Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Bobr - Lasice - Sokol

Archetypální energie a síly Matky Země  

Zázraky v krajině můžeme objevovat všude. Každá rostlina, každé zvíře je svým způsobem zázrak a připomíná nám tím naší vlastní jedinečnost, ale i absolutní přináležitost ke světu kolem. Vše v přírodě má svůj účel. I pro ty největší anomálie a podivuhodnosti existuje vysvětlení. Pokud dokážeme tyto aspekty vnímat jinýma očima, začneme se i nově dívat sami na sebe. Celá krajina se tak stane naším duchovním totemem. Nemusíme věřit veškeré symbolice a mytologii týkající se přírody, ale měli bychom ji studovat, abychom se tak dotkli dávné podstaty sebe sama, své duše. Vše asi pochopit nedokážeme, mnohdy nerozumíme ani tomu, co se děje okolo nás. Předsudky a chybné názory lze překonat rozšiřováním svých znalostí a vědění. Přírodní svět je společenstvím rostlin, živočichů a lidí a ti všichni jsou součástí jednoho ekologického systému. Všichni jsou důležití, a to z mnoha různých důvodů a příčin. Vše, co prožíváme, se i v přírodě odráží, i když si myslíme, že stojíme stranou. Žádný člověk, zvíře nebo rostlina není jednoznačně škodlivá nebo špatná. Takové hodnocení pramení z neznalosti celého přírodního sytému a nevědomosti o roli organismů v něm. Abychom byli schopni se od zvířat učit a s nimi hovořit, musíme je nejdříve vnímat a vidět v tom správném světle. Někdy je důležitější cítit a vnímat, než vědět.

Bobr - Stavitel nedobytných hradů. Síla činorodosti a bezpečného zázemí.

Lunární zvíře, vládce vodního živlu spojovaný a symbolizující rodinu, ženský princip a životní moudrost. Díky své stavitelské dokonalosti, s jakou budoval svá sídla a hráze, představoval v mytologii tvořivost, soběstačnost, svobodu a radost z díla. U severských národů byl váženým obyvatelem kouzelného světa vodních víl a duchů, s nadpřirozenými schopnostmi. Pro indiány byl bobr jedním z nejdůležitějších posvátných zvířat, propůjčujícím jim schopnost přečkat krutou zimu. Byl spojován s bytostí Pána bobřího kouzla, nejstaršího z kouzel všech kmenů. Byl manželem Paní Lasice, která indiánům zase svým uměním byla schopna přivolat zvěř v čase jejího nedostatku. I v křesťanském světě našel své místo. Ztělesňoval zde svobodomyslnost a pro svoji udivující pracovitost a píli se stal zvířetem stavitelů středověkých pevností a hradů. V pohádkách a bajkách mívá pak bobří rodinka útulný domov a žijí zde velmi podobný život normálních lidí. Rodiče jsou velmi moudří a laskaví ke svým dětem. Bobr nám může přinést a dát dostatek energie a síly abychom úspěšně dokončili započaté, nebo se pustili do nového díla.                            

Lasice - Statečná a mrštná bojovnice. Síla odvahy a promyšlenosti.  

Dle legend byla jedním z prvních stvořených zvířat s mnoha nadpřirozenými schopnostmi a magickými kouzly. Patří k atributům lesních vládců a bohů lovu. Její tajemná síla jí dává moc lovit kořist, která je mnohem větší než ona sama. V symbolice pak ztělesňuje mrštnost, bojové schopnosti, lstivost a statečnost. Mezi indiány byla uctívána i pro její schopnost měnit barvu svého kožichu podle ročního období, z hnědé barvy na bílou. Žena Lasice byla tajemnou bytostí opředenou mnoha záhadami. Pouze děti, které velice milovala, se k ní mohli přiblížit o něco více. Mezi kmeny pak panovalo přesvědčení, že se stará o ztracené děti. A tak pokud se nějaké zatoulalo, volaly matky s prosbou Paní Lasici o pomoc s jejich nalezením. V sibiřských oblastech byl lasiččí kožich nepostradatelnou pomůckou při rituálech. Její duch - vědomí dával šamanovi mrštnost a prozíravost při jeho cestě do vyšších i nižších světů. Její kůži připisovali magickou moc i staří Keltové a byla atributem bohyně lovu Flidass. Tuto verzi přijal kupodivu i křesťanský svět a na šatech státních i církevních hodnostářů se začala objevovat kůže jedné z nejkrásnější lasiček, hranostaje. Jako symbol vznešenosti, ušlechtilosti, ale bohužel i vládnoucí moci. I křesťanská světice Voršila je zobrazována v plášti lemovaném a podšitém hermelínem. Lasice nám pak může přinést a dát schopnosti k prohlédnutí skrytých souvislostí nutných pro tvorbu užitečných hodnot pro sebe i ostatní.

Sokol - Posel slunečních bohů. Síla moudrého využití příležitosti.

Ve všech bájích, legendách a mýtech byl slunečním ptákem a podstatným znakem slunečních bohů. Představoval tak nebeský princip, ušlechtilost a schopnost vidění. V Egyptě byl ztělesněním vševidoucího boha Hora, syna bohyně měsíce Eset (Isis) a boha podsvětí Usira (Osirise). Sokol zde též symbolizoval inspiraci, duši a ducha. Dle starých tradic na sokolovi létal i védský bůh Indra. U indiánů představuje jednu z bytostí, která stála u obnovy a znovuzrození světa po potopě. I v keltské mytologii, spolu s orlem, souvisí tento pták se stvořením světa a manifestací posvátného. Pro Aztéky byl přímým božským poslem. V Polynésii je dodnes považován za ptáka s léčebnými a věšteckými schopnostmi. V čínských legendách vystupuje na obou stranách, jako tvořivá i ničivá síla solární i lunární moci a energie. Sokol nám pak může přinést a posílit pozorovací a tvořivé schopnosti pro rozvinutí vyšších hodnot a duchovní vloh.

Třetí nebo také pupeční čakra má žlutou barvu a bývá nazývána Manipura, což v překladu znamená „zářivý klenot". Jde o centrum solárního plexu, centrum duše a intelektu. Rozhodující zásobník energie, z něhož je prána rozváděna do celého těla. Nalezneme ji mezi prvním bederním obratlem a dvanáctým hrudním obratlem, přímo nad pupkem. Její nevyrovnaná funkčnost může přinést nejistotu, strach, podrážděnost, nespavost, noční můry, nedostatek sebedůvěry a úcty. Je přiřazena k elementu ohně, ukládá se zde životní energie a uvádějí věci do pohybu. K její správné, kvalitní a harmonické činnosti nám pak může dopomoci i TRIO dnešních zvířat. V klidu, úctě a tichosti zde můžeme vnímat jejich pomoc a působení.

Automatická kresba Vám pak může posloužit při cestě za sílou a energií těchto tří zvířat, vybranou triádou moudra a vědění našich předků a jejich znalostí Bobra - Lasice - Sokola.

„Kde je oheň, tam je i světlo. Kde je světlo, tam je i radost nad zázrakem".

Petr a Vlaďka    
Automatická kresba
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart