Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Povodí Kačáku

aneb kde přebývá PAN

Volně tímto navazujeme na předchozí článek o zdejší oblasti (viz.web Galerie - Poteplí a okolí). Přírodní park Povodí Kačáku nalezneme nedaleko Prahy na hranicích okresů Beroun a Praha - západ. O rozloze cca 47 kilometrů čtverečních vznikl v roce 1988 z důvodu ochrany unikátního zdejšího prostředí a výrazného krajinného prvku, který okolo toku Loděnického potoka, zvaného Kačák, vznikl. Nalezneme tu i řadu vzácných rostlin i živočichů. Malý ráj přírody na dosah velkoměsta je vymezen obcemi Unhošť (ze severu), Úhonice (z východu), Loděnice (z jihu) a obcí Libečov na západě. Jeden ze vstupů do této části krajiny našich předků může být od Svárova u Unhoště, od památného místního stromu, který najdeme asi 1km jihozápadně za obcí. Svárovská lípa (lípa srdčitá), odhadovaného stáří na cca 200 let, patří mezi památné stromy Karlštejnska. Dříve se u ní hrávalo i divadlo. Někde ji můžeme též nalézt pod označením Lípa malolistá - Ptice. Jedná se vždy o tu samou krasavici, i když přímo v Pticích u kapličky roste ještě jedna jiná. U tohoto významného stromu požádáme o souhlas ke vstupu do oblasti. Pokud budeme dostatečně trpěliví a otevření, krom souhlasu pak můžeme dostat ještě i jedno moudro na cestu:

„Ne dva v jednom, ale jeden ve dvou, je cesta k opravdové jednotě. Nejen scelení na vertikální úrovni, ale také i na té horizontální je potřebné."

Kam se vydáte dále, je zcela jen na vaší intuici, tak se jí zde nechte vést. My jsme letos při naší první návštěvě v dubnu zvolili cestu po hranici magického berounského kruhu směrem na Málkovu vyhlídku a nestačili jsme se divit, co vše jsme cestou viděli a prožili. Akropole a druidské kuchyně, buližníkové kamenné řady i solitérní kameny, rokle a krásné paseky, stromy v kruzích a vodu. Propojení a harmonie všech živlů i principů nás doprovázela celý den. V němém úžasu jsme pak zůstali stát před dvěma „horizontálně" srostlými borovicemi, takové přírodní spojení ve tvaru písmene „H"(viz.foto). Mimochodem, pan František Málek zde sloužil v letech 1892 - 1914 jako c.k. lesní správce a nechal na tomto místě postavit rozhlednu a nedaleko odtud i cestu, která sloužila sedlákům jako příjezd ke Kapalínovu mlýnu. Rozhlédnete-li se po okolí a pak zavřete oči, můžete v zádech pocítit odkazy předků z Vysokého Vrchu nad Poteplí, nebo na čele možná i vzkazy z Tetína a Koněprus a někoho, kdo vás najednou začne tady doprovázet. Bytost, jejíž energie se snažila Vlaďka zachytit a nakreslit. Potřebovala k tomu tři archy papíru, aby se tam vešly v automatické kresbě, však uvidíte. Při druhé letošní návštěvě hned v květnu jsme šli pro změnu od Úhonic, přes Bábinu rokli. Ukázali se nám dva páry silových zvířat, bílý a černý jelen a bílý a černý divočák. A nejen my jsme si zde našli svoje další místo. Má je zde každý z nás připravené. Za bádání jistě stojí i ostatní rokle, Kalná či Zabitá. Zažili jsme tady vítr, slunce, déšť i dvojitou duhu při odjezdu. A kde vlastně přebývá ten PAN, elementární bytost odpovědná za určitý krajinný celek? Pro odpověď si budete muset přijet sami. Nebo jej nosíme možná i část v sobě?

(První spis o elementárních, přírodních bytostech, sepsal v Evropě v 16. století věhlasný astrolog, lékař, alchymista a teosof Paracelsus v překladu: „Nymfy, sylfové, pygmejové, salamandři a ostatní duchové". Bytosti uspořádal do uceleného systému a rozčlenil do čtyř skupin podle živlů, s tím, že i ony jsou součástí mnohotvárného Božího stvoření a tvoření. Včlenit svět elementárních bytostí do celkového řádu světa se podařilo na přelomu 19. a 20. století i díky zakladateli antroposofie Rudolfu Steinerovi, který v roce 1912 hovořil o sedmi hierarchických úrovních duchovních bytostí, nejen v nebeských, ale i přírodních říších. I podle Marka Pogačnika bytost PAN naplňuje přírodu smyslem jejího bytí a vnímá životní procesy, které v ní probíhají. Bytost pak může v dolní části připomínat rod skřítků a ve své horní části jemnou duchovnost, odpovídající bytosti andělské).

Klidný a radostný podzim.

Petr a Vlaďka                                                                                  

Svárovská lípa
Památný strom Karlštejnska
Povolení a komunikace
Cestou na vyhlídku
Linie
Kuchyně
Znám to tady
Horizontální propojení
Málkova vyhlídka
Cestou do Bábiny rokle
Bábina rokle
 Loučení
PAN - automatická kresba
Horní část
Dolní část
Mapka oblasti
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart