Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Prameny PP Džbán

• Bílichov u Třebíze

Oblast Přírodního parku Džbán je známá nejen svými megalitickými památkami a opukovými stěnami, ale zároveň jde i o krajinu plnou studánek a pramenů. Některé nalezneme stále v plné síle a kráse, některé potřebují naší lidskou péči a lásku, a to si snad postupně uvědomujeme všichni. Zejména v období, kdy nám příroda ukazuje svou vyprahlou a horkou tvář, měli bychom si hýčkat a neplýtvat dary Země, kterých se nám celou dobu dostává, i když to mnohdy nevidíme. Jedním takovým startovním místem pro putování za vodními zdroji Džbánska může být obec Bílichov u Třebíze, prvně zmiňované již v roce 1407. Nachází se nedaleko vsi jménem Zichovec a blízko obce Líský u Slaného, v jejímž katastru nalezneme mimo jiné studánku Královku, ke které se váže zajímavá a krásná legenda (viz.web).

Severně od Bílichova najdeme studánky různých jmen. Pod Teplou strání, U soch, Cikánské údolí, ale i mnoho dalších, těch bezejmenných a neméně důležitých. My se ale dnes vydáme od obce směrem na jih ke dvěma studánkám, které nespojují jen jména a dětský svět, ale i síla darů a energií matky Země. Tu první nalezneme na konci chatařské oblasti na modré turistické značce a jmenuje se „U Rumcajse". Silný lesní pramen je sveden potrubím do studánky. Voda je skvělá, místními lidmi hojně využívaná. Přináší poselství z Univerza, umožňuje konce a nové začátky, připravuje podmínky pro nový a další život. Můžeme v ní nalézt i dávné vědění starých druidů a geomantů z řad prvotních mnišských církevních řádů. Tu druhou najdeme necelý kilometr jihozápadně od té první. Studánka U Cipíska leží mimo značenou turistickou cestu a jen tak někdo sem nezajde. Pramínek je slabý, o to silnější je jeho voda. Místo přináší přímé poselství od samotné Gaii a na rozdíl od místa prvního je hojně využíváno přírodními a astrálními bytostmi. Dokončení přeměn, vylepšení senzibilního vnímání a opět ta spojnice a základ u našich předků, to vše nám může přinést i zdánlivě malý Cipísek. „Rumcajs silou, Cipísek srdcem a hlavou...a Vojtěch se poznává, tenkrát a dnes". Úkolem je pak obnovení jednoty s přírodou pomocí vlastního úsilí a obnovení harmonie všech živých bytostí s Vesmírem, vrcholící prolomením kruhu abredu.

Pramenitá voda v těchto oblastech se vyznačovala léčivými vlastnostmi, často se o ní hovořilo jako o živé vodě. Druidové a mniši ctili a využívali energii, která zde v těchto místech zrodu vody vyzařovala a vyřazuje z velkých hloubek země napovrch. Umění zacházet s vodou posvátných pramenů bylo jedno ze základních léčitelských tajemství našich předků. Vyjdeme-li z druidské školy (Wyda) a učení o třech hlavních energetických polích v člověku: vitálním, emociálním a mentálním, pak voda v přírodní rovině ovlivňuje hlavně to prostřední pole. V pohádkách pak nalezneme mnoho příběhů o živé a mrtvé vodě...

Jak je to s dalšími studánkami v krajině Džbánska se podíváme někdy příště, ke studánce Čertovka a Katově studánce a třeba i na zaniklé přemyslovské hradiště Dřevíč z období 8-10 století.

Tak nejenom v každém zrnku písku, ale i v každé kapce vody.

Klidné dny.

Petr a Vlaďka

Bílichov u Třebíze
U Rumcajse
Voda léčivá
Loučení
Cestou necestou
U Cipíska
Po pádu stromu
Malej ale šikovnej
Milá společnost
Cestou zpět
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart