Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Draženov u Domažlic

• Dobrá Voda a poutní místo • 

Energie a síla poutních a posvátných míst nejenže utváří krajinu a prostor, ale ovlivňuje i duchovní život jejich obyvatel. Ne hned patrným společným rysem těchto míst je pak pradávná touha člověka po spojení se silami země i nebes skrze vlastního ducha, prostřednictvím svého vlastního poznání a splynutí s přírodními silami, matkou i otcem. Některá taková místa zůstala již v lidské paměti zapomenuta, některá zůstala známá a přesto „zapomenutá", některým se začíná dostávat původní péče, úcty, poslání a ochrany.

Obec Draženov nalezneme asi 5km na severozápad od města Domažlice. Jedná se o nejzápadněji položenou privilegovanou chodskou vesnici, založenou samotným králem Janem Lucemburským z r. 1325. Chodové někdy až příliš spoléhali na císařskou spravedlnost, jako tu nejvyšší pozemskou instanci. Dobrou Vodu se zázračnou studánkou pod kaplí nalezneme asi 1,5km jižně od obce v lese, zvaném Draženovská hora. Od benzinové čerpací stanice k němu dojdeme pohodlně po žluté turistické značce po asfaltové cestě vhodné i k jízdě na kole. Poutní místo zaujímalo dříve velmi významné a důležité postavení pro celé široké okolí, pro Čechy i Němce. Malebnost místa a okolní krajiny posloužila za zdroj inspirace mnoha českým umělcům z řad malířů a grafiků.

První informace o účincích zdejší zázračné a léčivé vody pochází ze začátku 19. století, kdy si zde jistý cestář ze Ždánova, Johann Ottilinger, omýval svoji poraněnou a stále se nehojící nohu a ta se uzdravila. Z vděčnosti zde nechal postavit kříž. Zpráva o zázračném vyléčení se rychle šířila krajem a k prameni se začalo sjíždět mnoho poutníků z blízka i daleka. Časem zde byla postavená kaplička zasvěcená Panně Marii, ale ta časem množství lidí nepostačovala. Byl tedy postaven nový kostel, a aby nevlhnul, bylo mu určeno nové místo na nedaleké výšině. Stavba pochází z let 1898 - 1903 a její dominantou je na hlavním oltáři umístěný obraz „Matky boží pomocné" zvaný „Chodská madona" od malíře Jaroslava Špilara. Po „Mnichovské dohodě " a nadiktování nové hranice, byla Dobrá Voda už v německém záboru a tak byl obraz převezen na obecní úřad do Draženova. Následná jednání o revizi hranic v prostoru tohoto poutního místa byla úspěšná a hranice byla později posunuta. Pak ale přichází Druhá světová válka, osvobození Rudou armádou a mnohé politické a společenské změny, mající dopad na zdejší obyvatele i krajinu. Ale to bylo tenkrát a jiné to začíná být i dnes.

A co na to vše samotná voda? Plná tolerance a nadějí, byla tu a stále je, chladivá a moudrá z hlubin nitra Země přicházející. S léčivou silou a chceš-li ve víře své, zázraky se pak i dějí. Ale to je ostatně již jen na každém z nás. Léčivé účinky zdejší vody jsou vhodné na kožní nemoci, záněty a nehojící se rány na těle i na duši. K dávkování a šetření vzácné tekutiny pak napomáhá instalovaná pumpa ☺.  

Na jihovýchodním okraji obce můžeme pak objevit nejstarší draženovskou památku. Tzv. Cyrilometodějský kříž pocházející z období raného křesťanství, s jedním (levým) ramenem delším. Stojí nedaleko rybníčku, na místě kudy vedla stará cesta do Domažlic.

Klidné léto.

Petr + Vlaďka

 

Tam v dáli
Dobrá Voda u Draženova
Panna Marie Chodská
Harmonie principů, vyšší instance
Příděl zdraví
Koloběh života
Poutní kaple/kostel
Klid a mír
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart