Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Zapomenutá místa Jizerský hor II.

• Smržovka - Muchov •

Smržovka (585 m. n.m.), název osídlení je odvozen od zalesněného kopce plného smržů, což je velice chutná houba s všestranným využitím nejen v kuchyni. První zmínka o městečku pochází z dob kolonizace Jizerských hor a pochází z roku 1568. Německé obyvatelstvo mu rovněž po jistý čas říkalo Morgenstern (Jitřenka) podle husitské zbraně řemdihu, který jim ji svým tvarem a hroty připomínal. Město, jehož osu tvoří Smržovský potok se chlubí krásným, jedním z nejlépe situovaným kostelem v kraji, barokním chrámem Archanděla Gabriela. Stojí na pravém břehu řeky Kamenice, v kotlině mezi masivy Bukové (836 m), Špičáku (831 m) a hřbetem Černé Studnice. Jak zdařilý záměr i plán.

Minule jsme putovali severním směrem od města po nádherném, a ne zcela probádaném okolí (viz. web. Čertova studánka-Vyhlídka (678 m) a viz. web. Buková I. a II.). Dnes se vydáme na jihovýchod od Smržovky po žluté turistické značce na vrch zvaný Muchov (787 m). Dle legend zde hluboko ve skále jizerský skalní duch Muhu hlídá svůj poklad.

Celý Černostudniční hřbet stojí určitě za delší návštěvu a bádání. Můžeme zde nalézt nádherné solitérní i skupinově uspořádané kameny. A některé z nich jsou dosti aktivní! Po přečkání dvouhodinového vydatného deště a zkoušce našeho odhodlání a trpělivosti vyrážíme z Dolní Smržovky od nádraží po značené cestě a pomalu postupujeme od severu směr vrchol Muchova. Vstupujeme do tajuplného lesa na příkré stráni kopce a máme pocit, že hned od samého začátku jsme pozorováni a lustrováni. Ve velké pokoře a úctě si začínáme s radostí uvědomovat, že nás čeká asi mnoho zajímavého a nového a že jsme byli asi přijati. Každý nový vědomý krok přinášel větší a pevnější spojení s kopcem, okolní krajinou i jeho strážci. Necelých 200 m pod vrcholem se nachází lesníky udržovaná studánka Na Muchově a je dobré se zde před samotným zdoláním hřbetu a závěrečného stoupání na chvíli zastavit, ztišit a znovu poděkovat za ty dary, krásu a sílu. A přichází i úkol, či spíše taková hra na schovávanou. Vrcholové suťové kamenné pole, bizardní skaliska vlevo i vpravo, jedno hezčí než druhé..."Tak si mě najdi...najdi...Trole".

Je to velká odměna, přijetí, když Muhu, který vaří mlhu, si chce s vámi hrát, a tak neodmítejte. Zpřístupněná kuchyň skalního ducha je zdrojem poučení předávané radostnou formou. Mlha přináší možnost daleko kvalitnějšího, jemnějšího a vodivějšího propojení Vesmíru se Zemí a sebe se sebou. Otevření a vyčistění svého srdce, do kterého tento Duch kraje vidí, jemným vodním oparem. Ty zatvrzelé a neústupné pak čeká neustálé bloudění ve vlčí mlze či možný pád ze strmých výšin. Ani čas zde nehraje žádnou roli, pomalý jsou zrychleni a zrychlení zpomaleni. Nový impuls k životu nebo duchovní změnu, to vše zde můžeme získat za naši trpělivost a bezstarostnost při hře na schovávanou... nebo mlhovanou?

A poklad ukrytý hluboko ve skále, hlídaný jizerským skalním duchem, co umí vařit mlhu, můžeme objevit najednou v sobě, ve svém srdci i v kameni.

Co říkáte...nejen o Vánocích...

Petr a Vlaďka

Cestou na Muchov
Kde jste?
Strážci I
Strážci II
Studánka na Muchově
Muchov I.
Kudy - tudy
Tak jsme tady
Muchov II
Muchov III
Muchov IV
Muhu vaří mlhu
Mapa
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart