Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Havran - Liška - Krkavec                                                                            

Archetypální energie a síly Matky Země  

Většina přírodních národů považovala zvířata za lidské bytosti. Byli jejich sestrami a bratry, otci a matkami, pokrevními příbuznými. Slovo animal (anima) znamená dech života - duši. Slovo wild (divoký) zas žít svobodně ve spojení s přírodou, nikoliv pod kontrolou lidí. Božský dech přírody vyjádřený prostřednictvím zvířat a rostlin. Živé i neživé krajiny. Zvířata byla rozdělena podle živlů. Voda - obojživelná a vodní zvířata, vzduch - ptáci, země - plazi, oheň - teplokrevná zvířata (savci). Smysl, který se jim pak připisoval, odpovídal úrovni lidského myšlení a chápání božských a přírodních zákonů, které byly v té či oné době uznávány a uctívány. Dodnes existuje mnoho rituálních totemových tradic, realizujících s nadšením silný prožitek pro větší a plnější poznávání a pochopení vnitřního světa, pro znovuobjevení vlastní podstaty. Ať to byly rituály egyptské, kabalistické, keltské, inuitské, africké, indiánské či jiných šamanistických společností, nesly si vlastní jedinečnost. Před jejich použitím je nutné vždy pečlivě studovat, pro jaké účely byly vytvořeny, abychom pak z těchto energií nebyli nemile překvapeni. Dnešní rituály vyžadují harmonické propojení dávných tradic s novými tvořivými impulzy, s novou intuicí, pro náš současný svět a dobu. Úspěšný rituál nás ještě více stabilizuje, posiluje a propojuje s energiemi Vesmíru a Země. Probouzí v nás hlubší pochopení a lásku ke všem projevům života na této Zemi. Podporuje inspiraci, aktivuje „zašlou" paměť, zvyšuje sebevědomí a zdravou sebedůvěru.

Havran - Průvodce po jiných světech. Síla léčitelských a věšteckých schopností, nových příležitostí.

U našich předků budil tento pták velký respekt. Věřilo se, že požívá velké přízně a ochrany bohů a že zná všechny lidské osudy. Říkalo se mu proto také Prorok. Byl poslem a nositelem zpráv mezi podsvětím a světem živých. V keltské mytologii měl trojí funkci - věštce, boha úrody a boha války. Tato síla a energie propojuje - druhou - třetí - šestou čakru.  Aby byla meditace „kvalitní", nemusí být dlouhá. Je to vždy o míře naší pokory, zklidnění a odevzdání se okolní přírodě. A pak možná v tom tichu uslyšíme jeho krákoravý hlas...zda se nepohybujeme stále po vyježděných kolejích a zda jsme nezapomněli na kouzla života...    

Liška - Bdělá a ostražitá přítelkyně. Síla chytrosti a pozorování.

Pro člověka byla liška odjakživa prastaré posvátné zvíře, která ke své obraně používá všech dostupných prostředků. Je vládkyní vlhkého vodního principu, symbolem noci a lunárního principu. Má však i prvky solárních zvířat a pro svou barvu bývala spojována i s živlem ohně. Objevuje se v mnoha bajkách křesťanského světa i indiánských mýtech. V Japonsku byla atributem bohyně Indary, vládla magickou mocí konat dobro a zlo. Bývala též poslem boha rýže. Tato síla a energie propojuje - druhou - třetí - šestou čakru.  Liška bude dlouho zkoumat naši trpělivost a „nechtění", než s námi sama naváže případný kontakt. Pak můžeme zachytit velmi tichý hlas...používej chytrost s dobrým úmyslem...nepropadej panice ve chvílích ohrožení...   

Krkavec - Učitel harmonie a spojení. Síla smrti a zrození.

Bývá považován za ptáka mystické magické síly, zrození i smrti, s velkými duchovními schopnostmi. Je opředen množstvím legend a bájí, v rolích dost často si zdánlivě protiřečících. Byl jedním z ptáků vyslaným po potopě Noemem na zem, který se už na archu nevrátil. Je nositelem zpráv a propojovatel všech duchovních říší. Jeho síla je největší o zimním slunovratu, nejkratším a nejtemnějším dni v roce. Dokáže dokonale napodobit lidský hlas. I jeho síla a energie propojuje - druhou - třetí - šestou čakru. A tak se nelekněme, až možná uslyšíme...naučím Tě jak proniknout do temnoty a vytáhnout odtud na světlo skrytou energii...

Automatická kresba Vám může posloužit při cestě za sílou, energií a moudrem těchto zvířat, vybranou triádou moudra našich předků a jejich znalosti - Havrana - Lišky - Krkavce.

Dny plné inspirace a tvoření.

Petr a Vlaďka          

 

Zima, tma a smrti pach,

křik havranů v nás budí strach.

Vždyť také žije v temnotách

v těch nejhroznějších podmínkách.

Jen málokdo se odváží,

kam havran letí s kuráží.

 

S liškou se škádlí o kus sýra,

Ve hře, jež život jen předstírá,

Vždyť nejde o sýr, o vítězství,

Oba se nají do sytosti,

Jen hloupost, faleš ta je zlá,

když naše bytí zastírá.

Prohlédni rychle, prohlédni včas,

chytni se lišky za ocas.

Jen krátce mihne se ten chvost,

váhavci ztrácí příležitost.  

 

Kde každý musí hledat nové cíle,

než tam, kde není cesty zpět?

Jen s krkavci se poděl o ty chvíle,

tvá smrt je jeho šťastný let.

 

Ten černý pták ti poslouží

a nad hlavou ti zakrouží.

Znechucen tvojí tupostí,

nechá tě splynout s věčností.

 

Snad sebelítost ti brání jen,

vidět, co jemu jasné jako den.

Jsem živý, kráká, nejsem sen!

Sleduj mě, ukážu ti cestu ven!

Ve smrti není konečná,

To je jen vaše volba zmatečná!

(jš)

Automatická kresba
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart