Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Labuť                                                                               

Archetypální energie a síly Matky Země  

Jméno je jedna z prvních věcí, co na tomto světě dostaneme. Častokrát ještě před vlastním narozením. Zvuková vibrace takového jména je pak pro nás prvotní a její odraz si neseme po celý život zapsaný hluboko v sobě. Jak tedy nalézt to pravé, aby souznělo se svým nositelem? Je možné určit jeho vnitřní smysl? Jméno neurčuje lidský osud, neodvozují se od něj naše životní úkoly, ani nevymezuje naše životní podmínky. Nepřímo se ale v něm tyto kvality skrývají. Nelze tak zapřít jistý energetický otisk, který je ve jménu zanecháván. Jak dalece tedy závisí na souznění jména s rytmem našeho osudu? Ve východních zemích je již od pradávna úkolem astrologa ihned po narození dítěte z jeho horoskopu určit vhodné slabiky, které se stanou základem rodného jména. Tradice takové volby je nerozlučně spjata s harmonickým začleněním člověka do stávajícího prostoru, při zachování všeobecné rovnováhy. Technika vychází z védských prastarých nauk. Pomáhá zjistit, kterému měsíčnímu domu (území totemového zvířete) odpovídají vibrace počátečních slabik křestního jména a tak najít i vlastní Totem jména. Nemusí to být zrovna to, které nám dali rodiče, ale kterým nás třeba oslovují přátele a nám je milejší.Smile

Labuť  - Královna půvabu a věrnosti. Síla krásy a odevzdanosti.                

Posvátný, božský pták všech kultur s nadpřirozenými schopnostmi a kouzelným zpěvem s uzdravující mocí. Symbol upřímnosti, opravdovosti, neposkvrněnosti a až do smrti věrného manželského svazku. Mistr převleků a změn. Jako bytost, vzdušná, zemská i vodní, vládne všemi těmito živly. Přináší blahodárnou léčivou sílu vody a slunce. V severských legendách se Valkýry přeměňují v labutě, v srbských mýtech to pak zase byly nymfy, co brali na sebe podobu labutí. U Indiánů v Severní Americe Velká Bílá Labuť svolávala všechny čtyři větry. Domorodci v Austrálii uctívali i její sestru Černou labuť, jako dvě manželky Otce Universa. V hinduismu vyjadřuje dokonalé spojení mezi dechem a duchem. Pro Egypťany to byl Božský pták, jenž snesl Kosmické vejce v říši vod.  Keltské tradice rovněž labuť spojují s léčivou sílou slunce a vody. U sibiřských Tunguzů byla duchovním průvodcem prvního šamana, symbolizující jeho ponoření do podsvětí. I legendu o Trojské válce nám na nebesích připomíná její souhvězdí. V křesťanské tradici pak byla Labuť atributem Panny Marie, představující čistotu a milosrdnost.    

Tato síla a energie je spojena se čtvrtou srdeční čakrou. O kontakt s jejími energiemi se můžeme pokusit na tichých a klidných místech, nejlépe u vody. Pohodlně si sedneme, zklidníme a prodloužíme dech, zaměříme pozornost do svého nitra a pokorně čekáme. Zkusme si představit, vycentrované srdce uprostřed naší hrudi. Za nějaký čas pak můžeme uslyšet jemné zasyčení. To je pokyn abychom obě půlky svého srdce ještě více k sobě propojili, jako když se navzájem mezi sebou proplétají krky sněhobílého labutího páru. Využívejme tak svou intuici a předvídavost k ještě většímu nalezení rovnováhy a rozvíjení rozumových i duchovních schopností. Černá labuť nás vede k zamyšlení, zda nejsme na své okolí a sebe až příliš přísní.

Automatická kresba Vám může posloužit při cestě za sílou a energií Labutě.

Petr a Vlaďka

 

 Labuť 

 

Ve vznosné klenbě krku labuti

jen půlku srdce vždycky najdu ti,

Přidám svou druhou půlku

a srdce začne tepat vcelku.

Vždyť jedna půlka nestačí

ku lásce lidské, ni ptačí.

Společně navždy v krásném tichu,

Žijeme v písni bez povzdychu.

Odevzdáváš se mi a já tobě,

s věrností jež končí v hrobě.

Labutí píseň není klišé,

Až opustíš mě, zhynu tiše.

(J.Š.)

Síla labutě - aut.kresba
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart