Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Jezevec - Žralok - Slavík

Archetypální energie a síly Matky Země  

Naučíme-li se rozumět přírodě, máme šanci pochopit i osudová znamení v našem životě. Nikdy se sice sami nemůžeme od prostředí oddělit, ale můžeme se naučit mu rozumět a porozumět natolik, abychom takto získané znalosti využili k vlastnímu prospěchu a užitku všech. Změny, k nimž dochází v přírodě, jsou odrazem změn, které můžeme očekávat i v našich životech. Božské síly promlouvají k nám lidem prostřednictvím přírody a jejích nejrůznějších projevů. Osudová znamení vnímáme instinktivně, díky svému přirozenému propojení a souznění s přírodními prvky, které se mnohdy ani neuvědomujeme. V přírodě-krajině se nic neděje náhodou či pouhou shodou okolností. Všechny věci, všichni lidé i živočichové zde mají stejný význam. Toto vede k pochopení, že skutečný svět je často odrazem světa nadpřirozeného. Uvědomme si, že k nám příroda promlouvá neustále a přirozeným způsobem. Když nám chce poslat nějakou zprávu, používá nejrůznějších prostředků. Různých zvuků, řeči, mimiky, pohybů, postojů a barev. Je-li zpráva důležitá, hlas má úplně jiné zbarvení, je v něm naléhavost či napětí, nebo je zpráva doprovázena neobvyklými znaky. Příroda i zvířata k nám promlouvají stejným způsobem, stejnou přírodní řečí. Komunikují s námi stále, o světě, o našem životě. Jen symbolika se mění podle vnitřních souvislostí. I proto je důležité, abychom se učili, pochopili a porozuměli přírodním zákonitostem. Učili se číst znamení v krajině a rozumět její řeči.  

První letošní zimní triptych silových zvířat měl společného jmenovatele ve stále živých odkazech a moudrech starého Egypta. U toho druhého jarního, byla spojnicí mystéria smrti a znovuzrození. Tento letní přináší živlovou harmonii a souhru, které se máme vně i vnitřně učit. Letní období přináší živel Ohně, Jezevec je spjat se živlem Země, Žralok s elementem Vody a Slavík se živlem Vzduchu. Tím pátým elementem je pak laskavý spirit tvořivého člověka.

Jezevec - Pán podzemního světa. Síla moudrosti země a rozvážné intuice.

Tajemný tvor s nadpřirozenými schopnostmi se zálibou v nočním životě. Je dáván do souvislostí s ženským elementem a magií Luny. Průvodce temnými hlubinami Země. V Japonsku byl pánem bludiček, které mu pro potěchu tancovali kruhové tance. V Indii byl zas nazýván tvůrcem iluzí a fata morgány. V sibiřských oblastech byl důležitým pomocníkem a váženým průvodcem šamanů při jejich cestách do Spodních světů. V křesťanském světě se mu přičítala schopnost oznamovat počasí, později byl však spojen se silami temnot. Pro indiány pak toto významné posvátné zvíře představovalo svérázného podivínského požitkáře, se zálibou ve všem krásném. Tato síla a energie propojuje a harmonizuje naše první tři (zemské) čakry se čtvrtou (srdeční). Nejlépe za soumraku na kraji lesa, nebo i přes den třeba v jeskyni se zkusme ztišit a ponořit do sebe. Musíme být opravdu hodně trpěliví. Trvá to dlouho, než přijde, ale může pak být v okamžiku u vás. Nikdy netušíte, kde může vylézt. Tak se nelekněte...a pak můžete třeba slyšet..."Naučím Tě magie země. Bylinky a kořeny Ti pomohou k léčení Tvého těla...".

Žralok - Neúnavný cestovatel, průvodce vodními světy. Síla odolnosti a zostřených smyslů.

Zprostředkovává nám ochranu ve všech světech. Jako průvodce nám propůjčuje schopnost a sílu projít jakýmikoli stezkami. Přichází do našich životů, aby nás učil a rozvíjel naši schopnost pozorovat a porozumět. Učí nás vydávat jasné signály, které nelze mylně vykládat, kdy a jak přizvat ostatní, a kdy a jak nastavit vlastní hranice. Upozorňuje nás na to, že fyzické smysly jsou nám k ničemu, neumíme-li je správně interpretovat. Sděluje nám, že všechny ty pády a opětovné výstupy nemáme ještě zdaleka za sebou a dokonce, že tyto skutečnosti nikdy nepominou. Vede nás k umění, jak se přizpůsobovat vytrvalým těžkostem, tlakům a stresům coby přirozené součásti života. Vede nás k umění, jak se v těžkých obdobích posilovat a uvolňovat, místo věčného čekání, kdy už „bude konečně po všem". Tato síla a energie propojuje a harmonizuje naše tři horní čakry (kosmické) se čtvrtou (srdeční). Samota, břeh moře či oceánu, jeskyně, to jsou ta nejlepší místa pro kontakt se žralokem, ale není to vůbec podmínkou. Velká úcta, pokora a správné pochopení, to je ta správná cesta za jeho silou a pomocí.

Slavík - Mág s léčivým zpěvem. Síla vibrací a tónů.

Nenápadný ptáček s krásným hlasem. Zpívá se o něm a vypráví v mnoha písních, básních, baladách i pohádkách. A jak nás může poučit ta od H.CH. Andersena - v zajetí slavík svou radost ze zpěvu ztrácí. Jeho překrásný zpěv přináší novou naději a potěšení. Síla jeho tónů a vibrací může zahnat i ještě předčasnou Smrt. Díky své dobré a milé povaze dělá jeho zpěv nejen radost, ale přináší i štěstí a má léčivé účinky. Jako svobodný a nezávislý průvodce je nositelem moudrých změn v našich životech. Jeho energie a síla propojují a harmonizují všechny čakry našich těl. A toto je jeho poselství v jedné z jeho písní: „I změna prostředí je prostředkem k duchovnímu růstu.... Až nás zase přivede zpátky domů.... Do vlastního nitra... A my získáme jiný nadhled...".

Automatická kresba Vám může posloužit při cestě za sílou, energií těchto zvířat, vybranou triádou moudra našich předků a jejich znalosti - Jezevce - Žraloka - Slavíka.

Dny plné laskavého tvoření vně i uvnitř.

Petr a Vlaďka          

 

Jezevec

Svět vnímá hlavně po hmatu, zalezlý ve své noře,

změnil svět v temnou komnatu, leč nemá žádné hoře.  

Pán temných tváří Země, zrak nemá za hlavní  

Čichá a hmatá jemně, a mezi mágy hlas má poradní.

 

Slavík

Šel za hlasem svého srdce a našel prázdno jen,

když krása barevného pěvce se rozplynula v sen?

Zavřel své oči a vnímal chvění, nemusel vidět krásu,

těšil se vzduchu tetelení a oddal se jen tomu hlasu.

 

Žralok

Stejně tak žralok kořist najde si, svět cítí hlavně vibrací

V temnotě vnímá šedé obrysy, zrak odpovědi nevrací.

Kde barvy voní, tvary chvějí, vodní svět zraku nepřeje,

tam zvířata nám vyprávějí, jak voní rachot peřeje.

 

Tak bratříčci nám říkají, ten hlavní, druhý vedlejší

že smysly řádu neznají a žádný není nejlepší.

Všech sedm smyslů váhu má, a všechny máme k užitku

svět ze všech stránek prozkoumá ke kompletnímu prožitku.

 

Jiří Škaloud  
Automatická kresba
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart