Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Modřín u Petrovic

• Anděl s roztaženými křídly •

Modřín (Larix), tento rod zastupuje čeleď borovicovitých a zahrnuje něco okolo deseti druhů opadavých jehličnanů rostoucích v chladnějších oblastech. Jeho mladé výhonky jsou však citlivé na jarní mrazíky. Modřínové dřevo je dosti odolné proti ohni a vodě. Strom má na rozdíl od jiných jehličnanů hojnost pryskyřice, která i po zahřátí zůstává v tekutém stavu a výborně se hodila na výrobu dehtu vhodného pro izolaci lodí, nebo výrobu benátského terpentýnu. Julius Caesar (cca100 - 44 l.př.Kr) během obléhání jisté alpské pevnosti postavené z modřínu, žasl nad tím, že zapálený porost dřevěným hradbám nikterak neubližoval. Do Říma pak byl tento strom dovážen jako jedna z nejstěžejnějších surovin pro stavbu lodí.

Odvar z jehlic nebo kůry pomáhá při léčbě infekčních nemocí, nachlazení, kašle, při onemocnění močového ústrojí, ekzému či lupenky, nebo při bronchitidě. V esenciální léčbě modřín vyrovnává touhu a vůli, srdce a mysl. V Bachově terapii pomáhá s překonáváním překážek a prohlubuje sebedůvěru.

V alpských legendách je modřín sídlem půvabných požehnaných astrálních bytostí zvaných Säligen, které jsou popisovány jako éterické dívčí bytosti ve stříbrném nebo bílém rouchu, zpívající přesladké písně a tančící pod starými modřínovými stromy. Ochraňující zvířata a jsoucí laskavý k lidem. V sibiřských tradicích Bůh při stvoření světa učinil dva stromy, ženskou jedli a mužský modřín. Jakmile jich někde v tundře rostlo sedm a více, byly považovány za posvátný háj a lidé sem přinášeli oběti. U Tunguzů díky tradici o přebývající šamanově duši v nadpozemském stromě Tuuru je před každou šamanovou cestou v obřadním stanu vtyčen rituální strom zhotovený z modřínové klády, po kterém pak šaman šplhá vzhůru k nebesům. I rám šamanova bubínku musí být vyřezán z živého modřínového stromu. V symbolice pak představuje překračování limitů, nejen těch vlastních, ale i těch zažitých a omezujících. V astrologii je modřín spojen s planetou Neptuna, která ovlivňuje schopnost intuice, představivosti a je silně spjata s mystikou.

Obec Petrovice, s první písemnou zmínkou pocházející z r. 1356 leží severně necelých 30 km od Ústí nad Labem. V jejím katastru sotva 1 000 m od hranic s Německem stojí památný modřín opadavý. Jedná se o nejmohutnější strom svého druhu u nás, s obvodem kmene 683 cm, výškou 28 m a odhadovaným stářím na 300 let. O jehličnatý strom, který převzal zvyk listnatých stromů. Má velký úkol a poslání pro strom, živou bytost dosti neobvyklou. Přidělovanou spíše kamenům a skalním útvarům. Je Strážcem času ve všech jeho třech základních podobách a vypadá jak Anděl s roztaženými křídly. Není nikterak omezen, ani prostorem, ani časem. Zajímavý je pak úhel nadhledu, časové směry a poselství..."K minulosti čelem, k budoucnosti zády"...nebo úkol, či rada? O tom se pak můžete přijet přesvědčit sami, třeba až budete mít cestu do Drážďan.

Klidné dny.

Petr a Vlaďka

 

 

Petrovický modřín
Modřín opadavý
Moudrý pamětník
Anděl s roztaženými křídly
3D - 4D?
K minulosti čelem
Strážce času
Děkujeme
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart