dávat a brát
Setkání na cestě
Vrchol kruhového domu
Místa zapomenutá
A nalezená
Genius Loci
Genius Tempori
Loučení
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart