Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Družec u Velké Dobré  

• Posvátný okrsek •

Půvabná obec Družec nedaleko Velké Dobré na Kladensku je písemně doložena již okolo roku 1350. Zde nalezené kostrové hroby byly datovány někam kolem roku 1000. Místo se zajímavou posvátnou triádou, s doposud neobjeveným hradištěm, s léčivou studánkou a menhirem. Bývalé významné poutní místo si nese svého genia loci i dnes. O významu poutního místa hovoří i řada různých legend a pověstí, spojených s kostelem a soškou Panny Marie, se zázračnou studánkou či samotným kamenem a prastarým posvátným místem.                                                                                                                  Původní gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, pocházející z 1. poloviny 14. století, byl zničen husity. V 15. století byl kostel obnoven, ve věži je zvon odlitý pražským zvonařským mistrem Hanušem v roce 1484. Na hlavním oltáři pak stávala gotická dřevěná soška Panny Marie z doby kolem roku 1400, ke které se na počátku července konaly slavné prosebné poutě. K ní se váže i tato legenda: „Aby soška za třicetileté války neutrpěla, nařídila vrchnost její převezení do děkanského chrámu ve Smečně. Bolestně se loučili Družečtí s posvátným odkazem svých předků a prosili, aby soška zůstala, ale marně, nebylo dbáno jejich proseb. Na druhý den však Bohorodička stála opět na svém místě v kostele. Kolem Hrázského rybníka, směrem na Doksy, bylo vidět pěšinku jako zlatem dlážděnou. Soška přesto byla odvezena znovu. Na další den se vedle zlaté objevila ještě stříbrná cestička, tudy prý šla Panna Maria zpět na své místo do Družce, aby tu už zůstala".

Zázračná studánka byla kolem roku 1895 upravena na obecní studnu. Mariánská soška, která zde ve výklenku zdi stávala skoro sto let, byla nahrazena moderní plastikou připomínající i dnes uzdravující, silnou a stále fungující moc vody z darů Země. Pověst pak říká: Roku 1831 při procesí z Kladna do Družce dne 9. října byla uzdravena Anna Landová z Motyčína, trpící epilepsií a ochrnutím jazyka. Po prosbách k Panně Marii Družecké, po napití a omytí vodou ze studánky promluvila a byla úplně uzdravena".

Další zajímavostí tohoto místa je pískovcový kámen (z lokality Kamenných Žehrovic), menhir o výšce 180cm a váze cca. 800kg, zvaný Zkamenělec. Váže se k němu opět řada legend a dlouhodobě je považován za zkamenělého člověka. Faktem je, že kámen budící úctu, nebyl nikdy zničen ani církví, ani kameníky či použit do základu staveb, ba právě naopak. Ještě v roce 1777 stál přímo před kostelem a měl dřevěnou stříšku. V roce 1856 byl přemístěn do své současné polohy, do kouta po pravé straně kostela, kde je opřený o hřbitovní zeď. Zkamenělec je dokonce vyobrazen a zmíněn v anonymním církevním díle Via Sancta Praga Vetero - Boleslavium  z roku 1690. Je tak druhým nejstarším zmiňovaným menhirem v Čechách a nejvíce zobrazovaným. Najdeme ho i ve sbírce grafik Strahovkého kláštera z 18. století s nápisem „ Křivě přísahající člověk byl zde obrácen v kámen". Legend je pak několik: „ O člověku, jenž se provinil křivou přísahou a byl potrestán tím, že zkameněl". „O hádce dvou bratří, kdy jeden druhého proklel a zaklel do kamene". „ O pasákovi ovcí, který hnal kolem kostela stádo ovcí a posměšně práskal bičem v době, kdy se v kostele zpívaly pašije, za trest pak zkameněl"...

Kde je střed těchto příběhů? Jsou to skutečně jen pověsti a legendy, nebo umně skrytá zpráva či dávná moudrost pro ty co opravdu vidí a slyší? V Družci můžeme hledat a najít archetypální spojení člověka a kamene. O tom vám může místní vrba vyprávět. Ve spojení se zázračnou vodou to vyprávění už moc chyb nemá. Zajímavým se jeví i protilehlý kopec s kalvárií. Tak vzhůru na výlet, Kladensko umí stále překvapovat. A možná se nám i dostane odpovědí, jak to je s tou lidskou existencí a propojením s posvátnou zemskou triádou.

Klidné dny.

Petr a Vlaďka

Družec u Velké Dobré
Kostel Nanebevzetí P.M.
Zkamenělec
Posvátný kámen
Mezi kamenem a vodou
Léčivá voda
P.M. Družecká
Voda má, točivá
Srdce z kamene, či v kameni
Tichá řeč i dnes
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart