Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Rys                                                                               

Archetypální energie a síly Matky Země  

Svět, který nás obklopuje, není nikdy mlčenlivý a šedivý. Je plný pohybu a barev, ale i zvuků. Představuje tak pro naše smysly nekonečné množství různých vjemů. Zvukové frekvence jsou neodlučitelnou součástí našeho života. Ať už je to hudba, řeč, zpěv ptáků, závan větru, hukot vody, zvuky lesa, nebo civilizační šumy - auta na rušné ulici apod., některé si uvědomujeme velmi dobře, jiné méně a některé vůbec ne. Takové vnímání můžeme nazvat nevědomé, podprahové. Významem působení a vlivu zvuků, hlásek či slabik na člověka se zabývali lidé již od dávných dob. Zakladatel mnišského jezuitského řádu sv. Ignác z Loyoly praktikoval na této bázi mnohá duchovní cvičení. Zvuková vibrace byla v mnoha kulturách považována za prvotní vibraci, což se odráží i ve výroku z Bible...na počátku bylo Slovo. Při vzniku prvních písmen viděli naši předci za každým symbolem obraz s konkrétním smyslem a významem. Později se znaky zjednodušily a odchýlily od vnější shody. Jejich vzájemné sepětí přestalo být zjevné. Otevřela se možnost naplnit písmena (znaky) vlastním smyslem. Prvotní jednota zvuku a smyslu tak začala v průběhu času ztrácet na důležitosti. Je zcela zákonité, že se každý jazyk vyvíjí, žije dále vlastním životem a během času jsou jedny zvukové formy nahrazovány jinými. Stará jména jsou vytlačována novými. Přesto si zvuk, samohlásky a souhlásky, vibrace slabik a slov neustále zachovává svoji podstatnou úlohu.                                                 

Rys  - Učitel mlčení a jasnovidectví. Síla vyššího já.                

Známe čtyři druhy rysů, středně velkých kočkovitých šelem. Dva z nich žijí v Severní Americe. Největším ze všech druhů, s největší oblastí rozšíření je Rys Ostrovid (Lynx Lynx), který žil původně v celé Euroasii. V Evropě byl na mnoha místech vyhuben. V současné době najdeme na území České republiky tři populace. V Beskydech, na Šumavě a v Jeseníkách. Pro americké indiány představuje rys, co by totemové zvíře, mistra trpělivosti s velkým citem pro správné rozhodnutí v tu správnou chvíli. Ve starých severských tradicích je rys zasvěcen bohyni Freyje a její vůz bývá zobrazován se zapřaženým rysem. Starověcí Řekové věřili, že dokáže vidět skrze pevné objekty. V Tarotu pak může představovat archetyp Poutníka, v Egyptě zas energii Sfingy. Na úrovni šamanské či duchovní reality učí rys ovládat čas a prostor v jiných světech. Možnost jak si přizpůsobit rozmanité prostory, zkrátit či prodloužit čas. Umožňuje nahlédnout a porozumět skrytým tajemstvím. Vidí neviděné. Rys ví kdy mlčet, kdy hovořit či udělit moudrou radu. Přichází-li ve snu, může nám říkat, abychom byli více ostražití a obezřetní. Abychom věnovali více pozornosti našemu okolí.                                                                                 

Tato síla a energie je spojena a propojuje sedmou (korunní) a šestou (čelní) čakru. O kontakt s jeho energiemi se můžeme pokusit na tichých a klidných místech, nejlépe v hlubokých lesích. Pohodlně si sedneme, zklidníme a prodloužíme dech, zaměříme pozornost do svého nitra a pokorně čekáme.  Není možné jej k něčemu nutit, nereaguje na běžné volání. Pokud se má objevit, objeví se sám, až bude chtít. V ten správný a vhodný okamžik ☺. Až ucítíme dotek „štětinek" na jeho ušních boltcích na naší tváři, můžeme se pokusit o oční kontakt s „mistrem", jehož oko vidí více, než naše je schopno pojmout. Může nás naučit vidět a rozeznávat bytosti, duchy, aury, energetická místa, pole a linie v přírodě, ostatky magického působení, dávné bloky a vzpomínky.

Automatická kresba Vám může posloužit při cestě za sílou a energií Rysa.

Petr a Vlaďka

 

 

Rys

Nevidíš ho, za tebou stojí,

Neslyšíš ho, je v duši tvojí.

Skrývá se v tobě, vede tě skrytě,

a když se díváš, nevšímá si tě.

 

Hraje si s tebou jak kočka s myší,

drápy tě posouvá k úrovni vyšší.

Nepotřebuje tě, voláš ho zpátky,

prosíš o pomoc, o jeho drápky.

 

Abys ho slyšel, nauč se mlčení,

Abys ho spatřil, jasni své vidění.

Za obrovskou práci se změnou,

nepatrný úsměv je odměnou.

 

/J.Š./

 

Síla rysa - aut. kresba
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart