Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Jelen                                                                                      

Archetypální energie a síly Matky Země  

Astrologie se dá též nazvat živým tancem posvátné geometrie, kombinací a hrou čísel, která tak pomáhá porozumět individualitě člověka. Může odhalit jeho potenciální síly a slabosti. Staví na myšlence, že život je vzájemně na všech úrovních propojený a společný. To ovšem neznamená, že by nebesa někoho řídila, nebo mu vládla. Studium pohybu Země a sluneční soustavy přispívá k lepšímu pochopení cyklů v životech lidí, toho, že se lidské životy odvíjejí synchronně a odrážejí tak všechny tajemné síly Vesmíru, udržující veškerý život zde na Zemi. Slunce, Měsíc a Země jsou tři tělesa v těsném opakujícím se vzájemném vztahu. Aby člověk dosáhl jednoty, měl by tyto energie ve svém životě vědomě spojovat a sjednocovat. Naši předkové nejprve vypracovali lunární astrologický systém a teprve později sluneční. Měsíc byl považován za mnohem důležitější než Slunce, i jeho kult je mnohem starší. Západní astrologie založená na oběhu Slunce kolem Země tak se svými dvanácti/třinácti znameními zvěrokruhu představuje a vyjadřuje převážně archetypy osobnostní. Tak jak se projevují navenek. Oproti tomu východní astrologie, měřící pohyb Měsíce vůči Zemi, se svými dvaceti osmi dómy a k nim přiřazeným zvířatům, hovoří spíše o duši, podvědomí a potenciálu skrytém v člověku.

„Nemálo běd a zmatků pochází z toho, že vlastní vinou nerozumíme sami sobě a nevíme, kdo jsme". Tereza z Ávily (1515 - 1582, křesťanská mystička karmelitánského řádu)

Jelen - Král lesů. Síla jemnosti a vznešenosti ducha.

Pán a král lesů, spojován se Stromem života. K tomuto významnému a posvátnému zvířeti se váže bohatá symbolika. Je představitelem tvoření a obnovy, vznešenosti, moudrosti, životní síly a energie. Shoz paroží pak představuje koloběh života, umírání a zrození. Zvíře zasvěcené slunci a ohnivému elementu. Stal se totemovým zvířetem mnoha severoamerických indiánských kmenů. Jelení kůže hraje dodnes důležitou roli v šamanských obřadech na celém světě, kdy obřadníkovi poskytuje potřebnou rychlost při cestování do jiných světů. V indiánské i keltské mytologii se často stává průvodcem zemřelých. Pro Slovany šlo o nadpřirozené zvíře z čarovné říše skřítků a víl, nebo o oblíbeného posla bohů. V Japonsku a Číně symbolizuje štěstí a dlouhověkost. V buddhismu mírnost, poddajnost a meditaci. Pro Chetity to byl „Bůh parohů". I védský bůh větru jezdil na rychlonohém jelenovi. Také dvoukolový vůz praotce Času Krona táhli jeleni. V antice byla rozšířena víra, že jelen je přemožitelem draků a hadů (pozn. - symbol zvládnutí zemských energií). Toho se rychle chopil i křesťanský svět. Obraz jelena rozdupávajícího hada tak začal symbolicky představovat vítězství ducha nad hmotou, dobra nad pomyslným zlem. Proto se i v křesťanské mystice stal jedním z Kristových symbolů.

Tato síla a energie je spojena se sedmou korunní čakrou. V klidu či meditaci (můžeme sedět i stát), si představme přicházejícího velkého jelena. Ve velké úctě se mu ukloňme a se skloněnou hlavou vyčkejme na jeho kontakt, pokud bude sám chtít. Pak budeme moci (neustále v úkloně) vnímat jeho poselství. Nebraňme se a odevzdejme se jeho kouzlu. Je čas vydat se vlastní duchovní cestou. Je čas se zamyslet zda svoji vlastní tvořivou sílu používáme taky k užitku ostatních. Jedině nepodmíněná láska může rozbořit bariéry zabraňující naší celistvosti. A tak si možná uvědomíme nové možnosti, které nám přináší dávání i přijímání. A věčná naděje při hledání a nalezení souladu mezi světlem a tmou.  

Automatická kresba Vám může posloužit při cestě za sílou a energií Jelena.

Petr a Vlaďka

 

             Jelen

            Na hlavě mám korunu,

            ale nejsem pán,

            do boje se nehrnu,

            sílu ducha znám.

            Vládnu lesu krásou,

            nezabíjím, chráním,

            budu vaší spásou,

            jen nelezte mi k laním.

            (J.Š.)

Síla jelena - aut.kresba
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart