Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

U Tří habrů

• Poutní místo a studánka •

Úterý 1. 11. 2016, psal se další „všední" den pracovního týdne. Kolem 17h se dostavil ten „zvláštní" pocit. Byl den Svátku všech svatých a utkvělá touha jej někde oslavit, vzdát úctu, ale někde v propojení v přírodě! Ale kde? A kam v tuto hodinu? A ejhle...místo se samo ukázalo i se svým patronem, s kterým jsme již měli párkrát tu čest se potkat a společně sdílet energii v krajině. 

Můžeme jej nalézt nedaleko od Prahy, mezi Loděnicemi u Berouna a obcí Vysoký Újezd. Staré poutní místo, se zázračnou studánkou U Tří habrů a kapličkou zasvěcenou sv. Antonínu Paduánskému. Místo, kde Matka Gaia otevírá náruč Otci Vesmíru, místo vzájemné harmonie a propojení Universa, Země a člověka, se skvělou a léčivou vodou. Počátky obce spadají do doby posledních Přemyslovců. Zámek svého času patřil i rodině Šliků. Ke studánce se pak váže legenda.  Milence, kteří se z ní společně napijí, už nic až do smrti nerozdělí. V roce 1892, tehdejší majitel panství a zámku, Jan František Kreisel, nechal zbudovat nad pramenem vodovod a postavit u studánky kapličku zasvěcenou sv. Antonínu Paduánskému, jakožto patronovi manželů a milenců. V neděli o svátku sv. Antonína (13. června) sem pak směřovala procesí z celého širého okolí. 

Antonín Paduánský se narodil roku 1195 v portugalském království. Již v patnácti letech vstoupil do řádu augustiniánů. Asi po pěti letech požádal o propuštění z řádu, aby mohl jít hlásat víru mezi muslimy a následovat tak sv. Františka. Po nějakém čase se osobně setkávají v Itálii v Assisi. František pak pověřuje Antonína, pro jeho vzdělanost, výmluvnost a přesvědčivost řeči, učitelským úřadem pro všechny kláštery františkánského řádu.

Traduje se legenda, kdy chtěl sv. Antonín P. promluvit v Rimini k davu, ale dočkal se pouze nevděku a odmítnutí. Postavil se tedy na břeh a vyzval ryby, tvory Boží, aby si ho přišly poslechnout. Voda ztemněla a rozvlnila se, jak se ryby hrnuly k břehu. Lidé uchváceni tímto zázrakem prosili světce o odpuštění.

Bylo mu připisováno mnoho zázraků. Byl nebojácný a přísný, nemilosrdný k utiskovatelům bezbranných. Pro svou znalost bible byl řazen mezi církevní učitele. Bývá zobrazován jako mladý muž s Ježíškem v náručí a lilií - symbolem čistoty v ruce. Zemřel roku 1231 v Padově a nad jeho hrobem byl postaven nádherný chrám, který se stal významným poutním místem. Jeho přímluvám je stále připisováno mnoho zázraků.

Habr nazývaný též železný strom, je pak strážcem nedotknutelnosti posvátného háje i duhového mostu a ve své pokorné službě moc nemluví. V Bachově květové terapii působí Habr (Carpinus) proti přepracovanosti z rutinní činnosti. V esenciální léčbě uvolňuje zablokovanou a stagnující energii. Pomáhá nám ujasnit si cíl. Ti tři místní pak mohou zas představovat trojjedinost. Ať tu božskou, ale i tu ženskou a mužskou. Všechny archetypy našeho snažení a bytí. Přítomnost posvátné triády (voda, kámen, strom), harmonie a klid, velká duchovnost přírodního místa i láska, víra a naděje v člověka... aneb místo, kde se vše se vším snoubí. Přijeďte se přesvědčit a smeknout, všemu a všem, nejen těm svatým.

Poděkování patří O. S. Tři habry za obnovení a oživení místa. 

S úctou,

Petr a Vlaďka                      

 

U Tří habrů
Zázračná voda
sv. Antonín Paduánský
Ahoj studánko
Točí se točí
Lidé lidem
Svátek všech svatých (1.11.)
Karty není potřeba
Loučení
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart