Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Opice - Slon - Delfín

 „Letní triptych - Triáda"

Archetypální energie a síly Matky Země

Jelikož jsou jemněhmotné energie velmi rozmanité, citlivá bytost je vnímá různě a rozdílně. Třeba jako zvláštní druhy světla-aury, tepla-záření, vibrací či zvuků z harmonických sfér. Přestože ještě nelze tyto energie z hlediska jejich podstaty podrobit plně vědecké analýze, lze je však na základě jiných rovin myšlení zřetelně a srozumitelně popsat. Tyto stavy a procesy nejsou úplně fyzikálně měřitelné, ale i přesto jsou pro lidi s vyšším stupněm uvědomování si dostupné. Shodné zkušenosti těchto rozvinutých osobností pak dost jednoznačně dokazují autenticitu těchto vjemů. Takoví byli i naši předci, k nimž snad patřili i druidové. Jejich zájem o pozorování přírodních jevů vykrystalizoval v propracované učení o zdraví a umění léčit, kterému se říkalo Wyda. Jednalo se o jednoduchý systém tělesných, dechových a duchovních cvičení, kterému se přikládal velký význam a který byl velmi podobný Józe. Na rozdíl od ostatních esoterických škol byla ta druidská poměrně jednoduchá. Staří mistři svým žákům pomáhali příklady Triád, které je měly vést k hlubšímu pochopení souvislostí. Hovořilo se o třech hlavních energetických polích, podřízených určitým kvalitativním hodnotám, které se nedají jen tak jednoduše definovat. Výuka vhodnými kombinovanými cviky se správným dýcháním a hlubším uvědoměním si jednotlivých pohybů trvala deset let. Dalších deset let se adepti učili umění vlastní sebekontroly. K léčení se kromě využití přírodních a živlových sil a energií používala i sugesce a duchovní koncentrace včetně znalostí o funkčnosti všech našich těl a prolínajících se světů. Zhruba po třiceti letech pilného studia a praxe se z hrstky povolaných vybralo pár vyvolených k zasvěcení do vrcholové magie Wyrd. Tato Dračí magie byla považována za jednu z nejmocnějších a ovládali ji pouze keltští arci-druidové. Wyrdští draci pak symbolizují prasílu matky Země a zemské energetické linie.

„Mazaný jako Opice...paměť jako Slon...chytrý a hravý jako Delfín. Mluviti stříbro, mlčeti zlato". Stále si ten odkaz sebou a v sobě neseme, nebo občas nevědomky používáme. Není nad neustále rostoucí kolektivní znalost, uvědomění, souvislosti a jedinosti.

Opice - Učitelka chytrosti a mazanosti. Síla inteligence, obratnosti a řešení problémů.

Významné mytologické zvíře, největší důležitost jí přisuzovali Tibeťané, v jejichž legendách právě opici vděčí lidstvo za svůj vznik. Její energie a síla pak přinášejí zastavení a zhodnocení dosavadní naší práce a činnosti. Zamyšlení nad tím, zda se naše činorodost, obratnost a energie ubírají tím správným směrem. Znamení je spojeno s bedry. Pozor především na jejich levou část. V astrologii podléhá Saturnu. V křesťanství je opice spojována s marnivostí a klamem. V Japonsku tři mystické opice symbolizují správnou cestu životem: „Nic zlého nevidím, nic zlého neslyším a nic zlého neříkám".

Slon - Ochránce a strážce moudrosti a vědění. Síla obětavosti, paměti a inteligence.

V Africe a Asii je dávným slunečním symbolem moudrosti, stálosti, ale i moci a síly vládců. Představuje věrnost, dobrou paměť, ale i manželské štěstí. Byl to právě bílý slon, který oznámil narození Buddhy jeho matce královně Máje. Představuje tak klenot učení, laskavosti, soucitu a lásky. Ve starém Řecku a Římě byl slon atributem inteligence boha Merkura. Představoval tak nesmrtelnost a vítězství nad smrtí. Pouhý jeho dech prý dokázal vyléčit různé nemoci. V křesťanství pak symbolem Krista, dupající svými chodidly po zemském hadovi. V poselství pak máme méně spoléhat na ostatní a více a dostatečně důvěřovat své moudrosti a dobré, probuzené paměti. „Naše síla také spočívá v tom, že se o ni dokážeme podělit s ostatními".

Delfín - Moudrý vládce hlubin podvědomí a životních sil. Síla komunikace, hravosti a radosti.

Patří k lunární i solární symbolice, zvíře se stálým úsměvem. Představuje spásu, přeměnu a lásku. Průvodce duší zesnulých na onen svět. Pro svou neobvyklou inteligenci a zvláštní schopnosti byl v mnoha kulturách považován za duchovního spřízněnce člověka. V Řecké tradici znamenal duchovní znovuzrození. Na Krétě u mínójské civilizace byl vtělením boha moří a oceánů Poseidóna. V Egyptě byl atributem bohyně Eset-Isis, indiáni jej popisují jako posla mezi tímto a oním světem a ztělesněním ducha. Obraz delfína převzali i křesťané a byl skrytým symbolem Krista. V mnoha kulturách starověku se zabití tohoto tvora trestalo smrtí provinilce. „Spěchej pomalu a pokud se dostaneš do stresu zhluboka dýchej".

Tyto síly a energie jsou spojeny se sedmou korunní čakrou zvanou Sahasrára (tisícinásobná), kterou nalezneme na vrcholku lebky nad temenem hlavy. Toto energetické centrum souvisí s osvícením a spiritualitou. Témata krouží kolem nejvyšších stavů vědomí, kterých je člověk schopen dosáhnout. Otevřená sedmá čakra přináší pocit nejhlubšího míru a harmonie. Dochází k navázání kontaktu se skutečností, která se nachází za hranicemi našeho myšlení. Dochází k překonání stavu duality, ke kosmické jednotě. Pozor však na sklony k černé magii a stahování se do ústraní.

Automatická kresba a báseň ať je Vám pomocníkem při cestě za poznáním, moudrostí a energiemi všech tří silových zvířat.

At se daří.  

Petr a Vlaďka          

Rovnováha

 

My jsme děti pramáti, říkáme si primáti.

Chytří jsme jak opice, protože jsme opice.

 

Letos jako loni, my jsme chytří sloni.

Nejchytřejší, největší konkurence člověčí.

 

Ať se děje, co se děje, delfín, ten se pořád směje.

Nejchytřejší vládce moří pozitivní obraz tvoří.

Myslet nejsme líní, jsme chytří delfíni.

 

Rovnováha - to je řád, od začátku napořád.

A tak množství chytrosti vyvažují blbosti.

Proto básně typu mého posílí blba nejapného.

 

(Jš)

Automatická kresba
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart