Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Poteplí a okolí

• Oáza klidu za branami velkoměsta •

O Vysokém Vrchu nad Poteplím, o tomto důležitém místě nejen pro Kladensko, jsme již před lety na webu ve „Zvláštních náhodách" psali, viz (http://www.putujici.cz/). O jeho síle a významu v krajině i o výskytu zdejších léčivých vodních pramenů věděli již naši dávní předci. Ať už to byli Slované, Keltové či předchozí kultury, mezi které dnes zařazujeme i ty tzv. megalitické. Z vrcholu Vysokého vrchu můžeme při dobrém počasí spatřit Říp, Milešovku, Doupovsko a hřebeny Krušných hor. Při západním úpatí kopce pak můžeme najít malou jeskyni, v které se dle legend ukrýval slavný loupežník Václav Babinský. Poteplí ale není jen název obce pod Vysokým vrchem, ale i krajinné oblasti mezi obcí Bratronice - Horní Bezděkov - Malé Kyšice. Jihozápadním směrem, tak trochu ve stínu Vysokého vrchu pak k návštěvě a zastavení vybízí stejně velký a tajemný kopec Tuchonín.

Vydejme se však dnes za poselstvím a účinky zdejší vody, profiltrované místním buližníkem, nesoucí bazální informace matky Země a snad i plnící naše vroucí přání. A tak jen pozor na to, co vlastně skutečně chceme☺.

Nejznámější je asi studánka Ve Žlábku, v údolí Žlábeckého potoka, staré poutní místo s kapličkou zasvěcenou Panně Marii „Žlábecké". U pramenů se již ve 14. století usadil poustevník Jan, který zázračnou studánku čistil a střežil a svatá panna se mu zde zjevovala. Samotné údolí pak sloužilo v polovině 17. století v době třicetiletých válek unhošťským obyvatelům jako úkryt před švédským i císařským vojskem. Pověstí a legend je zde hned několik a všechny mají společného jmenovatele, zázračné uzdravení nemocného zraku, toho vnějšího i toho vnitřního:

O zlé maceše, která přinutila mlynáře, aby zde zanechal na pospas svému osudu svého slepého synka, neboť ho nemohla vystát. Ten se pak vydal po zvuku bublajícího potoku domů. Cestou našel pramínek zurčící vody, ze kterého se napil a omyl si oči. Chlapci se pak zjevila Panna Marie, která mu navrátila zrak. Když pak dorazil domů, mlynář ze studu a kajícnosti nechal postavit nad studánkou dřevěný přístřešek. Kronika Horního Bezděkova pak hovoří o uzdravení slepého muže, který jel s vozkou na voze z Nižboru, kam se svážela železná ruda. Při zastávce u studánky, po napití a omytí se mu zázračně navrátil zrak. S vděčnosti za své uzdravení zde pak nechal postavit kapličku. Další pak hovoří o desetileté holčičce, dceři Unhošťského primase, Sabině Pěnkavové, která z útrap za třicetileté války přišla o zrak. Její matka jí léčila vodou ze zdejšího pramene a učinila slib, že pokud se její dcera vyléčí, nechá na místě, kde pramen ze stráně vyvěrá postavit kapličku k uctění památky Panny Marie. Dcera se pak uzdravila a matka slib splnila. Kaplička byla postavena již r. 1649. I známý pytlák Křivoklátských lesů Švejcar se prý před obrazem světice měnil v beránka a při pohledu do jejích očí se kál ze všech svých hříchů. I on byl ochráněn před třemi myslivci, kteří ho pak „slepě minuli".  

Tento klidný a tichý kout nedaleko Prahy byl oblíben i mezi českými malíři jako byl František Líbal, nebo Cyril Bouda. Ten na toulky Žlábeckým údolím v létě 1946 vzpomínal takto: „Tenkrát svítilo slunce a po stráních poletovali motýli. Byla tu studánka s čistou vodou, která dobře chutnala. Mám rád studánky".  

Místo je to nádherné, prastaré, silné a vyvážené, přinášející z hlubin léčivé přírodní síly ku prospěchu člověka. Pro srdce, duši i oči. Harmonii a klid. Panna Marie zde symbolizuje princip Země, a Jan Křtitel princip otce, Universa. Místo je otevřené na východ k Vysokému Vrchu, odkud sem s větrem přicházejí dary Země a poselství pro dnešní svět:

 „Otevřené srdce s duší tesklivou, osvěž se v lesním klidu vodou živou. Ponoř se do hlubin Gaii. Poznej, že přes vodu je vše spojeno i rozpojeno a najdi krystal ve studánce mé i tvé a rovnováhu stran".   

Na sever od vrcholu kopce se nachází studánka s názvem Petrův pramen. Kvalita vody je obdobná, ale namísto kolektivního poselství přináší jen to osobní. Církevní spirit je nahrazen světskou tíží i lehkostí žití, s kterou nám může voda pomoci, takový Petrův klíč, který můžete sami vyzkoušet. Třetím pramenem obkličujícím buližníkový vrch je ten na východní straně. Bezejmenná studánka stejně kvalitní vody. A vězte, že i bez církevní i světské moci, si tu voda jen tak pramení. Místní lidé ji znají, ale neměli nikdy potřebu studánku pojmenovat... A tak mnohdy nic je mnohem víc. Studánky i celé okolí Poteplí na vás již čekají.

Radostné léto.  

Petr a Vlaďka

A kde se možná skrývá PAN, elementární bytost odpovědná za tento stále neprobádaný krajinný celek? Na to se možná podíváme příště k Svárovu u Unhoště, k památné lípě či na Málkovu vyhlídku, nebo k Úhonicům do Bábiny rokle☺

Žlábecké údolí
Studánka Ve Žlábku
P.M. Žlábecká
Na druhém břehu
 Pokleknout a do dlaní
Voda léčivá a živá
Kouzla přítomného okamžiku
A nečekaných setkání
Kdo ví..
Petrův pramen
Ku prospěchu přírody i lidí
Studánky v okolí Vysokého vrchu
Povodí Kačáku
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart