Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Podlešín a Knovíz

• Mezi dvěma ochrannými štíty •

Návštěva krajiny a oblasti „Bermudského trojúhelníku" (Kladno-Slaný-Louny) skoro vždy přináší mnoho nečekaných zážitků a prožitků. Každému otevřenému člověku i znavenému poutníkovi může přinést úlevu i posílení. Dává nám možnost si odpovědět na mnohé otázky i získat síly a ochranu pro další bytí zde na Zemi. Podívejme se tedy na dvě zajímavá a úctu žádající místa, která vymezují jistou oblast ochrany, souznění, porozumění, klidu a harmonie. Obě najdeme v blízkosti města Slaný. To první nedaleko (cca 700m) od krásně udržované obce Podlešín (odkud koleje již nikam nevedou). To druhé přímo v obci Knovíz. V obou místech nalezneme nádherné skalní útvary, které jsou od sebe vzdálené vzdušnou čarou cca 1,5km, moc dobře o sobě vědí a vylaďují v páru zdejší krajinu.   

Podlešínská skalní jehla, přírodní památka, je solitérní skalní útvar rozmanitých tvarů, vysoký 8m, tvořený pískovcem. Nebo-li "ledeckou arkózou svrchnokarbonského stáří". Vydáme-li se z Podlešína od nádraží, skalní krasavice stojí na východě v tichém údolíčku. Jedná se o silné energetické místo napojené na Matku Zemi. Ač bylo 19. prosince, přivítalo nás zde sluníčko, neskutečné teplo a klid. Kvetlo to tu jak na jaře, na okolních polích i poblázněná řepka. Bylo zajímavé sledovat naše kroky k místu, od západu k východu společně, abychom se pak rozdělili a k jehle přišli, Vlaďka od severu a my s Flešem od jihu. A jaké že zde načítáme energie místa a zprávy pro sebe? Jako první energie vychází ochranný štít, chránící plodnost a propojení obou principů pod ochranou nejvyšší, univerzální harmonie. Odnést si pak můžeme čistotu. Po nás je zde vyžadována duchovnost a jasný pokyn pro další práci na sobě. Odcházíme asi tak po třech hodinách, a stále častěji koukáme jihozápadním směrem, kam se dívá i „jehla" za svým protějškem. I na ty větrné mlýny, které se při pohledu odtud točí proti směru hodinových ručiček.    

Knovíz u Slaného

Archeologické nálezy na okraji obce v lokalitě zvané „Na Hrudném" daly jméno pravěké knovízské kultuře, patřící k tzv. kulturám popelnicových polí. Knovízská kultura je datována do doby bronzové (1 300 - 800 př. n. l.). Pravděpodobně se jedná o pozůstatky únětického lidu mísícího se s dalšími etniky, s rozvinutým kovolitectvím (nález ozdobného meče ve Vltavě na území Prahy), ale i stopami kanibalismu, snad z „náboženských" důvodů. Osidlovány byly výšinné a strategické polohy v krajině. Sídliště byly děleny na obytné a hospodářské části. Rozkvět Knovízského hradiště je datován do roku 1 000 př. n. l. Místo bylo osídleno až do 5. stol. př. n. l. V obci též nalezneme náš dnešní druhý cíl. Dva skalní útvary tvoří tzv. Husovu skálu, nebo lidově Husovu kazatelnu. Skála je přírodně orientována v linii východ - západ a krásně může posloužit k pozorování fází běhu slunce na obloze. Jedná se o silné energetické místo napojené na Otce Vesmír. Jako první opět „kupodivu" přichází ochranný štít, chránící energii času pod patronací sv. Vojtěcha. Odnést si odtud můžeme přeměnu, transformaci, a vyžaduje se po nás krása, komunikace. Asi i proto začala Vlaďka kreslit a mlýny se znovu začaly točit.

Každé z obou míst je jiné, jako rub i líc jedné mince. Obě zemské, přírodní, ve vyváženosti žensko/mužské polarity. Druhé již však nese informace o působení a možnostech člověka. Pokud je vše v harmonii, můžeme přijímat ochrany i vedení z obou stran. A jak to bylo s mistrem Janem, to opravdu netušíme, ale pokud zde kázal (jako u Petrovic na Sedlčansku), jistě moc dobře věděl proč.                                 

Závěrem už jen jednu malou „náhodu". Asi 2,5km severovýchodně od Podlešínské jehly stojí menhir u Kamenného Mostu... a tak všechna ta tři místa vytváří v posvátné krajině našich předků zajímavou „magickou" lokální linii či aspoň podnět ke krásnému výletu na kole, či pěšky.

„Neboť magie jest skrytou moudrostí tam, kde rozum selhává".                                      Paracelsus r. 1533

Tak ať rok 2016, je rokem radosti a splněných nadějí.

Petr a Vlaďka                                


Knovízský potok v Podlešíně
A koleje co nikam nevedou
Tam v dáli
Podlešínská skalní jehla
Jiný úhel pohledu
Solitérní skalisko
Struktura horniny
 Energie místa
Karty
Tam na jiho-západ
Mám svůj protějšek
Loučení
Husova skála v Knovízi
Lidově kazatelna
Propojení
Sluneční pozorovatelna
Jan Hus ?
Loučení
A přece se točí
Automatická kresba
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart