Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Zaniklá sláva Rakovnicka

• Merklův pramen •

Toto kouzelné místo se nachází necelých deset kilometrů severovýchodním směrem od Rakovníka a vede sem červená turistická značka. Svého času se jednalo o jedny z nejmenších lesních lázní na našem území. Vydatný minerální pramen železité vody zde r. 1808 objevil knížecí lesní adjunkt Jiljí Merkl. Na jeho popud a za podpory hejtmanství byl pramen vyčištěn, upraven a následně byl pak obestavěn na způsob lázeňského pavilonu. V jeho sousedství byla postavena jednoduchá lázeňská budova s dvěma vanami. Původně byl pramen pojmenován majitelem panství knížetem Fürstenberkem jako Pramen sv. Jiljí, německy Aegidi Quelle (Jiljího pramen), ale tento název se mezi Čechy neujal a vžilo se jeho pojmenování po jeho objeviteli, Merklův pramen, Merklovka, někde také uváděna jako Mekrovka, Merkovka či Merkův pramen. Kdysi hojně navštěvované oblíbené lázeňské výletní místo, a to nejen místními obyvateli z Rakovníka. Svého času se zde též scházeli vlastenci, buditelé a studenti k besedám a přednáškám, než jim to bylo pro vlastizrádné řeči úřady rakousko-uherské monarchie zakázáno. Z lesních lázní zbyly pouze málo čitelné obrysy ruin v zemi. Zůstal jen rybníček a stále silný zdroj úžasné a léčivé vody. Lidé přicházejí a odchází, dar Země naštěstí stále zůstává.

Železo je životně důležitá minerální látka, kterou náš organismus potřebuje pro zachování zdraví. Podílí se významnou měrou na tvorbě červených krvinek, kde je součástí červeného krevního barviva - hemoglobinu. Ten je odpovědný za přenos molekul kyslíku ke všem buňkám. Pokud tedy nemáme dostatek železa, máme nedostatek hemoglobinu a tím pádem se do mozku, srdce, jater, svalů a všech ostatních tkání dostane méně životadárného kyslíku. Ze stravy dokáže náš organismus využít zhruba jen 10 % železa v ní se nacházející. Denní potřeba je pak u mužů zhruba 10mg a u žen cca 15mg. U dětí se pak může pohybovat od 8mg - 14,5mg a souvisí s jejich růstem. Rovněž tak např. u kojících žen může být denní potřeba vyšší. Důvodem k jeho zvýšenému příjmu pak mohou být stavy způsobené jeho nedostatkem, jako je zvýšená únava, bolesti hlavy, snížená pozornost a nesoustředěnost. U dětí může dojít k poklesu schopnosti se učit, a to nejen u dětí.

Podpůrných prostředků a doplňků stravy obsahujících železo najdeme dnes na trhu mnoho. Není však nad přírodní dar léčivé minerální železité vody.

Ne nadarmo se zde nacházely nejmenší lesní lázně u nás (nebo viz. web Ledce u Slaného - Zrezlá sláva ). Přijeďte se sami k Merklovu prameni přesvědčit a skoro zadarmo léčit. Stačí jen vážit cestu. Platí se úctou a pokorou.

Petr a Vlaďka

Lesní lázně u Rakovníku
A jsme tady
Merklův pramen
Nejen pro ženy
...a dívky
Stále zde k naší potřebě
Tepny a žíly
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart