Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Vysoký kámen

Když už budete někde poblíž jižního cípu Krušných hor nebo na Ašsku, neměli byste zapomenout ani na tento opomíjený přírodní skvost. Vysoký kámen nalezneme pod Kraslicemi, kousek od hranice s Německem. Nejlépe k němu dojdeme po červené značce z obce Kostelní. Jedná se o výraznou skalní stěnu z tvrdých křemenců a křemenných břidlic. Řícené věže jsou opravdu impozantní, a není divu, že lidem připomínají pozůstatky hradu, či zámku. K místu se vztahuje řada strašidelných pověstí o propadlých zámcích a pokladech. Žijí zde víly, mechové divoženky i Bílá paní. Místo skutečně podporuje bujnou fantazii, a není to jen bizardním tvarem zdejších skalních pilířů a stěn, které mohou připomínat lidské postavy. Mě osobně připadá nejvyšší věž jako socha z Velikonočních ostrovů.(viz první foto). Velmi zajímavý je i samotný materiál, který zdejší skaliska tvoří. Křemencové bloky jsou protkány křemennými bílými žilami. Kámen je nejen neskutečně dekorativní, ale i doslova hovoří. Tajuplné klikyháky, obrázky a sdělení jsou k dispozici. Záleží jen na vaší fantazii, a schopnosti si to připustit a vidět.    

Jde ale o přírodní útvar, i když na upravené plošině vrcholu stával kdysi hostinec, takže úpravy lidskou rukou jsou pravděpodobné. A možná nešlo jen o racionální stavební úpravy, ale v dobách předešlých i o změny ve smyslu působení místa. O hostinci se dá říci, že je dobře, že už tady není. Místo tak zůstává přírodnější, tak jak si taková památka zaslouží. Člověk a jeho stavby tady nemají své místo. I to je znamením, že Vysoký kámen je určen všem tvorům, nejen člověku, ať jsou jeho úmysly jakékoliv. Dost na tom, že vrchol je zpřístupněn ocelovým mostkem a schody. I když je to bezesporu pohodlné a romantické, mě taková díla vždy připadají tak trochu jako okovy... Vždyť přece nepřístupnost některých přírodních míst je vždy znamením a zprávou o tom, že k jejich navštívení bychom vždy měli vynaložit nějaké úsilí. A pokud to naše schopnosti neumožňují, měli bychom si jejich návštěvu rozmyslet. A vždy bychom si měli odpovídat na otázku - je nepřístupnost místa výzvou k tomu, abychom překážku překonali, nebo varováním, abychom tam nechodili? Všechny skály a vrcholy jsou takové. A vždy je jen na nás, abychom si uměli nalézat důvody a účely, proč tam lezeme.  A pokud nám někdo takové místo zpřístupní žebříkem, plošinou, či ferratou, platí takové otázky bez výjimky také. To, že nám jiní lidé něco umožňují, přeci není zárukou toho, že je to v souladu s přírodou a Zemí. Lidé se od tohoto souladu stále ještě spíš vzdalují, než přibližují. Takže pozor na bezmyšlenkově opakované chyby těch, kteří kráčeli před námi...

Vysoký kámen je harmonickým a silným místem. Harmonie je tady dosaženo jakožto rovnováhy velkých sil a protikladů. A znovu cítím nutnost opakovat - harmonické místo neznamená automaticky pozitivní... Harmonické znamená vyvážené. Tedy v rovnováze toho pozitivního s tím tzv. negativním. Je tam tedy vše, záleží na vás, na co reagujete, co je vaší cestou. Místo je dostatečně robustní, aby si podrželo vlastní energii, ale pokud by se vám náhodou či záměrně podařilo vychýlit zdejší síly z rovnováhy, připravte se na velmi silnou a bouřlivou odezvu.

Pokud jste znalí silných energetických míst v Čechách, může vám Vysoký kámen připomenout jiný podobný skalní útvar. Je jím Čap v severních Čechách. Podobnost není čistě náhodná. Mezi oběma místy vede poměrně silná linie a místa se vzájemně ovlivňují víc, než se na první pohled zdá a než si leckdo myslí.

Jiří Škaloud

 
Vysoký kámen
Vysoký kámen
Vysoký kámen sever
Vysoký kámen severní skalky
Vysoký kámen severní skalky
Vysoký kámen severní skalky
Hlavní hřeben
Z vyhlídky
Věž
Koho že nám připomíná
Silné a vyvážené místo
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart