Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Kouzla Českého středohoří

• Oblík, Brník, Srdov, Praga, Krásná vyhlídka •

Také České středohoří lze právem nazvat magickým krajem. Ač se jedná o nevelké území, geomorfologický celek o rozloze přibližně 1 300 km2, svým projevem jde o krajinné pozůstatky nejmohutnější sopečné činnosti v Česku. Nejvyšším vrcholem této oblasti je pak Milešovka (837 m). Podívejme se však na pár jiných zajímavých energetických míst v okolí města Loun a Slaného.

Oblík (509 m) je dominantní solitérní kopec, který přitahoval lidi již od pravěku. Jedná se o bazanitový masiv (vyvřelou extruzivní horninu, složenou z pyroxenů a olivínů s masivní nebo pórovitou texturou, laicky řečeno jde o horninu z rodiny čedičů (pozn. překl.)). Archeologické nálezy zde dokazují mnohá osídlení napříč časem, včetně toho keltského. Stejnojmenná vesnice Oblík je prvně doložena r. 1335, kdy byla majetkem kláštera magdalenitek v Lounech. Od poloviny 15. století se na jižních svazích Oblíku pěstovala vinná réva a byla zde vysázena líska, ze které se dělaly kůly na vinice. Roku 1506 zde byla postavena kaple, později zasvěcená sv. Jiří a konaly se sem každoroční svatojiřské poutě. Kaple zanikla v polovině 19. století. Dnes stojí na vrcholu kopce nefunkční světelný maják pro leteckou dopravu. A protože vrchol není zarostlý lesem, je výhled z této kupy do okolní krajiny dechberoucí, stejně jako tomu bývalo za časů Keltů.

Brník (471 m) a Srdov (482 m) tvoří spolu dvojvrší a místní jim jinak neřeknou než Bába a Dědek. Jedná se o dva výrazné nefelinitové vrchy (vyvřelou tmavou jemnozrnnou horninu složenou zejména z nefelínu i olivínů, opět čedič (pozn. překl.)). V Čechách je tak stvořen třeba Božídarský Špičák v Krušných horách, nedaleká Raná (457 m), nebo vrch Železný v Jičínské pahorkatině. Na obou kopcích pak bez rozdílu pohlaví můžeme harmonizovat své vnitřní protějšky, svoji vnitřní ženu a svého vnitřního muže. Jako přivolaný pomocník a prostředník nám pak může dobře posloužit spojovací energie vzdušného živlu. Spojení a propojení, to je vždy krásná práce.

Oblík - Srdov - Brník tvoří trojici výrazných samostatných vrchů, které jsou seřazeny v řadě směrem SV - JZ. Jedná se o Evropskou významnou lokalitu Chráněné krajinné oblasti Českého středohoří. Předmětem ochrany jsou mimo jiné i zde se vyskytující rostliny jako je hlaváček jarní, koniklec luční, violka obojetná, zlatovlásek obecný, kozinec dánský, kavyl Ivanův a mnoho dalších. Taková „step na sopce".

Kde jinde hledat kouzla Země, než v této překrásné zemi. Regeneraci a osvěžení těla i ducha po cestě pak můžeme nalézt nedaleko od Rané v obci Břvany. Tam se nachází pramen úžasné minerální vody, která se dnes již neprodává a byla známá pod značkou PRAGA. Veřejnosti přístupný pramen/vrt je k nalezení před bránou závodu, který dnes patří Karlovarské Korunní. Dle dohody však i dnes musí firma udržovat dva vrty pro možnost odběru vody zdarma obyvatelstvem. A tak i zde můžeme nalézt poselství ukryté ve vodě plné minerálního bohatství a informací, pramenící pod magickým Středohořím.

Cestou domů si pak můžeme srovnat informace a prožitky, rozum a srdce nedaleko obce Peruc. Po pozdravení prastarého Oldřichova dubu v obci (viz.web - odkaz) se dále vydejme po modré turistické značce. Uprostřed lesa se nám otevře úchvatný pohled na panorama Českého středohoří a pozorný návštěvník zde může spatřit obrys roztažených křídel Zemského draka. Místo se jmenuje Krásná (Čechova) vyhlídka. Údajně zde sám Svatopluk Čech skládal své verše a možná se nechal inspirovat i k výletům pana Broučka na Měsíc. Místo je spojeno i s malířem Emilem Fillou. I on zde měl čerpat svoji inspiraci. Z místa, jenž umožňuje mnohé komplexnější vhledy na Středohoří, ale i do nás samých.

Klidný konec léta.

Petr a Vlaďka

Magická krajina
Průzkum započal
Bádání pokračuje I.
Bádání pokračuje II.
Je tady krásně
Sám a sám
Koniklec
Hlaváček
Loučení
Praga, pramenný altán
Síla zdejší vody
Krásná vyhlídka u Peruce
Čechova vyhlídka
Info tabule I.
Info tabule II.
Mapa I.
Mapa II.
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart