Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.
Skrytá znamení

Chceme vědět, pídíme se po poznání, po informacích a důkazech. A když takové informace přicházejí v podobě podivných "zkažených" snímků a fotografií, zase je odmítáme, protože jsou třeba málo průkazné, nejisté a mají jednoduché "racionální" vysvětlení. Anebo je toto racionální vysvětlení zástěrkou a šálením? Musí mít rozum vždycky navrch? Víra a esoterické chtění se tak trochu (dost) pere s rozumem a zase naopak.

Každý z nás hledá zde na Zemi svojí vlastní cestu, své vlastní vyjádření, projev a smysl, svojí vlastní důležitost, případně bezvýznamnost v tomto nekonečném příběhu. Vydáme-li se na cestu domů, k vlastním kořenům, ke krajině a přírodě, jakožto milující i trestající matce a k nezasahujícímu vesmírnému otci, může nás provázet řada „zvláštních náhod", prožitků, příběhů a setkání. Jak se ale říká, náhody neexistují, záměr „náhody" nepřipouští. Dostáváme jimi jen jistou zprávu či radu. Dále je to již jen na naší moudrosti, znalostech a svobodné vůli, jak "náhodu" vyhodnotíme. Informace jsou mnohdy skryté, měnící se v energie či hmotu a naopak, v přelévajícím se vzájemném vztahu. Velmi často jsou takové zprávy vyhodnocované jen k uspokojení rozumu a "porozumění". Uspokojíme se "rozumným" vysvětlením a do nejistých a zneklidňujících intuicí, mimosmyslového vnímání či ne-přirozených či tajuplných výkladů se raděj nepouštíme. Ale ty jsou přesto asi tím nejdůležitějším. Takové informace vesměs nejsou ihned na displeji fotoaparátu viditelné, většinou je objevíme až časem, doma na monitoru počítače. Jsou to často osobní zprávy, nebo např. poděkování za návštěvu, za vyčištěnou studánku, nebo projev loučení po vydařené práci v krajině. Jsou to zprávy, které z obyčejného tuctového snímku dělají osobní poselství a důvod k zamyšlení nad sebou i světem. Není to daleko cennější, než "mudrování" nad tím, jak vada snímku vznikla?

Mnohým mohou být takovéhle výklady zkažených snímků k smíchu. No ať si jsou☺. Důležité je přece to, že vše, co děláme, děláme pro sebe, s radostí a láskou.

„Pochybujme, buďme skeptičtí, ale naslouchejme".

(převzato z Páté dohody)

Petr a Vlaďka

Pod Matějem (Praha)
Šárecké údolí (Praha)
Studánka Zlatnice (Praha)
Všesulov u Rakovníka
Pramen Vsetínské Bečvy
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart